Ellevio sänker ned framtidens elnät i Mälaren

Nyheter

Projektledare Jenny Nilander berättar om pågående arbete.

Med start 28 september pågår Ellevios arbete med förläggning av sjökabel i Mälaren mellan Ängbybadet och Sätravik. Förläggningen är en central del i Ellevios projekt att gräva ned och förstärka nuvarande ledning mellan Beckomberga och Bredäng.

Varför behöver Ellevio utföra kabelförläggningen?

- Det är en del i att förstärka elnätskapaciteten i Stockholmsregionen för att möjliggöra huvudstadens utveckling och tillväxt. Kabelförbindelsen kommer på sikt att bli en del av det svenska stamnätet. Jag vill förklara det som att vi förlägger en motorväg för elen genom tätbebyggt område. Både ledningsägare och boende längs sträckan påverkas och vi hoppas att alla kan ha förståelse för att arbetet måste göras.

Vad är det för arbete som utförs runt Drottningholmsbron?

- Båten C/S Pleijel ligger nu på södra sidan bron. Därifrån matas kablar under bron till en pråm som ligger på norra sidan. På pråmen förses kablarna med bojar för att kunna flottas vidare till Ängbybadet i norr. C/S Pleijel backar sedan för att förlägga kabel till Sätravik i söder. Detta arbete kommer att ske vid nio tillfällen.

Vad är speciellt med arbetet som sker i Mälaren?

- Vad gäller just pågående arbete är det första gången en 400kV kabelförbindelse förläggs på detta sätt i denna miljö i Sverige. Våra entreprenörer NKT och Baltic Offshore är dock experter på olika typer av sjökabelförläggningar.

Vad innebär sjökabelförläggningen för livet i vattnet?

- Det innebär inte någon förändring av livet i vattnet. Vi har en vattendom från Mark- och Miljödomstolen som reglerar tidpunkt för grumlande arbeten och vi vidtar skyddsåtgärder med bland annat siltgardiner och turbiditetsmätningar. Grumling av vatten sker endast lokalt.

Hur påverkar arbetet närboende och båtåkare?

- Förutom eventuella tittköer som kan uppstå längs Drottningholmsbron där man har bra utsikt över arbetet så kan det förekomma en del buller från kabelläggningsfartyget C/S Pleijel. När det gäller båtåkare kommer vi inte att hindra framfarten utan det går att ta sig förbi även när vi korsar farlederna. Vi annonserar även arbetet via UFS (underrättelse för Sjöfarten).

För frågor om projektet, kontakta beckomberga-bredang@ellevio.se

Sidan uppdaterad 15 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?