​Ellevio lägger ett rekommenderat bud på Elektra Elnät

Nyheter

Styrelsen i AB Edsbyns Elverk föreslår idag att Elektra Nät och Helsinge Elhandel ska säljas till elnätsbolaget Ellevio. Försäljningen är villkorad av ett godkännande från aktieägarna i Edsbyns Elverk vid en extra bolagsstämma den 2 oktober.

Historiskt låga elpriser och skärpt elnätsreglering har skapat stora utmaningar för elhandels- och elnätsföretag. Styrelsen i Edsbyns Elverk har därför under en tid utvärderat olika alternativ för den fortsatta driften av verksamheten. Efter långa förhandlingar och noga utvärdering av erbjudandet har styrelsen nu beslutat att rekommendera en försäljning av elnäts- och elhandelsverksamheten till Ellevio. Styrelsen och de största aktieägarna som representerar 29 procent av rösterna står bakom en rekommendation av försäljningen.

- Efter noggranna överväganden bedömer styrelsen Ellevios erbjudande som attraktivt och därmed har vi nu fattat beslutet att ingå ett villkorat överlåtelseavtal med Ellevio gällande ovanstående nät- och elhandelstillgångar, säger Björn Myhrberg, styrelseordförande i Edsbyns Elverk.

- Det känns väldigt bra att kunna presentera den här lösningen tillsammans med Edsbyns Elverk. Vi är ödmjuka inför utmaningen att ta över en så anrik och välskött verksamhet, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

- Vi har en lång erfarenhet från regionen och äger redan idag de omkringliggande elnäten. Det gör att vi har personal i området och en historik av stora investeringar i elnätet, säger Lindehag.

Förändrade förutsättningar

Energibranschen genomgår just nu den största förändringen i modern tid. Omställningen till elektrifierade transporter och industri samt en ökande andel förnybar kraftproduktion ställer nya krav på elnäten. Ellevio har under lång tid satsat för att förnya och förstärka sina elnät i Hälsingland och säkra dem för framtiden.

- Vår vision för Elektra Nät är att integrera elnätet och verksamheten med vårt övriga elnät som idag omsluter Elektras nätområde. Vi kommer att fortsätta våra satsningar för att se till att alla våra kunder i området har en trygg elförsörjning både idag och framöver, säger Johan Lindehag.

Utöver Ellevios förvärv rekommenderar styrelsen i Edsbyns Elverk en försäljning av koncernens kraftverk till Fröslida Kraft KB och installationsverksamhet till Kraftkonsult i Skandinavien AB.

- Vi i styrelsen anser att detta är det bästa alternativet, och rekommenderar aktieägarna i Edsbyns Elverk att rösta ja till dessa förslag på extrastämman den 2 oktober, säger Björn Myhrberg.

Fakta om försäljningsprocessen

  • Samtliga aktieägare kommer att få en kallelse till extra bolagsstämma samt ett informationsmaterial skickat med post.
  • För att förhindra smittspridning av Covid-19 kommer det att finns möjlighet att rösta genom ombud.
  • Givet stämmans godkännande planeras affären genomföras i två etapper, där kraftverken och installationsrörelsen övergår till dess nya ägare under hösten, medan Ellevio tillträder som ny ägare för nätet och elhandel per 4 januari 2021.
  • Köpare av de olika verksamheterna är Ellevio (Elektra Nät AB och AB Helsinge Elhandel), Fröslida Kraft KB (vattenkraftverken från AB Edsbyns Elverk) och Kraftkonsult i Skandinavien AB (Elektra i Hälsingland AB).

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?