Ellevio köper elnätsverksamheten i Nynäshamn av Kraftringen

Nyheter

Ellevio har tecknat avtal med energibolaget Kraftringen om att köpa elnätsverksamheten i Nynäshamn (Nynäshamn Energi AB). Därmed får cirka 16 000 kunder en ny elnätsägare.

Elnätet i Nynäshamn/Ösmo angränsar till Ellevios regionala elnät i Stockholm och stärker Ellevios redan starka förankring i Stor-Stockholm. Ellevio kommer att fortsätta ge trygg elleverans och service till kunderna i Nynäshamn.

– Vi är mycket glada över förvärvet av Nynäshamn Energi. Det är också ett första steg i vår ambition att växa, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

– Vi ser naturliga synergier med vårt elnät i Stockholmsområdet. För kundernas del blir det på kort sikt inga förändringar. På längre sikt kommer förändringen bestå i att nätet moderniseras och anpassas efter växande efterfrågan, ökade krav på flexibilitet och nya förutsättningar för hållbar eldistribution, säger Johan Lindehag.

Affären väntas vara klar den 30 november, förutsatt att avtalsvillkoren uppfyllts. Köpet är en aktieöverlåtelse vilket innebär att Ellevio köper aktierna i Nynäshamn Energi AB och tar över hela ansvaret för företaget och dess 14 anställda. Elnätsavgifterna i Nynäshamn är något högre än avgifterna i Ellevios elnät i Stockholmsområdet, som ligger på ett medel av landets elnätspriser.

Sylvia Michel, vd Kraftringen, kommenterar:

– Vi har haft som mål att finna den bästa köparen till Nynäshamn Energi, och det ser vi att vi har gjort. Ellevio är ett av landet största elnätsföretag, med eldistribution som sin kärnverksamhet. Vår bedömning är att de har de bästa förutsättningarna för att driva verksamheten vidare långsiktigt och med ett lokalt fokus. Vi har även beaktat Ellevios långsiktiga planer för medarbetarna och inte minst ägarens hållbarhetsarbete.

Vill fortsätta växa

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka 915 000 kunder. Hösten 2015 inledde Ellevio ett omfattande och långsiktigt investeringsprogram för att möta framtida krav och förväntningar på elnätet. Under åren fram till 2019 ska Ellevio investera över nio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna.

Stora delar av det svenska elnätet byggdes på 1960- och 70-talen. Utrustningen fungerar i de allra flesta fall fortfarande bra, men når gradvis pensionsåldern och då ställs nätägarna, som ofta är kommuner eller ekonomiska föreningar, inför omfattande investeringar. Förvärvet av Nynäshamn Energi är en naturlig följd av Ellevios ambition att växa.

– Vi är öppna för fler förvärv och partnerskap. Framtidens elnät kommer att ställa krav på investeringar som vi tror kan komma att vara utmanande för många lokala aktörer. Små- och storskaliga elproducenter ska kunna anslutas på en framtida elmarknad där man både kan vara producent och konsument samtidigt som kraven på leveranssäkerhet ökar i takt med digitaliseringen av samhället och transportsektorn elektrifieras. Vi på Ellevio är specialister på elnät, och vi är redo att göra de satsningar som krävs, avslutar Johan Lindehag.

För mer information, kontakta gärna

Jonatan Björck, presschef Ellevio, e-post jonatan.bjorck@ellevio.se, tel 072-56 15 416

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?