Ellevio finalist till Region Värmlands jämställdhetspris

Nyheter

Jörgen Hasselström, chef för Asset Management & Operation, Åsa Alsing, chef Produktion Nord mid swe, Eleonor Norenfalk, projektledare stora projekt AM mid swe och Frida Åström, People & Culture Lead på plats vid Karlstad CCC för nomineringen av Geniuspriset.

Genius är en av Sveriges största konferenser om jämställdhet där Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland är arrangörer. I Karlstad träffades under torsdagen över 500 människor från hela landet för att inspireras av föreläsningar och dialoger om jämställdhet.

Under gårdagen delades årets jämställdhetspris ut där Ellevio stod som en av tre finalister med en övertygande motivering. Övriga finalister var Galleri Bergman och Almi, som slutligen tog hem Geniuspriset.

Juryns motivering

"Ellevio har slutat rekrytera utifrån kön och börjat rekrytera utifrån kompetens samt byggt upp en mer jämställd organisation som kan bidra till en mer rättvis och hållbar energibransch. Ett kulturförändrande arbete i en mansdominerad bransch vilket har gett resultat. Ellevio tar jämställdhetsfrågan på allvar genom ett förändringsarbete som är tydligt förankrat hos ledningen. Med hjälp av konkreta och mätbara mål för såväl representation som medarbetarupplevelser har de uppnått inspirerande resultat och visar att en mer rättvis och hållbar energibransch är möjlig".

Inte råd att exkludera någon

– Det känns fantastiskt roligt att vårt långsiktiga arbete med att skapa en attraktiv och inkluderande arbetsplats uppmärksammas på detta sätt. Att modernisera, förstärka och utveckla våra elnät kommer bli nyckeln till att Sverige ska kunna nå våra ambitiösa klimatmål. Och för att klara detta viktiga samhällsuppdrag har vi på Ellevio inte råd att exkludera någon; alla måste med! säger Jörgen Hasselström, chef för Asset Management and Operation på Ellevio och tillägger:

– I takt med att jämställdhetsfrågorna får allt större fokus och antalet kvinnliga chefer och medarbetare ökar, så har vårt medarbetarengagemang gjort detsamma. Vi får möjlighet att öka takten med energiomställningen och våra medarbetare signalerar att de vill vara med på resan.

Mätbara mål – naturlig del av arbetet

Ett systematiskt och fokuserat jämställdhetsarbete har gett positiva resultat och visar att utvecklingen går framåt. Sett till andelen kvinnor och män så gick Ellevio från 27 % kvinnor 2018 till 36 % kvinnor 2021. Avseende upplevelsen av jämställda, likabehandlande och inkluderande beteenden har även de siffrorna en mycket positiv utveckling. Möjligheten att mäta utveckling och mål skapar goda förutsättningar för både chefer och medarbetare att rikta beteenden, utveckling och insatser där det gör störst skillnad.

Ellevios ledning och styrelse har tydligt visat att de förväntar sig förändring och stödjer, med både ord och handling, den resa som företaget påbörjat inom området för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering, säger Frida Åström, People & Culture Lead på Ellevio, som är en drivande kraft inom Ellevios jämställdhetsarbete.

En kulturförflyttning

Ellevio har en etablerad företagskulturorganisation med olika områden, däribland en jämställdhetsgrupp med inkluderingsambassadörer och förändringsledare. De har även startat initiativet ”Switch” som är ett sponsringsarbete som syftar till att öka jämställdheten inom de tre mansdominerande branscherna fotboll, musik och e-sport.

Olika insatser i dessa strömmar, som en del av verksamhetens strategiska och operativa arbete, leder på olika sätt till inkludering och samverkan som är ett av Ellevios fokusområden när det gäller företagets kulturförflyttning.

Sveriges attraktivaste arbetsgivare 2020

Ett systematiskt utvecklingsarbete med medarbetarresan ur olika perspektiv, däribland jämställdhet och inkludering, bidrar till en ökad attraktivitet som arbetsgivare. Detta skapar i sin tur förutsättningar för oss att rekrytera den mångfald av kompetens som vi behöver, säger Frida Åström.

För två år sedan blev Ellevio Sveriges attraktivaste arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutets mätning, där mer än 10 % av Sveriges näringsliv ingår. År 2021 var Ellevio bland topp 10 % inom samtliga tre kategorier: attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och hälsa.

En mångfald av olikheter internt ger oss en mångfald av perspektiv, vilket i sin tur driver innovation och utveckling. Detta kombinerat med att vi ger alla våra anställda verktygen för ökad samarbetskvalitét genom utbildningar inom kollektiv intelligens, gör att vi kan ta tillvara på mångfalden och bidra till ökad jämställdhet, säger Frida Åström och avslutar:

På detta sätt bygger vi starka team med god arbetsmiljö och samverkan, vilket är en förutsättning för att kunna möta förändring och för att fortsätta att bidra till den utvecklingsresa Ellevio befinner sig på.

Om Geniuspriset

Geniuspriset instiftades för att uppmärksamma och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland. Utmärkelsen tilldelas myndighet, företag, offentlig- eller annan organisation som arbetar medvetet, långsiktigt och nytänkande för att öka jämställdheten i eller utanför sin organisation.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?