Ellevio blickade utåt och bakåt på Arena Energi

Nyheter

Vi är i början av en transformation som ska utmynna i en tredje elektrifiering av samhället. Under Energiföretagens webbkonferens Arena Energi valde Ellevio att blicka utåt och bakåt för att få nya perspektiv på energiomställningen.

Under Ellevios seminarium den 6 oktober låg fokus på våra grannländers färdplaner mot fossilfrihet. I Danmark planeras för en fördubbling av elanvändningen de kommande tio år och en betydande utbyggnad av elnäten. Även i Danmark är finansieringen en stor fråga.

- Den politiska debatten måste till i Danmark om hur vi skaffar de här pengarna. Teknologin finns på plats men det som behövs är politiska beslut. Det går inte att hänvisa till att man ska fixa detta 2025 – då har vi fem år kvar till att målet om 70 procent minskade utsläpp ska vara uppnått, slog Jörgen S. Christensen på Danske Energi fast under seminariet.

Ellevios vd Johan Lindehag och Malin Strand från Fossilfritt Sverige (bilden) konstaterade att Norge, Danmark och Sverige har liknande utmaningar – inte minst när det gäller långa tillståndsprocesser och behovet att snabbt bygga ut elnäten. Samhällsacceptansen är en nyckelfråga när takten i omställningen måste öka.

- Norrmännen är väldigt förtjusta i sin vattenkraft och sina låga elpriser. Pristoppen vi ser i Norge och i resten av Europa gör att acceptansen för elexport och samarbete på energiområdet riskerar att minska, sa Toini Löfseth på Energi Norge.

Samtidigt finns det områden där stat och bransch går i takt som kan inspirera andra delar av samhället.

- Att industrin ställer om i Sverige - vilket parti gillar inte det? Det kan hjälpa den politiska samhörigheten att det är ett gemensamt projekt vi ser nu, sa Malin Strand.

Lärdomar från tidigare elektrifieringsvågor

Stagnationen av elanvändningen på 1990-talet föregicks av ett sekel där elanvändningen i Sverige fördubblades i genomsnitt vart tolfte år. På ett seminarium den sjunde oktober blickade Arne Kaijser, professor emeritus på KTH, bakåt med fokus på vad som går att lära av tidigare elektrifieringsvågor.

I panelen som följde med representanter för Ellevio, Scania och Naturskyddsföreningen lyftes nutida utmaningar, såsom målkonflikter mellan miljö- och klimathänsyn, långa tillståndsprocesser och finansiering av laddinfrastruktur och elnätsutbyggnad.

"Walkover till klimatmålen"

- Om det tar tio år att få tillstånd för att bygga nya elnät och två år att bygga – då kan vi lämna walkover till klimatmålen redan nu, konstaterade Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Kristina Östman på Naturskyddsföreningen fokuserade på behovet av att ha en ödmjuk syn på de målkonflikter som finns

- Norge är ett varnande exempel där opinionen mot vindkraft svängt på väldigt kort tid och där politiken följt efter. En stor del av den utvecklingsplan vi har i Sverige baseras på en kraftig utbyggnad av vindkraften, men då måste man hantera målkonflikterna tidigt.

Efterlängtad elektrifieringsstrategi

Moderator Mia Odabas hade en diger önskelista med sig när hon vände sig till politiken. Statssekreterare Sebastian de Toro (S) meddelande att arbetet är prioriterat på regeringskansliet och hänvisade bland annat till elektrifieringsstrategin som kommer inom kort. Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson för Moderaterna, lyfte kortare tillståndsprocesser som ett typexempel där det går att bygga majoriteter och flytta frågan framåt tillsammans.

Ellevios vd Johan Lindehag avslutade seminariet med en uppmaning till politiken att redan nu kapitalisera på det man tycker lika om.

- Klimatomställningen och elektrifieringen av transportsektorn och industrin väntar inte för att det är valår.

Se allt från Arena Energi

Arena Energi samlade över 600 personer som under två dagar lyssnat på seminarier om allt från övergripande energipolitik till behovet av elnätskapacitet och vätgasens framtid.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?