Ellevio AB:s halvårsrapport: Så investerar vi för klimatomställningen

Nyheter

Idag publicerade vi vår resultatrapport för första halvåret 2023. I den kan du bland annat läsa om hur vi driver på elektrifieringen och klimatomställningen genom omfattande investeringar i våra elnät.

Kommentar från vd Johan Lindehag i rapporten:

“Den pågående elektrifieringen av industrier och transporter är helt avgörande både för klimatomställningen och för Sveriges framtida välstånd. För att den inte ska tappa fart behövs omfattande investeringar – närmare bestämt 945 miljarder kronor under de kommande två decennierna. Den reglering som styr elnätsföretagens intäkter måste ta hänsyn till detta. Därför är det väldigt positivt att Energimarknadsinspektionen i juni beslutade att pausa implementeringen av en ny modell för elnätsreglering. För att säkerställa att Sverige har den elnätsinfrastruktur som framtiden kräver behöves bred samsyn, snabbare tillståndsprocesser och en långsiktig och förutsägbar regleringsmodell.”

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättningen uppgick till 4 147 Mkr (3 814).

Distribuerad el uppgick till totalt 12,4 TWh (13,3).

Rörelseresultatet uppgick till 1 411 Mkr (1 194).

Det fria kassaflödet uppgick till 970 Mkr (1 228).

Investeringar, inklusive förvärv, uppgick till 1 498 Mkr (1 391).

Ökad samsyn i samhällsdebatten

Ellevio AB:s verksamhet fortsätter att utvecklas stabilt. I Sverige går industrin i snabb takt för att minska beroendet av fossila bränslen, och nya industrier etableras för att stödja elektrifiering. Vi märker en ökad samsyn i samhällsdebatten om klimatomställningens behov av elektrifiering och därmed investeringar i energisystemet, vilket är glädjande.

Ellevios höga investeringstakt fortsätter enligt plan

I Stockholm har vi bland annat installerat samtliga kabelsektioner i det omfattande Beckomberga-Bredäng-projektet. Ombyggnaden av stamstation Värtan i Hjorthagen som ska vara färdig 2026 har passerat ytterlige en milstolpe i och med att den första etappen kunde driftsättas under första kvartalet. Och på Ekerö har vi börjat en stor satsning för att öka tillförlitligheten i elleveransen.

I övriga nätområden är det stort fokus på främst vindkraftsanslutningar, industriprojekt, förnyelser och vädersäkring. Industriprojekten blir alltmer omfattande. Ett exempel är bygget av AB Volvos nya batterifabrik i Mariestad som ska starta 2024 och blir ett av Ellevios största projekt någonsin.

Mätarbytesprojekt i mål

Till glädje för alla våra kunder så gick vårt stora mätarbytesprojekt i mål under första halvåret 2023.

Allt fler kunder använder också våra digitala tjänster: 156 000 kunder hade appkonto i slutet av juni – det är ungefär 100 000 fler än för ett år sedan.

Sveriges tredje mest attraktiva arbetsgivare

För att möta framtidens behov av el behöver elnätsbranschen fler medarbetare. Ellevio är inget undantag och därför är det viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi fick ett fint bevis på att vi är på rätt väg när Nyckeltalsinstitutets ranking presenterades och utsåg Ellevio till Sveriges tredje mest attraktiva arbetsgivare, inklusive alla branscher.

Läs mer i rapporten som du kan ladda ner här

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?