Anslutningen av Volvos batterifabrik: 3 snabba med projektansvarig

Nyheter

Anders Åkesson är programansvarig på Ellevio och ansvarig för projektet att ansluta Volvos batterifabrik i Mariestad till elnätet. Vi har ställt tre snabba frågor till Anders om hur det går med anslutningen.

Anders, vad händer i projektet just nu?

- Det har börjat hända en hel del faktiskt. Innan sommaren fick vi positiva besked från Svenska kraftnät (Svk)om hur mycket effekt de kan leverera till fabriken. Det räcker inte hela vägen, än. Men vi är trygga med att vi kommer att klara det, även om vägen fram inte är helt fastslagen i dagsläget. Som många säkert har läst om planeras det också en ny stamnätsstation utanför Töreboda vilket innebär att vi på Ellevio nu planerar om för en helt ny dragning av ledningarna. Vi arbetar också intensivt med projekteringen av luftledningen och transformatorstationen i Korstorp. Den stationen börjar byggas redan nästa höst.

Hur samarbetar Ellevio och Svenska kraftnät?

- Vi för en kontinuerlig dialog med Svk, som äger det man kallar stamnätet, för att vi ska få ett tillförlitligt och framtidssäkert elnät i Skaraborg. Ellevio och Vattenfall som båda är regionnätsägare i området samverkar sedan så att vi kan bygga en bra nätstruktur, för att distribuera ut effekt till området. Som exempelvis till batterifabriken men även till de transformatorstationer som finns i området.

Vad är mest spännande med projektet?

- Jag tycker om att se saker tydligt växa fram och det här är ett projekt och en byggnation som verkligen banar vägen för Sverige och inte bara Skaraborg för att nå våra miljömål. Hela projektet är verkligen en möjliggörare och ett stort steg för fossilfria transporter.

Ellevios anslutning av batterifabriken i Mariestad

Den nya batterifabrikens effektbehov ska tillgodoses i flera steg. Dels planerar Ellevio en anslutning till områdets existerande regionnät och att bygga en ny transformatorstation intill fabriken i Korstorp som ska ta emot elen. Dessutom ska fabriken också anslutas till stamnätet. 

Läs mer här

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?