15 000 Stockholmare får tryggare el när Fortum bygger nytt

Nyheter

Elnät i landskap

Med start i sommar bygger Fortum Distribution om en fördelningsstation i Älvsjö, Stockholm. Satsningen på cirka 30 miljoner kronor ger drygt 15 000 kunder i området en tryggare elförsörjning. – Stockholm växer och vi gör det möjligt, säger Steffan Gill som är projektledare på Fortum.

Att Stockholm expanderar ställer stora krav på elnätet. Det finns bland annat planer på 10 000 nya bostäder i Älvsjöområdet. Därför har Fortum bestämt sig för att bygga om en stor fördelningsstation. – Den befintliga stationen har stått där i runt 50 år och behöver rustas upp. Nu bygger vi nytt med modern teknik som är anpassat för framtiden, säger Steffan Gill.

Redan 2012 byttes tre transformatorer ut. Nu fortsätter projektet med att installera ett nytt ställverk med kontrollutrustning och renovering av den gamla byggnaden. – En intressant detalj är att vi satsar på teknik som är helt datoriserad. För första gången kommer personalen i vår driftcentral i Karlstad att kunna fjärrstyra de olika delarna i ställverket. På så sätt kan vi göra snabbare omkopplingar om det blir ett strömavbrott och korta ner avbrottstiden för våra kunder, säger Steffan Gill.

Bygget startar med rivningsarbeten under sommaren och ungefär ett år senare kommer den nya anläggningen att vara i drift.

Projektet i Älvsjö är en del i en större satsning för Fortums cirka 530 000 elnätskunder i Stor-Stockholm. På fortum.se/elnatsprojekt visar vi större projekt som vi håller på med i våra olika nätområden.

Fakta

En fördelningsstation är en knutpunkt i elnätet. Där kommer elen in genom kraftiga ledningar och fördelas ut till mindre ledningar.

Ett ställverk är den del i fördelningsstationen där elen fördelas. I ställverket kan vi också slå av och på olika ledningar, ungefär som en stor strömbrytare. Genom ställverket bevakar vi också så att elnätet inte blir överbelastat.

Transformatorn är den komponent som gör om elen från högre ström- och spänningsnivåer till lägre.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?