Ny forskning: Varför är fler byggnader inte multifunktionella?

Framtidens energi

Multifunktionella byggnader kan användas för mer än ett ändamål.

Byggnader som inte används dagligen förbrukar onödigt mycket energi, exempelvis skolor sommartid eller kontor utanför arbetstid. Varför nyttjas inte byggnaderna bättre? Det ska forskningsprojektet COINPLACE undersöka.

Byggnader som står oanvända förbrukar onödigt mycket energi och bidrar till ett stort klimatavtryck både under byggprocessen och senare under driften. Flera samhällsplanerare menar att multifunktionella byggnader kan vara en del av lösningen mot ett mer hållbart byggande.

Vad är då en multifunktionell byggnad? Madeleine Almqvist, samhällsplanerare på Tyréns och delaktig i forskningsprojektet COINPLACE, förklarar.

– Multifunktionella byggnader kan användas för mer än ett ändamål. De kan antingen vara anpassade till att användas av flera verksamheter samtidigt, alternativt av olika verksamheter under olika tid på dygnet eller året. Men en förutsättning är att byggnaden är relativt flexibel i sin struktur.

Madeleine Almqvist nämner några multifunktionella byggnader.

– Messingen i Upplands Väsby är ett tydligt exempel då en byggnad fått en mängd funktioner som skola, fritids, rum för stadsledningen och vänthall. Sedan finns även P.U.S.H, Performance Sk8 Urban Skate House som förutom en skateanläggning rymmer även popup-butiker, kontorsplatser, event- och konferensytor på 850 kvm med utsikt över centrala Stockholm.

Energibesparingar

Forskningens syfte är att ta reda varför fler byggnader inte används som multifunktionella. Det handlar om effektivt resursutnyttjande, en viktig fråga inte minst idag när vi uppmanas att arbeta hemifrån. Meningen är att resultatet kommer att underlätta för fastighetsutvecklare att designa multifunktionella byggnader. Det kan bidra till att befintliga byggnader kan användas mer effektivt och minska behovet av att bygga nytt.

– Används lokaler större del av dygnet eller året behöver färre stå tomma och uppvärmda utanför arbetstid. Det kommer att minska behovet av byggnader och även minska energiförbrukningen i samhället. Madeleine Almqvist förklarar att för den enskilda byggnaden kan denna modell innebära en något ökad energiförbrukning. Men då energiförbrukningen fördelas på flera hyresgäster ger det ändå en kostnadsbesparing och en samhällelig minskning av energianvändningen. Hur stor den blir återstår att se, säger Madeleine Almqvist.

Fakta:

Forskningsprojektet COINPLACE är ett samarbete mellan Tyréns, Strängnäs Bostads AB och Tyresö Bostäder AB med stöd av Energimyndigheten och Sven Tyréns Stiftelse.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?