Historisk milstolpe: Förnybart går om fossilt i Europa

Framtidens energi

Mitt i pandemimörkret kommer äntligen en ljus nyhet, en historisk milstolpe. En ny rapport visar att för första gången går förnybara energikällor om fossila bränslen i Europa.

Marginalen är visserligen inte stor men det går åt rätt håll. Rapporten visar att förnybara källor stod för 38,2 procent av EU:s totala elproduktion under 2020 medan fossila bränslen stod för 36,97 procent. Genom minskad kol- och gaseldning blev Europas el 29 procent renare under 2020 jämfört med under 2015.

Bakom rapporten står den brittiska tankesmedjan Ember och tyska Agora Energiewende. Det är femte året i rad som tankesmedjorna publicerar en rapport om Europas omställning till grön el. Men trots de positiva siffrorna går omställningen ändå för långsamt för att nå EU:s mål om 55 procent mindre utsläpp av växthusgaser till 2030 jämfört med 1990 samt klimatneutralitet till 2050, konstaterar Patrick Graichen på Agora Energiewende, i ett uttalande.

– Förnybart som slår fossilt är en viktig milstolpe i Europas omställning till ren energi. Men låt oss inte nöja oss med det. Den europeiska gröna given – vårt svar på klimatkrisen – kräver ungefär 100 TWh årligt tillskott av förnybara energikällor, vilket är en fördubbling av hastigheten under 2020.

Återhämtningsprogram efter pandemin måste därför gå hand i hand med ökade klimatåtgärder, säger han.

Förnybart ökar även i Sverige

Elanvändningen i Europa minskade under 2020 med fyra procent under Coronapandemin men det anser tankesmedjorna inte beror på pandemin utan på minskad kol- och gaseldning i Europa.

Hur ser det då ut i Sverige? Enligt Energimyndigheten minskade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige under 2020. Men elstatistiken visar ändå på en stor ökning av el producerat av vattenkraft och vindkraft. Tillsammans stod de för 62 procent av den totala elproduktionen under 2020, berättar Camilla Dellby, analytiker på Energimyndigheten.

Vinnare vind och vatten

Enligt Energimyndighetens preliminära sammanställning uppgick Sveriges elproduktion till 158,8 terawattimmar (TWh) under 2020. Vattenkraften är det kraftslag som producerade mest el och tillförde 71,2 TWh, en ökning med 10,2 procent jämfört med året innan.

Kärnkraften producerade 47,3 TWh el under året, en minskning med 27 procent jämfört med året innan. Den konventionella värmekraften bidrog med 12,7 TWh, en minskning med 18 procent jämfört med 2019. 10,9 TWh kom från förnybara bränslen.

Vindkraftens produktion nådde nytt rekord under 2020. Under året producerades 27,6 TWh, en ökning med 7,7 TWh jämfört med 2019. Vindkraftens andel av elproduktionen i Sverige ökade med fem procentenheter till 17 procent.

– Under 2020 har vi sett att vindkraftens bidrag till vår elproduktion ökar. Detta beror på ett blåsigt år men framförallt en fortsatt utbyggnad av vindkraften, säger Camilla Dellby.

Statistik om solenergi för 2020 får myndigheten först i november i år. Camilla Dellby tror att den kommer att hamna strax över 1 TWh, vilket är under en procent av den totala elproduktionen. Det är högre än den prognos som Energimyndigheten gjorde för några år sedan.

Källa: Ember, Energimyndigheten

Fakta

Som förnybara energikällor och alternativ till fossila bränslen räknas vindkraft, solenergi, vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biodrivmedel. EU fastställde 2009 målet att 20 procent av EU:s energiförbrukning skulle komma från förnybara energikällor senast 2020. För tre år sedan sattes målet att senast 2030 ska 32 procent utgöras av förnybara energikällor.

Källa: Europaparlamentet

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?