Elektrifieringsvåg på sjön: Allt fler färjor blir klimatsmarta

Framtidens energi

Färjan mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Bild: Thomas Harryson

Det är inte bara trafiken på land som elektrifieras. Även till sjöss fortsätter elektrifieringsvågen mot en fossilfri färjeflotta. Senast ut är Västtrafik som kommer att erbjuda eldriven färjetrafik mellan Lysekil och Skaftö.

Klimatneutrala färjor är en del av Trafikverket Färjerederiets mål att uppfylla nollutsläpp av koldioxid till sjöss fram till år 2045. Satsningen går under namnet ”Vision 45”. Den innebär bland annat att fyra nya elfärjor kommer att trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms Skärgård inom några år.

Västtrafiks nya elsatsning

Elektrifieringen till sjöss sker även i västra Sverige där Västtrafik precis avslutat en upphandling om eldriven färjetrafik mellan Lysekil och Skaftö.

– Nu blir färjetrafiken mellan Lysekil och Skaftö både renare och tystare. Det är en del av Västtrafiks målmedvetna arbete för att minska våra utsläpp och skynda på omställningen till en mer hållbar kollektivtrafik. Den nya, moderna färjan kommer också innebära bekvämare resor för våra resenärer, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik.

Batterierna i den nya elfärjan kommer att laddas när färjan lägger till vid kajer samt under dag- och nattetid i Lysekil när färjan inte är i drift. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar. Trafikstarten blir i december 2022.

Elnätsförsörjning utmaning

Det är inte bara ”mindre” färjor som blir elektrifierade. Redan 2018 slutförde Helsingborgs lokala färjeföretag ForSea ett fyraårigt projekt när de konverterade två av sina största färjor som trafikerar sträckan Helsingborg – Helsingör till att köra på 100 procentig förnybar el.

Även Stena Line planerar en sjösättning som trafikerar sträckan Göteborg– Fredrikshamn i Danmark senast 2030. Fartyget kommer att heta Stena Elektra och bli världens första fossilfria RoPax-fartyg i sin storlek, med en längd på cirka 200 meter och en passagerarkapacitet på 1 000 personer. Färjan ska byggas i stål med hög hållfasthet för att minska vikten och öka effektiviteten beräknas kunna segla cirka 50 nautiska mil med endast elkraft från batteri. Batterikapaciteten ombord kommer vara runt 60-70 MWh och fartyget ska laddas i hamn.

Bara början

Under 2020 minskade Stena Line sitt totala koldioxidutsläpp och ligger nu 10 år före den internationella sjöfartens mål.*

– Elektrifieringen av sjöfarten har bara börjat. Vi ser en stor potential för batterihybrider och batterifartyg på flera av våra färjelinjer i Europa. Men det krävs mer än eldrivna fartyg. Övrig infrastruktur såsom laddmöjligheter med grön el i hamnar, måste utvecklas parallellt och därför är det viktigt att samarbeta över olika discipliner, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Fakta

IMO:s mål

* Den internationella sjöfartens IMO, International Maritime Organisation, mål är att halvera andelen fossila utsläpp till 2050. Här kan du läsa mer om målet.

Inrikestransporter står i dag för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, varav sjöfarten står för fyra procent av transporternas utsläpp. Här ser du utsläppen av olika inrikestransporter per år.

Källor:

Västtrafiks pressmeddelande, Trafikverket Färjerederiet, h22.se, IMO, Stena Lines pressmeddelande

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?