Isolera taket och spara pengar

Energi hemma

""

Visste du att cirka 15 procent av värmen försvinner ut genom taket? Att tilläggisolera vinden är ofta en prisvärd åtgärd som betalar sig snabbt – särskilt om isoleringen i dagsläget är mindre än 20 centimeter.

Till att börja med är det viktigt att klargöra en sak. Om ett hus redan har bra isolering ska det förstås inte tilläggsisoleras. En grundläggande förutsättning är att huset är dåligt isolerat och ju sämre isolering det har desto större nytta gör en tilläggsisolering.

Hur vet jag då om mitt tak är dåligt isolerat? Du kan på egen hand hålla utkik efter varningssignaler som tyder på att taket släpper ut för mycket energi. En sådan signal är att det under vintern finns stora sjok på taket utan snö. Det beror på att ett oisolerat tak smälter snön – ett bevis på att värmen tar sig ut.

En god idé är att låta en fackman kontrollera ditt tak in- och utvändigt för att avgöra om, hur mycket du bör isolera och vilket material du ska välja. Tänk på att om du har fuktproblem kan en tilläggsisolering exempelvis göra mer skada än nytta.

Du kan också ta kontakt med Energimyndighetens energi- och klimatrådgivare i din kommun om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Någon som gjort en tilläggsisolering är Martin Jönsson, som bor i en 130 kvadratmeter stor enplansvilla från 1967 utanför Göteborg. Villatidningen berättar om hur Martin, efter att han lagt om sitt tak, ändå upplevde att mycket av inomhusvärmen försvann ut genom taket.

– Eftersom det är en enplansvilla är takytan stor. Jag vet att en tilläggsisolering av taket är den bästa investering man kan göra för att få ner sina energikostnader, säger Martin Jönsson, till Villatidningen.

Lösull som isolering

Martin rensade först på kallvinden så att enbart gammal isolering fanns kvar. Därefter fick han hjälp av en snickare att sätta in luftspalter och ett isolerföretag kom sedan och blåste in lösull. Istället för de tidigare 15 centimetrarna har Martin idag ett vindsbjälklag med en isolering på drygt 40 centimeter.

– Inomhusklimatet är avgjort bättre nu, även om man vintertid kanske inte tänker så mycket på skillnaden, eftersom man eldar på. Men sommartid blir det faktiskt svalare inomhus, så effekten märks året runt. Och så ser man det på taket utifrån.

Fem fakta om isolering

  1. Isolering finns både som skivor och lösull som enkelt kan sprutas in på vinden.
  2. Tjockleken på den ursprungliga vindsisoleringen är endast 10–15 centimeter vid mineralull och 15–25 centimeter vid sågspån i många äldre hus.
  3. Det är av yttersta vikt att det finns ventilation ovanför isoleringen. Det ska finnas en springa, så kallad luftspalt, längs takfoten där luften obehindrat kan ta sig in.
  4. Ett alternativ till att isolera vindsbjälklaget är att isolera yttertaket. Detta kan vara intressant om du ändå ska se över yttertaket, byta pannor, plåt eller underlagspapp.
  5. Denna isolering kan placeras dels på insidan av yttertaket, dels på utsidan. Temperaturen höjs och den relativa fuktigheten i vindsutrymmet sänks. Beskrivningar över metoden finns hos isolerföretagen.

Källa: Energimyndigheten.se, Villaagarna.se, Villatidningen

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?