Har du bästa uppvärmningen för ditt hus?

Energi hemma

Bergvärmepump, luft/luftvärmepump, pelletspanna, fjärrvärme och solceller på taket är bara några av de system som kan hjälpa dig som husägare att värma upp din bostad och ditt varmvatten på ett mer energieffektivt sätt. I takt med att elkostnaderna stiger så kan ett byte eller en komplettering av nuvarande system vara en riktigt lönsam investering.

Det kan vara bra för plånboken att se över ditt uppvärmningssystem då uppvärmning av bostaden och vatten normalt sett är den största elkostnaden. Men är det klokt att ta en investering nu för ett mer kostnadseffektivt uppvärmningssystem – även om det skulle innebära att man måste låna på en marknad med stigande räntor?

– Det finns ett stort intresse för detta just nu och jag vet att företagen som jobbar med till exempel solceller och bergvärme har galet mycket att göra. Men att göra den här investeringen tror jag är mycket bra även om du måste låna. Var och en måste förstås räkna på detta själva utifrån sina egna förutsättningar, förklarar Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer som är en jämförelsetjänst för privatekonomi.

Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer.

Vattenburna system ger ökad flexibilitet

Vilket system som passar dig bäst styrs mycket av hur du lever ditt liv, hur stort ditt hus är, dess planlösning samt var huset ligger. Har du ett vattenburet system i huset har du fler möjligheter än om du har elelement. De absolut vanligaste systemen som husägare har investerat i befintliga hus under de senaste 20 åren är bergvärme- och luftvattenvärmepumpar.

– Att investera i bergvärme kostar mer än exempelvis en luftvattenvärmepump, men samtidigt får du en betydligt större besparing i kilowattimmar per år. Och de kallaste dagarna använder du mindre så kallad eleffekt i kilowatt då elpatronen inte reagerar speciellt mycket på kylan utomhus. Detta eftersom den inte påverkar värmen i berget, förklarar Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad.

Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad.

Markvärme mest effektiv

Den vanligaste markvärmepumpen är bergvärme som hämtar sin energi från värmen i berget. Men det finns även jordvärme och sjövärme som fungerar på liknande sätt, och de går alla att installera i hus med vattenburet system. Det är samma värmepump som används inomhus oavsett om du väljer berg-, jord- eller sjövärme. Det är den yttre anordningen och varifrån ”värmen” kommer som skiljer dem åt.

– Om man tittar på den energimängd som går åt för uppvärmning och varmvatten så kan du spara cirka 75 procent med bergvärme, i jämförelse med en normalvilla med elpanna. Det går förstås att byta ut sina elelement till vattenburna men då får du räkna med att lägga till cirka 100 000 kronor för nya element i en villa utöver själva investeringen för markpumpen, berättar Ragnar Uppström.

Luft/luftvärmepump ­– ett bra komplement till elvärme

När vi pratar om värmepumpar så har vi luft/luftvärme- och luftvattenvärmepumparna som utnyttjar energin i utomhusluften. Skillnaden på de två är att luft/luftvärmepumpen bara avger värme på ett ställe inomhus via inomhusdelen, medan luftvattenvärmepumpen avger värmen till ett vattenburet system, element eller golvvärme.

Bägge systemen har en utomhusdel som ibland kan låta när den används, vilket man bör tänka på när man bestämmer var den ska placeras. När man bygger nytt har favoriten varit frånluftsvärmepump under de senaste 20 åren. Mycket på grund av att småhusfabrikanterna då får en helhetslösning för uppvärmning, vatten och ventilation som kräver en liten yta.

– För hus med direktverkande el kan man sänka kostnaden genom att komplettera med en liten luft/luftvärmepump. Det är en pump som består av en yttre och inre del och det är en mycket energi- och kostnadseffektiv åtgärd. Har du en öppen planlösning kan du få en energieffektivisering på 15 – 40 procent, säger Ragnar Uppström.

Fjärrvärme

Det absolut vanligaste uppvärmningssystemet i flerbostadshusen i städerna idag är fjärrvärme, ett system som även används för uppvärmning av privata villor och radhus. Det är fortfarande vanligast i nybyggnation i projekt med flera villor eller radhus men även för enskilda hushåll kan det vara en kostnadseffektiv lösning, beroende på tillgången till fjärrvärme i det område huset ligger.

Pellets, ved, solvärme och solceller är extra bra för miljön

Ved och pellets räknas till förnybara bränslen och är ett kostnadseffektivt sätt att värma upp sitt hus på. Det är dock en större arbetsinsats kopplat till hanteringen än med de övriga system vi har pratat om.

– Har du ved- eller pelletspanna så kör man ofta dem mot en ackumulatortank och då kan ett bra komplement vara att ansluta vattenburen solvärme, berättar Ragnar Uppström.

Att använda solens energi blir alltmer populärt bland våra småhusägare. Som genom solfångare, som är ett solvärmesystem som kan värma upp bostadens vatten och vattenelement. Många poolägare använder också solfångare till att värma upp vattnet i sina pooler. Ett annat sätt att energieffektivisera är att installera solceller på taket.

Solcellerna producerar förnybar el som kan användas för att driva exempelvis en bergvärme- eller luftvattenvärmepump och på så sätt minska de rörliga elkostnaderna. En annan fördel för dig som funderar på att nyttja solens energi är att det går betydligt snabbare idag att räkna hem en investering på grund av de höga elpriser vi har, framför allt i södra Sverige, i elprisområde 3 och 4.

– Jag tycker att alla bör se över sina uppvärmningskostnader i vinter, eller egentligen redan nu eftersom priserna har skenat trots att det fortfarande är relativt varmt. Vi behöver även se över vår förbrukning och se vad vi kan göra där, som att sänka värmen hemma, isolera, stänga av värmegolv och duscha kortare. Och även se över våra elavtal, avslutar Christina Sahlberg.

För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem

Fördelar Sänker energikostnaderna mest av alla system i jämförelse med direktverkande el, el- eller oljepanna. Extra fördelaktigt för större hus.

Nackdelar En relativt dyr installation.

Fördelar Enklare och billigare installation än för markvärmepump. Luft/Luftvärmepumpen är ett bra komplement till direktverkande el och kan oftast även användas som AC på sommaren. Ju högre förbrukning du har desto mer kostnadseffektivt blir det.

Nackdelar Inte lika energieffektivt som markvärme. Utomhusdelen kan låta när den används, så för att slippa eventuellt ljud är det viktigt att tänka till kring var man placerad den.

Fördelar En lösning för både uppvärmning, vatten och ventilation.

Nackdelar Inte lika energieffektivt som markvärme. Svårt att installera i befintliga hus då luftkanalerna måste byggas om för att det ska fungera.

Fördelar Ett driftsäkert uppvärmningssystem som tar liten plats.

Nackdelar En relativt dyr installation. Ventilationen i huset kan försämras när du kopplar upp dig till fjärrvärme. Du är anvisad till en leverantör.

Fördelar Går att kombinera med solvärme och ved kan, beroende på panna, värma huset även vid strömavbrott.

Nackdelar En större arbetsinsats än övriga uppvärmningssystem och det krävs en större yta för att förvara pellets/ved.

Fördelar En förnyelsebar energikälla som värmer upp varmvatten och vattenburna element och som kan kombineras med andra uppvärmningskällor. Även ett bra alternativ för att värma poolvatten. Överskott av värme kan sparas i ackumulatortanken för användning de dagar när solen inte värmer.

Nackdelar Solfångare producerar värme främst under de soliga sommarmånaderna och behöver kompletteras med annan uppvärmningslösning under årets övriga månader.

Det är inget uppvärmningssystem utan solcellerna producerar förnybar energi som exempelvis kan ersätta den köpta el som driver uppvärmningssystemet.

Fördel: Ett mycket bra komplement till ditt uppvärmningssystem som gör att du kan minska din rörliga elkostnad. Du kan även sälja din överproduktion. Du får idag bidrag för installation av solceller.

Nackdelar Dyrare installation än många av de övriga systemen och den mörka årstiden ger sämre produktion av solenergi.

Prisexempel uppvärmningssystem

 • Bergvärmepump
  160 000 – 170 000 kr
 • Ytjordvärmepump
  140 000 – 150 000 kr
 • Luftvattenvärmepump
  110 000 – 120 000 kr
 • Luft/luftvärmepump
  20 000 kr

Priserna ovan är tagna från färdiga installationer av kända fabrikat, efter eventuellt ROT-avdrag. Viktigt att notera är att kostnaderna för de flesta system har ökat i år. Övriga uppvärmningssystem som vi har skrivit om i artikeln är svårare att ge ett snittpris för då priset påverkas till mycket större grad av vilken hustyp du har och vilken leverantör du köper ifrån.

Källa: Ragnar Uppström, Energi- och klimatrådgivare Mölndals stad.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?