Energieffektivisera i bostadsrättsföreningen: Börja i rätt ände

Energi hemma

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är det inte alltid helt lätt att veta vad man ska göra när det kommer till energieffektivisering eller hur man ska börja. Men det finns både enkla åtgärder och större investeringar som gör att föreningen kan minska sitt energibehov och spara på kostnader.

– Det första steget man bör göra är att minska sina värmeförluster, så att man inte behöver betala för värme som bara försvinner ut, förklarar Anders Tång, energi- och klimatrådgivare Söderhamns kommun.

Börja med att gå igenom hela fastigheten och byt ut gamla och uttorkade gummilister vid fönster och dörrar som släpper ut värme. Är det en äldre fastighet kan man även minska energibehovet genom att tilläggsisolera vinden, något som ofta är relativt lätt att göra. Eftersom varm luft stiger uppåt fungerar en bra vindsisolering som en termos. Den ser till att värmen behålls i huset under vintern.

Anders Tång, energi- och klimatrådgivare Söderhamns kommun

Optimera värme- och ventilationssystem

De största löpande energikostnaderna i en fastighet ligger i uppvärmning och ventilation, så det går att spara både energi och pengar på att se till att systemen fungerar optimalt.

– Innan ni börjar tänka kring investering av nya energisystem, se till att ert nuvarande system är rätt inställt. Har ni gjort arbetet med att få bort värmeförluster ska ni heller inte glömma bort att justera ert system. Det behöver anpassas för att fungera optimalt med husets ”nya klimatskal” som inte kräver lika mycket energi som tidigare, säger Anders Tång.

Vill man komplettera sitt energisystem med annan energikälla är solen ett miljövänligt alternativ. Många bostadsrättsföreningar har exempelvis stora tak som är perfekta för solpaneler, solfångare eller solceller. Men eftersom sådana system inte levererar lika mycket energi vintertid behöver de kompletteras med exempelvis fjärrvärme, värmepump eller en fast bränslepanna när kylan kryper på.

Enkla byten minskar energianvändning

Att byta ut alla lampor till LED, i både trappuppgång, hiss, förråd och tvättstuga och koppla till rörelsesensorer som tänder och släcker lamporna automatiskt är smart. Har ni maskiner i tvättstugan som är mer än 10 år gamla kan ni minska driftskostnaden med hälften genom att byta ut dem. Genom att välja tvättmaskin som anpassar vattenmängden efter tvättmängd och välja att ha en mindre maskin, eftersom många större maskiner oftast körs halvfulla, kan ni också minska energianvändningen.

– Är ni osäkra, kontakta energi- och klimatrådgivare via kommunens hemsida så kan de komma ut till er förening och hjälpa er att komma igång.

Solvärme och frånluftspump 

Redan 2001 började styrelsen i brf Promenaden i Falun, med sina 75 lägenheter, att diskutera hur de kunde minska sin energianvändning. Men, det var först 2010 som de ställde om hela sitt energisystem och tog in solen i sin process.

– Vi upptäckte att driftskostnaderna för fjärrvärme hade ökat med nästan en halv miljon kronor under några år och samtidigt satt vi med ett slitet gammalt energisystem. Vi bytte ut vårt energisystem för att vi ville sänka våra energikostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö, säger Jan Berg, ordförande, projekt- och driftansvarig i brf Promenaden.

Jan Berg och Mats Norrfors, brf Promenaden.

Genom att använda sig av solvärme i ett vattenburet system och återanvända värme från spillvatten och frånluft från värmepumpar via batteri i frånluftskanalerna har brf Promenaden lyckats reducera 90 procent av den köpta energin från fjärrvärme och 40 procent av den köpta elen på årsbasis.

– En stor anledning till att vi har lyckats sänka med så mycket är att vi har ett övervakningssystem via webben. Att få rätt mätdata gör att vi hela tiden kan se till att systemet körs optimalt, berättar Mats Norrfors, designer av det energisystem som idag används i brf Promenaden.

Utöver energisystemet har föreningen även bytt till LED-lampor, skaffat närvarogivare som släcker och tänder, bytt fönster samt gjort en traditionell stamrenovering och bytt ut samtliga köksfläktar för att kunna alliera dem med frånluften. Mervärdena för de boende i föreningen har varit många, bland annat har avgiftshöjningar minimerats samtidigt som medlemmarna har fått en bättre miljö i sina lägenheter.

I Täby blev lösningen solceller

Även Trefaldighetens samfällighetsförening, som består av brf Kabeludden och brf Långbänken fördelat på sex hus, har haft ett stort fokus på energibesparing under de senaste åren. Fast här har man valt solceller som huvudenergikälla i stället för solvärme. Föreningen som ligger i Täby kommun, i Norra Stockholm, har installerat solceller på samtliga tak, bytt ventilation samt påbörjat installation av akustikstyrning i portarna.

– Tack vare våra investeringar har vi både sänkt vår energianvändning och minskat våra energikostnader. Vi har exempelvis inte behövt höja hyrorna under de senaste åren, vilket våra medlemmar förstås är nöjda med, säger Pieter van der Bilt, ordförande i Trefaldighetens samfällighetsförening.

Pieter van der Bilt, ordförande i Trefaldighetens samfällighetsförening.

Föreningens solpaneler värmer upp alla gemensamhetsytor och skapar energi till belysning.  Föreningen ser också till att temperaturen i lägenheterna ligger på 20 grader. Vill de boende ha högre värme får de betala den själv.

– Den energi vi får av solcellerna ser vi till att komma alla boende till nytta, får vi överskott så säljer vi den utanför föreningen, berättar Pieter van der Bilt.

  1. Ta in en energikonsult från början som ni kan få hjälp av. Glöm inte att ta referenser från liknande slutförda projekt.
  2. Bestäm hur mycket ni vill minska ert energibehov och fokusera inte enbart på kostnaderna. Gå igenom vilka som är era tyngsta kostnader, det är där ni kan göra de stora besparingarna.
  3. Tänk på att den här typen av investeringar är oftast lönsamma på relativt kort tid, än mer idag med ökande elkostnader.
  4. Använd en projektplan som innehåller mål, metoder och resurser.
  5. Få med bostadsrättsmedlemmarna på energiresan genom en tydlig informationsprocess. Det skapar delaktighet och ger handlingsfrihet för styrelsen.

 

  1. Minska era värmeförluster.
  2. Se till att ert nuvarande värme- och ventilationssystem körs optimalt, och att värme och kyla inte körs samtidigt.
  3. Byt ut all armatur i alla gemensamhetsytor till LED-lampor och investera i rörelsesensorer som sätter på och stänger av ljuset automatiskt.
  4. Har ni maskiner som är äldre än 10 år i tvättstugan? Byt ut dem, det kan ge en halverad energianvändning.
  5. Torktumlare drar mindre energi än torkskåp. Torkskåp med avfuktare drar mindre än ett torkskåp med värmefläkt.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?