10 tips för ett elsäkert hem

Energi hemma

Har du nytt boende, renoverat eller har du små barn hemma? Då rekommendera vi att du ser över elsäkerheten. Här är våra 10 bästa tips för ett elsäkert hem.

1. Besiktiga boendet. Anlita auktoriserat elföretag

Generellt kan man säga att om du flyttar till ett nybyggt boende är elen säker. Men undantag finns. Även ett nytt hus kan ha felaktiga installationer – byggfusk förekommer. Gör du en ombyggnad på totalentreprenad bör du ta reda på vem som är auktoriserad elinstallatör. Du kan öka ditt skydd ytterligare genom att anlita en egen elbesiktningsman under byggtiden.

Äldre fastigheter

Tänk på att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Därför är det viktigt att en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat elföretag besiktar boendet. På så sätt får du reda på om något är farligt och behöver åtgärdas.

Finns det något kring el hemma som jag kan göra själv?

Ja, enklare elarbeten som inte kräver auktorisation kan du utföra själv. Vilka arbeten det handlar om kan du se på Elsäkerhetsverkets hemsida: Detta får du göra själv med el.

2. Jordfelsbrytare - en billig försäkring

Blir någon av de elektriska enheterna hemma överbelastade bryter en jordfelsbrytare strömmen snabbt. Jordfelsbrytaren minskar risken för personskador och elbränder. Finns det ingen jordfelsbrytare i ditt hem bör du låta en person med elbehörighet installera en åt dig. För att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer måste du anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag.

Portabel jordfelsbrytare

Portabla jordfelsbrytare kan du köpa och koppla in själv men dessa bryter inte all ström i hemmet utan bara den del som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren. Portabla jordfelsbrytare kan vara bra att ha vid elinstallationer utomhus t ex på en terrass, exempelvis till ett spabad för utomhusbruk.

Testa jordfelsbrytare regelbundet

Glöm inte att testa jordfelsbrytaren regelbundet. En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Testa att den fungerar minst en gång i halvåret genom att kontrollera om strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag. Är jordfelsbrytaren portabel ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.

Slår jordfelsbrytaren ifrån utan att du vet orsaken? Det kan bero på flera saker. Läs mer hur du kan åtgärda problemet på sidan Jordfelsbrytare – din säkerhet.

3. Säkert även för de minsta

El är farligt och ska hanteras med försiktighet. Du kan förebygga olyckor genom att sätta i petskydd i eluttagen, undvika lösa sladdar, barnsäkra spisen och placera elapparater på en säker plats i sovrummet.  

Barnfamiljer som flyttar in i nybyggda hem kan dock känna sig lugna eftersom standard numera är att alla uttag är barnsäkrade med petskydd. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar som kan vara lockande för små barn att leka med är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

4. Håll borta elutrustning från våtrum

Att installera el i våtrum, såsom badrum, kräver extra försiktighet och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter för att minimera risken för elektriska stötar och skador. Ska du renovera i ett badrum bör du till exempel alltid anlita en behörig elektriker, använda en typ av elluttag och strömbrytare som är avsedda för badrum och se till att ventilationen är tillräcklig för att minimera fukt. 

5. Säkerställ att elprodukten är avsedd för utomhusbruk

Ska du använda en elprodukt utomhus? Då ska det i bruksanvisningen stå att den är avsedd för det och hålla rätt så kallad IP-klass (se nedan). Detta gäller även för belysning och skarvsladdar. Är produkten inte avsedd för utomhusbruk bör du undvika att ta ut den eftersom den inte är byggd för att klara av fukt och kyla. Se också till att du inte använder eller förvarar elprodukter ute när det regnar eller är fuktigt. På en elprodukt som blivit fuktig kan höljet bli spänningsförande och därmed farligt.

6. Rutinmässig underhåll av vitvaror för att undvika överhettning

För att undvika överhettning och även förlänga livslängden på dina vitvaror finns det några enkla underhållstips att följa. Se till att rengöra alla ventilationsöppningar och filter på dina vitvaror, som exempelvis bakom kylskåpet och ugnen. Byt ut eventuellt skadade sladdar eller kablar omedelbart och använd alltid rätt eluttag och förlängningssladdar som är utformade för att klara den belastning som dina vitvaror kräver.

7. Placera elutrustning på säker plats

Se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation runt elektrisk utrustning för att undvika överhettning. Undvik även att täcka över värmeelement eller apparater som kan generera värme. Använd kabelkanaler eller sladdhållare för att organisera och skydda kablar längs väggar och golv. Elektriska apparater bör placeras på stabila och plana underlag för att förhindra att de välter och orsakar skada eller kortslutning.

8. Kontrollera dina elprodukter regelbundet

Din elelanläggning och dina elprodukter behöver kontrolleras regelbundet. Om du hittar fel och brister ska du genast se till att de blir åtgärdade. Det kan till exempel handla om missfärgningar eller sprickor på kablar och ledningar, trasiga stickkontakter eller löst sittande vägguttag och strömbrytare. 

9. Se över hemmets lampor

Byt ut trasiga glödlampor och se till att armaturer är korrekt installerade och inte överhettas. Leksaksformade lampor kan locka till lek, men bör hållas utom räckhåll för barn. Tänk igenom vilka apparater som verkligen behövs och se till att de inte kan rivas ner eller på annat sätt riskera en olycka. Det gäller även de nattlampor som sitter direkt i eluttaget.

CE-märkta elprodukter. Foto: Elsäkerhetsverket.

10. Köp bara CE-märkta varor

Den viktiga produktmärkningen infördes i början på 1990. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EU-direktiven.

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. När du elsäkrar är det oerhört viktigt att produkterna är CE-märkta.

VIKTIG CHECKLISTA

Elsäkerhetsverkets hemsida innehåller massor med bra information om elsäkerhet. Bland annat en viktig checklista för ett elsäkert hem.

Källa: Elsäkerhetsverket och Brandskyddsföreningen.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?