Så blir din bostadsrättsförening (mer) energismart

Energi hemma

Bor du i en bostadsrätt och är mån om att bo så energismart som möjligt? David Sjöqvist och Nicklas Pettersson, från organisationen Bostadsrätterna ger sina bästa tips på hållbara åtgärder.

Bostadsrätterna heter en rikstäckande organisation för bostadsrätter och deras medlemmar. Deras råd till den som vill påverka sitt hus till att bli mer energismart är att engagera sig i brf-styrelsen.

– Då får du insyn och kan vara med och påverka förvaltningen av fastigheten. Du kan även lämna in en motion med förslag på förbättringar till den sittande styrelsen, tipsar David Sjöqvist, rådgivare på Bostadsrätterna.

– En energismart åtgärd som många föreningar brukar göra är att byta ut äldre belysningsarmaturer mot LED-armaturer. Det gör man gärna i kombination med närvarostyrning så att det inte är tänt i onödan, säger Nicklas Pettersson, rådgivare och specialist på energifrågor på Bostadsrätterna.

Han förklarar att värme annars är den stora utgiftsposten i fastigheters energianvändning och därmed en stor del av den totala energin som föreningen använder.

– En enkel åtgärd då kan exempelvis vara att undersöka om temperaturen i trapphus, källarförråd och liknande utrymmen kan sänkas något.

Leta upp energideklarationen

Men hur vet man hur energismart huset man bor i egentligen är?

– Ett sätt att få en uppfattning om husets energiprestanda är att titta på den energideklaration som finns. Oftast är resultatet anslaget i entrén men det går också bra att ladda hem energideklarationen från Boverkets hemsida. Energideklarationen visar hur mycket energi huset gör av med och innehåller tips på förbättrande åtgärder, säger David Sjöqvist och tillägger att man bör ha i bakhuvudet att energideklaration görs var tionde år och därför kanske inte längre är representativ.

Och om man bor i ett äldre hus och är intresserad av att bli mer energismart?

– Oavsett byggnadens ålder finns det alltid förbättringspotential, men förutsättningarna skiftar mycket. Äldre byggnader har ofta färre tekniska installationer och enklare ventilationssystem. När det kommer till nya byggnader handlar det mycket om att se över fastigheten i drift genom intrimning, justering och uppföljning. I äldre byggnader handlar det oftare om att energieffektivisera i samband med att man byter ut system eller gör andra underhållsåtgärder i byggnaden, förklarar Nicklas Pettersson.

Laddstolpar, solceller och växter

Till Bostadsrätterna kommer det dagligen in frågor om hur brf-föreningar kan bli mer hållbara.

– Just nu får vi många frågor från brf-styrelser om att installera laddstolpar för att möta medlemmarnas önskemål att kunna ladda sina elbilar. Förutom laddstolparna får vi också många frågor om solceller, säger Nicklas Pettersson och berättar att frågorna ofta är årstidsbundna .

– Under vinterhalvåret undrar många om inomhustemperaturer. Ojämn temperatur i huset kan vara ett tecken på att värmesystemet behöver injusteras.

Att hållbarhetsfrågor står högt på agendan visar inte minst Riksbyggens årliga statistik över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder. I år toppar åtgärder för mer hållbar belysning listan. Sammanställningen presenterar även en nykomling. Det handlar om plantering av växter som blommar hela säsongen.

– Intresset från bostadsrättsföreningarna att genomföra hållbarhetsåtgärder är rekordstort i år och spännvidden bland åtgärderna är också stor. Från att sätta in solceller till att plantera nya växter. Det går självklart inte att bortse från pandemieffekten när behovet av att kunna träffas utomhus har ökat, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen i ett pressmeddelande.

Tips!

Kontakta ditt regionala energikontor om du har funderingar kring energieffektiviseringar. De erbjuder stöd och vägledning och kan i många fall hjälpa brf-föreningar med:

 • Vilka ekonomiska stöd som finns att söka
 • Var man hittar fakta och goda exempel på energieffektivisering
 • Stöd att komma vidare efter utförd energikartläggning
 • Seminarieträffar och tillfällen att utbyta erfarenheter med andra företag

10 tips på hållbarhetsåtgärder för bostadsrättsföreningar

 • Utnyttja takytan
  Solceller: Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder i dag.
 • Stoppa tjuvarna
  Finns det onödiga energitjuvar? Element på ställen där ingen är? Elektrisk uppvärmning av stuprännor trots att det inte är kallt?
 • Sopsortera
  Källsorteringsmöjligheter: Påverka föreningen så att det blir enkelt att vara hållbar.
 • Byt till bättre leverantörer
  Se över de avtal föreningen har med förvaltare och andra aktörer. Har de fullgjort sina åtaganden vad gäller hållbarhet? Kan ni förvänta er mer av dem?
 • Vad värms upp?
  Hur varmt är det i garaget? Bilar behöver knappast ha 20 grader mitt i vintern.
 • Oljepanna, bergvärme eller solceller?
  Varifrån kommer värmen? Föreningen kan spara stora pengar och bli mer hållbar genom att se över olika alternativ.
 • Isolering
  Är huset tätt? Om det drar genom fönster och dörrar leder det till onödigt hög energiförbrukning.
 • Elda inte för kråkorna
  Värmeåtervinning av frånluft. Det kan i många fall stå för en stor del av energibesparingen.
 • Lys upp med lågenergilampor
  Byt ut ljuskällor och armaturer. LED-lampor drar betydligt mindre energi än lysrör. Kan ni dessutom montera rörelsesensorer, sparar det både pengar och miljö.
 • Skaffa laddstolpar
  Så främjar ni hållbarheten och medlemmarna kan tjäna på att skaffa elbilar.

Källa: bostadsrätterna.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?