Manuell frånkoppling: Kommer Sverige släckas ner?

Elskolan

I en situation där utbudet på el inte räcker till för att möta efterfrågan kan så kallad MFK, manuell förbrukningsfrånkoppling, behövas. Det är ett kontrollerat kortare strömavbrott som bara används i nödsituationer, för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av elanvändningen. Hur stor är risken, hur skulle det i så fall gå till och hur är läget för Ellevios kunder? Vi reder ut begreppen.

Mer ansträngt läge

Svenska kraftnät (Svk), som ansvarar för stamnätet i Sverige och är ytterst systemansvariga för den nationella elbalansen, rapporterar varje år hur läget är i det svenska elsystemet. På senare år har marginalerna i det svenska systemet minskat. Risken för frånkoppling har ökat, men är fortfarande liten. Det är betydligt större risk att påverkas av ett ”vanligt” strömavbrott i vinter, orsakar av exempelvis hårt väder.

”Känner oss trygga”

Anders Ekberg är driftchef på Ellevio, och det är hans avdelning som skulle få uppdraget att genomföra frånkopplingar.

- Vi följer självklart läget noga och har dialog med de olika parterna. Frånkoppling har, tack och lov, aldrig behövt göras i skarpt läge, men vi känner oss ändå trygga med de rutiner vi har, säger han.

- Om det blir aktuellt kommer vi få en förhandsvarning från Svenska kraftnät, och då kommer vi att ha vi viss tid på oss att gå upp i beredskap, förbereda oss och kommunicera med de kunder som eventuellt kommer beröras.

Anders Ekberg, driftchef på Ellevio
Anders Ekberg, driftchef på Ellevio.

Mer information

Få uppdateringar vid strömavbrott

Signa upp er för information om både planerade och oplanerade strömavbrott.

Få meddelande vid strömavbrott

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?