Replik GP: Elektrifieringen kräver investeringar

Ellevio tycker

Ellevio svarar Karin Pihl i en replik om elnätbolagens vinster.

Karin Pihl drar slutsatser vi inte känner igen oss i när hon i GP 29/5 gör gällande att förra årets höjningar av elnätsavgifter handlar om omotiverat vinstuttag.

Under 2022 tvingades så gott som alla svenska elnätsföretag, stora som små, att höja avgifterna. Det handlade uteslutande om ökade kostnader för el, orsakade av så kallade nätförluster: 7-8 procent av all el som går genom ledningarna förloras genom värmeutveckling. Denna el måste elnätsföretagen ersätta. När en turbulent omvärld fick elpriset att rusa fick elnätsbolagen, som några av landets största elköpare, ökade kostnader på hundratals procent på kort tid.

Dessa kostnader har varken Ellevio eller andra elnätsföretag rådighet över. De går inte att påverka med hårdare reglering, som Karin Pihl föreslår med referens till den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Vad värre är att Karin Pihl misstänkliggör oss när vi menar att den svenska elektrifieringen och klimatomställningen hotas om vi inte kan finansiera alla de investeringar som behövs i framtiden.

Elektrifiering genomsyrar så gott som alla klimatpolitiska mål i Sverige och är avgörande när industrin byter olja och kol mot el och vätgas och transportsektorn byter bensin och diesel mot el. I kölvattnet följer nyindustrialisering som skapar optimism, sysselsättning och skatteintäkter i avfolkningsbygder. Som ett resultat väntas elanvändningen mer än dubbleras på 20 år, och investeringsbehovet är hisnande. Till 2045 behövs satsningar om cirka 1000 miljarder enbart på elnät. Utvecklingen kommer att innebära ökade kostnader men effektiviseringar för kunderna, när fossila bränslen överges till förmån för el.

Det är självklart att en monopolliknande elnätsmarknad ska regleras. Men det är orimligt att regleringen blir så snäv att den försämrar möjligheten att genomföra de investeringar alla förväntar sig att vi ska göra. Och i motsats till Karin Pihls hypotes har inte Ellevio delat ut vinst till ägarna sedan 2018 – all avkastning har återinvesterats i näten. Det hade hon lätt kunnat läsa i vår årsredovisning.

David Bjurhall, chef för pris- och regleringsfrågor, Ellevio

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?