Henrik Bergström om 2020: Elnätet blev en snackis i skuggan av pandemin

Ellevio tycker

Vi lämnar strax ett år som inte liknar något vi varit med om tidigare, samtidigt som det har hänt massor på vår elmarknad. För mig är det fem saker som sticker ut mer än något annat. Här har du mitt 2020 – trevlig läsning!

Årets Genombrott - elnäten som möjliggörare

Det här var året då elnätsfrågorna gick från att betraktas som ”två hål i väggen” till att vara möjliggörarna. Elfrågor i samhällsdebatten har mest handlat om hur elen produceras och först nu har förståelsen för elnätens betydelse trängt igenom på allvar. Fossilfritt Sveriges stora antal färdplaner som har lanserats under året med branschens egen färdplan ”Fossilfri el” i spetsen vittnar om elnätens betydelse för omställning och tillväxt. Bransch efter bransch pekar på investeringsbehoven och i stugorna landet runt förundras man över hur elnäten kan vara så bortglömda. Kan man tala om elnäten som en snackis, så är det nog i år! Det är extra glädjande att politiken är väl införstådda i att det är omfattande nätinvesteringar som måste fram. Att elektrifieringskommissionen, elektrifieringsstrategin och elnätsdialogen rullade igång under året visar också att politiken inser betydelsen av elnätens roll för att elektrifieringen ska kunna göra sitt på Sveriges väg mot att nå klimatmålen.

Årets Tvärnit - nej till förnybar el i Värmland

När vi i år fick ett nej av Svenska kraftnät till ett högre abonnemang för att kunna ansluta mer vind- och solel i Värmland ställdes vi inför ännu en tuff situation när stamnätet inte hinner möta samhällets förändringar.

  • Vi har tidigare sett att elen inte når fram till konsumenterna på grund av brist på nätkapacitet, med detta nej till produktion fördjupas nätproblematiken.
  • Vindkraften har växt väldigt mycket i Värmlandsregionen och fortsätter att växa i Sverige. Vindkraften är idag den snabbast växande och billigaste tillväxten av elproduktion i Sverige.
  • Ska behovet av ökad elanvändning matchas med ny elproduktion krävs lösningar för att snabba på stamnätsutbyggnaden.

image received via email

Kontakt: Henrik Bergström, Ansvarig för samhällskontakter

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?