Ellevios juldonation går i år till barnen

Ellevio tycker

I år går Ellevios juldonation till Bris, Rädda barnen och Min stora dag, tre organisationer som på olika sätt hjälper barnen.

Under den pågående pandemin är barn extra utsatta. De kommer lätt i kläm när samhället har mer fokus på andra akuta frågor än just barnens hälsa och välmående. Då blir organisationer som på olika sätt arbetar för barnens bästa extra värdefulla. Genom donationen vill vi på Ellevio ge dessa tre organisationer ett bidrag i deras viktiga arbete framåt.

En varm julhälsning från oss på Ellevio.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?