Första prioriteringen måste vara elnäten

Ellevio tycker

Foto: Daniel Löfstedt/Ellevio

Hur kan Sverige uppleva elprischocker samtidigt som vi har ett stort elöverskott nästan alla dagar på året? En viktig del av svaret är otillräcklig kapacitet i elnäten. Det skapas flaskhalsar när elen ska skickas från norr, där den oftast produceras, till söder, där den oftast konsumeras. Och det kan bli ännu värre.

När bensin ska ersättas av el i våra bilar, bussar och lastbilar och när den tunga industrin ska göra sin resa mot fossilfrihet de kommande åren väntas elkonsumtionen öka rejält. För att klara det krävs också en rejäl förstärkning av elnäten. Om vi inte klarar det kommer klimatomställningen att bromsa in, samtidigt som vi tvingas vänja oss vid höga elpriser.

Från höger till vänster debatteras nu tänkbara åtgärder för att få ner elpriserna på kort och lång sikt. Men både hos regeringen och oppositionspartierna saknas det helhetsgrepp för i vilken ordning reformer bör läggas fram. Under de kommande 10-15 åren står Sverige inför att behöva reinvestera en majoritet av alla elnät och samtidigt bygga för ett fossilfritt Sverige 2045 och framåt. Vi ser att elnäten behöver prioriteras på kort sikt.

Ellevio föreslår tre viktiga insatser för att stärka elnäts­utbyggnaden, säkra att klimat­omställningen fortgår och trygga en konkurrens­kraftig elförsörjning för företag och hushåll.

  1. Korta tiden för tillståndsprocesserna för klimatkritisk infrastruktur. Utbyggnad av elnäten är en nyckel­fråga för elektrifieringen och klimat­omställningen. Idag tar det alldeles för lång tid från planeringsfas till att elnäten är på plats.
  2. Se till att utbyggnaden av överförings­kapaciteten bygger på prognos. När vindkraftsanläggningen eller den nya fossilfria industrin är klar ska elnätet också vara det. Därför behöver statliga Svenska kraftnät få ett tydligare uppdrag kring planering och prioritering av transmissions­nätet så att det svarar upp mot framtida behov.
  3. Acceptans, förståelse och finansiering. En statlig funktion bör skapas för att driva elektrifierings­arbetet, som även bör få en roll i att lösa lokala konflikter. Vi behöver också snarast en statlig utredning om hur framtidens elnät ska finansieras.

En uppmaning till Sveriges samtliga politiker: Vi har behov av många olika åtgärder för att skapa en trygg elförsörjning i Sverige och många av dem finns också med i regeringens Elektrifieringsstrategi. Men vi måste prioritera förutsättningar för snabbare elnätsutbyggnad först. Annars klarar vi varken klimatomställningen eller en rimlig prisnivå.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?