Ellevio kommenterar regeringsöverenskommelsen

Ellevio tycker

Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Under fredagsförmiddagen meddelade Ulf Kristersson regeringsunderlaget. Överenskommelsen innehåller sex politikområden, varav klimat och energi är ett. Ellevios vd Johan Lindehag kommenterar överenskommelsens färdplan utifrån ett elsystemperspektiv.

Under fredagsförmiddagen meddelade Ulf Kristersson förutsättningar och överenskommelser för regeringsunderlaget. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår i regeringen, medan Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget och tar del fullt ut i samarbetet. Överenskommelsen innehåller sex politikområden, varav klimat och energi är ett. Ellevios vd Johan Lindehag kommenterar överenskommelsens färdplan utifrån ett elsystemperspektiv.

  • Positivt med starkt fokus på elektrifiering i regeringsöverenskommelsen, där energipolitiken ska ha sin utgångspunkt i prognoserna om ett ökat elbehov på minst 300 terawattimmar till 2045. Styrmedel i budgeten ska fokusera på det som ger mest nytta, och fokus på snabbare utbyggnad och minskade hinder för ny laddinfrastruktur är välkommet.

  • Överenskommelsen innehåller dock få initiativ för att förstärka och modernisera den elnätsinfrastruktur som är förutsättning för utvecklingen industrin, transportsektorns omställning och för utbyggnaden av elproduktion. Stabil elförsörjning är beroende av att vi får förutsättningar att genomföra utvecklingsbehoven, och vi förutsätter att den kommande budgetpropositionen innehåller tydligare satsningar.

  • Med det sagt är det bra att den kommande regeringen aviserar en översyn av Svenska kraftnät och ansvarsfördelningen. Att miljötillståndsprocesserna ses över med fokus på grön omställning för industrin är bra, men det är oerhört viktigt att regeringen inte tappar bort de utredningar och förslag som redan ligger för de mer elnätsspecifika frågorna.

  • Branschen och energipolitikens fokus just nu måste prioritera elkunderna. Att skynda på ett besked om högkostnadsskydd för att mildra elkundernas kostnadsutveckling i vinter är viktigt. Om regeringen vill agera snabbt kan man välja att likt Norge reducera stamavgifterna, och på sätt minska kundernas kostnader - utan påverkan på statens budget. Ur kundernas perspektiv är det dessutom positivt att det tillsätts en utredning för att göra Sverige till ett samlat elprisområde.

  • Samtidigt får inte frågan om ökade investeringar i elnäten glömmas bort om politikens mål och en utveckling alla förväntar sig ska bli verklighet. Elnätsbolagen står inför investeringar om minst 670 miljarder till 2045 för att klara framtidens elförsörjning. Politiska initiativ för en långsiktig reglering och stabila förutsättningar för detta är helt avgörande.

  • Slutligen är ett viktigt inslag i överenskommelsen att subventioner av havsbaserad vindkraft stoppas, eftersom kostnaderna för sådana subventioner annars skulle hamna på elnätskunderna. Det är viktigt med snabb utveckling för ny elproduktion, men kostnaderna måste vara transparanta och teknikneutrala och inte döljas på elnätsfakturan. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?