Ellevio kommenterar regeringens vårbudget

Ellevio tycker

Tisdagen den 19 april presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget – ofta förkortat VÅP respektive VÄB. VÅP:en är ett avstamp och en plattform för det fortsatta arbetet med budgetpropositionen, det vill säga alla statens utgifter och en beräkning av statens inkomster, som presenteras under tidig höst varje år.

Propositionerna Höständringsbudget och Vårändringsbudget innehåller förslag till ändringar i den redan beslutade budgeten. Förslagen begränsas till att omfatta ändringar på grund av händelser som inte var kända vid arbetet med budgetpropositionen.

Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio, har granskat VÅP/VÄB för 2022 och funnit att viktiga reformer och finansiering för den kritiska elnätsinfrastrukturen saknas i förslaget.

  • Sverige behöver rustas för en dubblerad elanvändning när transporter och industri ställer om. Hela den omställningen handlar om till stor del att elsystemet kan byggas ut i tillräckligt snabb hastighet. Tyvärr lyser både tillskott av resurser till tillståndsgivande myndigheter såväl som reformer med sin frånvaro.
  • De höga elpriser vi sett under vintern är bara en försmak av hur kommande vintrar kommer att se ut med fortsatt höga priser på fossila bränslen som även påverkar prisbilden i Sverige. Det tillfälliga stödet, elpriskompensationen för 2022, måste nu följas av långsiktiga lösningar som handlar om att säkerställa elnätsutbyggnaden för ökad överföringskapacitet men även ett tydligare ansvar för den långsiktiga elförsörjningen.

Satsningarna på civilförsvaret och beredskap är välkommet. Dagens arbete med leveranssäkerhet inom elsystemet måste utvecklas med medel och resurser för kritiska verksamheter, leveranskedjor såväl som ledningsfunktioner i samhället. Dessa företeelser är dessutom potentiella sårbarheter, som det pågående kriget i Ukraina gör oss smärtsamt påminda om.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?