"De som drabbats värst är de som bör kompenseras"

Ellevio tycker

Idag presenterade regeringen och Svenska kraftnät mer detaljer om hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska utformas.

Förslaget går i korthet ut på att:

• Stöd kommer betalas ut till elanvändare i prisområde SE3 och SE4, det vill säga de södra delarna av landet, från Dalarna och söderut.
• Stödet baseras på hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022.
• För de med förbrukning i elområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. För de med förbrukning i elområde SE4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.
• Stödet omfattar alla som har ett elnätsföretag; hushåll, företag, organisationer och så vidare.
• Nu kommer förslaget att granskas av Energimarknadsinspektionen. Det är än så länge oklart när stödet kommer kunna börja betalas ut.
• Det är heller inte klart vem eller vilka som kommer ansvara för utbetalningarna.

David Bjurhall, chef för reglering på Sveriges största renodlade elnätsföretag Ellevio, med ungefär en miljon kunder i Mellansverige, ser positivt på utformningen.
- Det är positivt att den modell för högkostnadsskydd som regeringen och Svenska kraftnät presenterade idag riktar sig till de delar av landet där elkunderna påverkats mest av elprishöjningarna.

- Ellevio har spelat in förslag för utformningen av högkostnadsskyddet som byggde på samma utgångspunkt, det vill säga där de som drabbats värst är de som bör kompenseras.

- Det är även viktigt att modellen inte är utformad att ta bort incitament för fortsatt energieffektivisering och hushållning med el.

- I nästa steg blir det viktigt att arbeta fram hur stödet faktiskt ska nå kunderna så snabbt och effektivt som möjligt.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se
Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se


Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?