Blandade elektrifieringsbesked i höstbudgeten

Ellevio tycker

Budgetpropositionen för 2023 innehåller både viktiga satsningar på svensk laddinfrastruktur och en frånvaro av medel för att underlätta för snabbare utbyggnad av svensk elnätsinfrastruktur. Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på ett av Sveriges största elnätsföretag Ellevio, kommenterar regeringens budgetproposition för 2023.

Sverige rör sig mot ett tuffare ekonomiskt läge med hög inflation drivet av bland annat utbudsutmaningar, höga livsmedel- och energipriser. Samtidigt befinner sig landet i en accelererande elektrifieringsvåg, i takt med företagens och hushållens övergång till fossilfria energialternativ. Till år 2045 väntas den svenska elförbrukningen öka från dagens 145 TWh till omkring 310 TWh, mycket driven av industrin och transportsektorn som ställer om från fossil energi till elektrifiering. För att möta utvecklingen står elnätsföretagen inför enorma investeringar; omkring 670 miljarder kommer att krävas för att bygga infrastruktur som kan förverkliga svenska elektrifierings- och omställningsmål.

Det är utgångspunkten när Henrik Bergström lyfter fram inslag ur regeringens budgetproposition för 2023.

- Givet förändringarna i de klimatpolitiska prioriteringarna i transportsektorn – avskaffande av klimatbonus, skattereduktion för bensin och diesel, minimering av reduktionsplikten - är det av yttersta vikt att regeringen tydliggör hur arbetet med att elektrifiera både transportsektorn och industrin ska accelerera i både budgetarbetet och regleringen. Elektrifieringen är avgörande för Sveriges roll som föregångsland när det gäller klimat, innovation och konkurrenskraft.

- I BP 2023 finns riktade satsningar på laddinfrastruktur, bland annat genom Klimatklivet och Industriklivet, där en särskild satsning på laddinfrastruktur för tunga fordon, förbättrad tillgänglighet till laddmöjligheter och ökad laddkapacitet i hela landet är av särskild vikt.

- Den riktade satsningen via Klimatklivet består av cirka 400 miljoner kronor 2023, 500 mkr/år 2024 och 2025 - totalt 1,4 miljarder kronor under tre år. Den andra satsningen utgörs av 1,09 miljarder kronor för 2023, samt ytterligare 1 miljard 2024 och 2025 - totalt drygt 2,5 miljarder de närmaste tre åren.

- Men frågan är om budgetutrymmet matchar efterfrågan - konkurrensen är hård. Företagens efterfrågan på investeringsstöd från Klimatklivet har ständigt ökat sedan initiativet startade 2015, och idag saknas tillräckligt utrymme för att tillgodose näringslivets insatser för fossilfri omställning.

- Långa tillståndsprocesser för att bygga nya elnät står i vägen för Sveriges klimatmål. Vi välkomnar därför regeringens tillskott till Energimarknadsinpektionen för att fortsätta korta tillståndsprocesserna för elnät. Men tillståndsgivande myndigheter som Lantmäteriet, domstolsväsendet måste få extra medel för att kunna hantera ärenden som annars riskerar att bromsa de tidskrävande tillståndsprocesserna för elnätsinfrastruktur.

- Ellevio har efterfrågat skyndsamma insatser för att lindra effekterna av de höga elpriserna som slår hårt mot våra kunder och svensk ekonomi. I BP 2023 finns som tidigare aviserats insatser för högkostnadsskydd för elräkningar, men även nya besked om särskilda stöd för elintensiva företag och ett investeringsbidrag för att de som bor i el eller gasuppvärmda hus ska kunna byta värmesystem.

- Även positivt att regeringen ökar fokus på energieffektivisering i form av investeringsbidrag för konvertering av uppvärmningssystem och energieffektiviserande renovering av småhus som idag värms med direktverkande el eller gas (380 miljoner).

- BP:n aviserar också en lättad skattebörda för kraftvärmen vilket möjliggöra mer eleffekt i södra Sverige som ytterligare ett sätt att lindra effekterna av de höga elpriserna i vinter.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef Ellevio 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka en miljon kunder i mellersta och södra Sverige. Elnäten är ryggraden i det svenska elsystemet och en förutsättning för mer förnybar el och elektrifieringen av transporter och industrier. Tillsammans med kunder och partners skapar vi morgondagens klimatsmarta energisystem och tar en aktiv roll i resan mot ett elektrifierat, fossilfritt samhälle. Vi är 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Omers Infrastructure och Tredje AP-fonden. Läs mer på ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?