Både gas och broms är logiskt i elnätsbranschen

Ellevio tycker

Som elnätsföretag är vi nyckeln till att samhället ska kunna ställa om och elektrifiera - men vi måste båda gasa och bromsa samtidigt.

Det är tvära kast i elbranschen: ena dagen lanserar vi kampanjer för att spara el, nästa dag går vi ut med nyheter om nya anslutningar som kräver rekordstora volymer el. Det är gas och broms på samma gång. Går det verkligen ihop…? På något märkligt sätt verkar det faktiskt som att ja, det gör nog det.

Att jobba inom den svenska elnätsbranschen 2022 är att kastas mellan ytterligheter. För ett par månader sedan kunde vi på Ellevio berätta den glädjande nyheten att vi får i uppdrag att ansluta Volvos planerade batterifabrik i Mariestad till elsystemet. En grön industrisatsning i Skaraborg vi är glada och stolta över att kunna möjliggöra. Jobb kommer skapas, koldioxidutsläpp kapas och Sveriges position som batterination stärkas ytterligare. Fantastiskt!

En sådan här satsning är dock inget man snyter ur sig i förbifarten. Ur ett elnätsperspektiv är det ett jätteprojekt. Med en anslutning som fodrar flera hundra megawatt blir det här den största anslutningen av en enskild kund i bolagets historia. Den nya elnätsanslutningen vi behöver bygga ska göra det möjligt att tillföra lika mycket el till Mariestad som hela Skaraborg har idag. Något min kollega Tomas Brunzell nyligen lyfte i P4 Skaraborg.

Skruva ner

Men om vi på Ellevio trycker på gaspedalen ena dagen, så måste vi också parera med bromspedalen den andra. Inom loppet av en arbetsdag kan diskussionerna gå ifrån rekordstora anslutningar till energisparande åtgärder. För parallellt med att vi ska investera i Mariestads framtid behöver vi samtidigt hantera en energikris. Från EU duggar de energipolitiska åtgärderna tätt och i land efter land lanseras kampanjer för att få européerna att förbruka mindre el. Nu även i Sverige.

För oss är det självklart att ställa oss bakom Energimyndighetens kampanj "varje kWh räknas" för att få svenskarna att spara el. Om inte privatpersoner, företag och offentlig sektor ser över sin elförbrukning på bred front, här och nu, riskerar vi att gå mot en vinter med skyhöga elpriser och elbrist. Vi pratar till och med om en ökad risk för att tvingas koppla bort elen under korta stunder för att rädda elsystemet. Det är en situation vi med alla till buds stående medel vill undvika.

Två tidsperspektiv

För många elnätskunder är nog situationen förvirrande. Ena dagen uppmanas man tvätta sina kläder på natten – den andra läser man om enskilda företag som förbrukar lika mycket el som en hel region.

För mig hjälper det då att tänka på tidsperspektiven. Att vi måste orka jobba på både kort och lång sikt på samma gång. För likväl som vi måste spara el idag måste vi också planera för ökad elförbrukning imorgon. I grunden handlar det alltmer om det akuta läget för klimatet, men även om hur vi som privatpersoner och samhälle utvecklas.

Fördubblad elanvändning

Förra året presenterade energibranschen en prognos som sa att elsystemet måste mer än fördubblas till år 2045 om vi ska ha en chans att elektrifiera samhället på det sätt som klimatmålen kräver. Det betyder att lika mycket elnät och elproduktion som Sverige ägnat ett sekel på att bygga ut, ska vi nu få fram på drygt 20 år.

Volvos planerade fabrik i Mariestad ska vara i full drift till år 2030. Tills dess är det många år av tillväxt för det svenska elsystemet. Ökad elproduktion och nya elnät kommer att vara viktiga, men också ökad energieffektivisering.

På så sätt hänger de tvära kasten i elnätsbranschen faktiskt ihop. De energieffektiviserande åtgärder svenskarna nu genomför på ett storartat sätt är en avgörande pusselbit för morgondagens hållbara elsystem. Både gas och broms behövs längs färden framåt. Det är snurrigt – men också logiskt!

/Cecilia Wemming, ansvarig för samhällskontakter i Mariestadsprojektet

https://sverigesradio.se/artikel/natagaren-nya-batterifabriken-behover-mer-el-an-hela-mariestad

http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/

https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2021/ny-analys-sveriges-elanvandning-kan-landa-pa-310-twh/

https://via.tt.se/pressmeddelande/hushallen-kapar-elforbrukningen-kraftigt-i-september?publisherId=3235391&releaseId=3333082

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?