Trissar elbilar upp elpriset?

Elbil och laddning

David Mowitz, civilingenjör och expert på laddinfrastruktur.

Dagens höga elpriser har resulterat i olika påståenden på sociala medier och i diskussionsforum, exempelvis att det är elbilarna som trissar upp kostnaderna. Stämmer det och finns det anledning till oro? Ellevio frågade David Mowitz, expert på frågor som rör e-mobility och laddinfrastruktur på branschorganisationen Power Circle.

I oroliga tider är det lätt hänt att rykten plötsligt förvandlas till vedertagna ”sanningar”. Ett exempel är påståendet att de höga elräkningarna beror på att laddningen av elbilar trissar upp priserna. Men det påståendet avfärdar David Mowitz, civilingenjör och expert på laddinfrastruktur.

– Nej, elbilarna är en väldigt liten del av elanvändningen och så kommer det att fortsätta att vara. Det är omställningen av exempelvis industrin som kommer att stå för en stor del av det ökade behovet. Det som trissar upp dagens elpriser är snarare en stark efterfrågan på kontinenten, bland annat till följd av kriget i Ukraina, säger David Mowitz.

Han framhåller att det viktigaste just nu är att elnäten och elsystemet byggs ut och att man som privatperson styr sin elbilsladdning till de timmar då vi använder mindre el, till exempel på natten. 

– Det bidrar till ett lägre elpris samtidigt som elbilsägaren kan spara pengar om hen har ett elprisavtal som är rörligt. Den smarta laddningen kommer sänka priset på laddning och belastningen på höglasttimmar i nätet.

Framtidens elpriser

David Mowitz förklarar att framtidens elpriser beror på hur elsystemet och elproduktionen utvecklas i takt med behovet, i Sverige och i övriga Europa.

– Vid högre efterfrågan kommer elpriset gå upp, samtidigt finns en stor potential för mer elproduktion i Sverige som kan pressa priserna. 

Han är övertygad om att det både går att uppnå kostnadseffektivitet och samtidigt klara klimatmålen med ett smart och flexibelt elsystem. Att satsningen på elektrifiering inte bara är ett problem som ska lösas utan också en möjlighet att bygga ett mer resurseffektivt, stabilt, robust och billigt energisystem.

– I framtiden kommer elen kanske vara dyrare vissa timmar, men många timmar kan det även bli betydligt billigare än det är idag.

Vikten av fossilfri el

David Mowitz pekar på hur kraftigt dagens fossildrivna transporter påverkar miljön och hur en fullskalig elektrifiering kommer att leda till en markant minskning av växthusgasutsläpp.

– I Sverige beräknas transportsektorn stå för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Globalt ökade utsläppen från sektorn med 8 procent under 2021 jämfört med pandemiåret 2020 (Källa: IEA).

Han betonar dock hur viktigt det är att omställningen sker med fossilfri el, då en stor del av den positiva effekten uteblir om elen produceras med fossilt bränsle. 

– Men även då tyder studier på att en elbil ger mindre utsläpp än en fossildriven bil då elmotorn är effektivare än en förbränningsmotor. 

David Mowitz tar även upp vikten av en hållbar produktion vad gäller batterier för att omställningen ska bli så miljövänlig som möjligt.   

Win-win situation

Slutligen menar David Mowitz att vi inte får glömma, att om klimatmålet inte uppnås är det också förknippat med en stor samhällskostnad.

– Det kommer att påverka oss alla i form av ekosystemtjänster som försvinner och olika typer av naturkatastrofer. Därför är det verkligen en win-win om man tar möjligheten att bygga ett bättre energisystem och uppfyller klimatmålen samtidigt. 

Energibehov för elbilar – räkneexempel:

Det finns cirka 5 miljoner personbilar i Sverige. 

En personbil beräknas åka cirka 3–4 mil om dagen i genomsnitt. Energianvändning idag är cirka 2 kWh/mil för en elbil.

8kWh/dag x 5 000 000 fordon x 365 dagar = 14,6 TWh om alla elbilar skulle ställas om till elbilar över natten.

Sverige hade en nettoexport på 31 TWh år 2022, en import på 5 TWh samt en total produktion på 153 TWh inklusive exporten (Källa: SCB).

År 2045 förväntas elanvändningen ha ökat till omkring 300 TWh. Då har även tunga transporter elektrifierats och transportsektorn använder omkring 20-25 TWh el.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?