Nya pengar att söka från Klimatklivet

Elbil och laddning

För företag, offentlig sektor och föreningar som vill vara med på den gröna omställningen och bygga publika laddstationer finns det nu återigen möjlighet att ansöka om investeringsstöd via Klimatklivet. Nästa ansökningsperiod är öppen mellan den 14 - 25 okt och det går att få stöd med upp till 70 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Klimatklivet är en satsning på den gröna omställningen och fossilfri teknik som delfinansieras via EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige, dock inte av privatpersoner. 

- Det är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och det har sedan starten gått till många olika typer av projekt. Vissa projekt kan man söka löpande, medan vissa projekt som exempelvis publik laddning har specifika ansökningsperioder, berättar Axel Nekham, enhetschef Klimatklivsenheten för laddinfrastruktur på Naturvårdverket.  

För projekt kopplat till laddinfrastruktur går det att söka inom tre grupper: 

 • Publik laddinfrastruktur, det vill säga laddning för allmänheten. 
 • Laddning för verksamhet, för fordon som ska användas inom den egna verksamheten. 
 • Laddning för boende och anställda, för installation av laddning för boende i flerbostadshus eller för anställda. 

Stöd till publik laddinfrastruktur sker via anbud 

- I och med att det är anbudsförfarande för Publik laddinfrastruktur konkurrerar varje anbud med liknande anbud som kommit in under samma anbudsperiod. Anbuden jämförs, kopplat till antal laddpunkter och laddeffekter, och de anbud som har sökt det dyraste stödbeloppet beviljas inte stöd. Viktigt att känna till är också att alla anbud för publika laddinfrastrukturprojekt lämnas in via Länsstyrelsen, förklarar Axel Nekham. 

Naturvårdsverket kan i samråd med Länsstyrelsen för respektive region ge stöd till projekt för publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Några av de publika laddinfrastrukturprojekten som har fått stöd från Klimatklivet är bland annat laddstationer för allmänheten vid bensinmackar i Stockholm, Åby travbanas parkering i Mölndal, Falu gruvas besöksparkering och vid Skistars anläggningar i Sälen. Det finns ingen nedre eller övre beloppsgräns för de stöd som betalas ut, och det går att få upp till 70 procent av de stödberättigande kostnaderna som stöd.  

Ta hjälp av Klimatklivets webbsida för att göra rätt 

För att se till att du har gett ditt anbud största möjlighet att bli antaget finns det flera saker som kan vara bra att känna till:  

 • De projekt som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona får stöd. Därför är beräkning av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan och värt att lägga ner tid på.  
 • Den som står bakom projektet behöver också kunna bevisa att man har förmågan att stå för sin andel av projektet.  
 • Kolla in Klimatklivets karta som visar de projekt som redan har beviljats stöd, samt befintliga publika laddstationer som uppfyller utlysningens kriterier. Finns det redan beviljade stöd för laddpunkter vid en viss plats eller en befintlig laddstation så går det inte att ansöka om nya stöd kopplat till den geografiska platsen.  
 • Glöm inte heller att stödet för publik laddning ska sökas via Länsstyrelsens sida för klimatstöd.

Klimatklivet snabbar på den gröna omställningen 

Fram till 2 januari 2024 har totalt 5 195 ansökningar, varav 2 706 ansökningar för laddinfrastruktur beviljats stöd inom klimatklivet. Hittills har 36 900 publika laddare tillkommit runt om i landet med stöd från Klimatklivet. Och de projekt som Klimatklivet har gett stöd till inom laddinfrastruktur beräknas minska utsläppen med 149 000 ton koldioxid årligen.  

Läs mer om Klimatklivet

Källa: Naturvårdsverket

5 steg som underlättar ditt anbudsförfarande  

 1. Fundera på behov och förutsättningar för laddinfrastruktur på den tilltänkta platsen: se över vilken typ av laddstation du tänker sätta upp, kontrollera tillgång till effekt genom att kontakta elnätsbolag och be om förhandsbesked. 
 2. Om du vill bygga laddning för personbil 10-50 kW utanför utpekat tätortsområde behöver du anmäla platsen som en slutdestination/knutpunkt i samråd. 
 3. Läs igenom instruktionerna på Naturvårdsverkets hemsida.  
 4. Ansökningsperioden öppnar den 25 mars 2024.  
 5. Lämna anbudet via e-formuläret på Länsstyrelsens hemsida och se till att alla obligatoriska bilagor är bifogade. Möjligheten att lämna anbud stänger den 5 april 2024.  

Källa: Naturvårdsverket  

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?