”Konsumenterna har accepterat att elbilen är framtiden”

Elbil och laddning

Göran Fermbäck, kundansvarig Transport & Distribution, Eways.

Snart kan vi lägga ett fulladdat år bakom oss. Ökningen av laddbara fordon som kör på våra vägar är enorm, men det går även att se en viss avmattning på grund av världsläget och de höga elpriserna. Vi har träffat Göran Fermbäck på Eways, marknadsledande på elbilsladdning i Sverige, för att ta del av hans syn på året som gått och hans framtidsspaning inför 2023.

Vad har ni sett för trender hos kunderna gällande elbilar och laddning under 2022?

Antalet laddbara bilar har ökat kraftigt under året , hela 50 % i Sverige, och milstolpen på 400 000 fordon har nu passerats. Specifikt har trenden gått från att fokusera på laddhybrider till att nu bestå av en majoritet rena elbilar. I september var 34 % av nyregistreringar elbilar och 19 % laddhybrider. Konsumenterna har verkligen accepterat att elbilen är framtiden! Enligt de långsiktiga prognoser som Power Circle tagit fram spås en fortsatt exponentiell tillväxt av laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar.

Samtidigt har vi kunnat se hur det oroliga omvärldsläget med krig i Ukraina, energikris, stigande räntor och en ny regering har påverkat marknaden under året. Trots fler produkter på marknaden har bland annat den avskaffade klimatbonusen för elbilar sedan 8 november och ändrade skatteregler gjort att omställningen saktat ner något. 

Är det någon specifik typ av funktionalitet på laddare som kunderna efterfrågat?

Med höga prisdifferenser på el mellan dag och natt, där det kan vara upp till 10 gånger billigare el på natten än på dagen, så efterfrågar kunder i större utsträckning laddstationer med möjlighet att styra laddningen till dygnets olika timmar. Vi erbjuder bland annat laddstationen Zaptec Go där man kan aktivera ”ECO-mode”. Då är laddboxen inställd för att enbart ladda under de timmar på dygnet då elen är som billigast. Det här är en trend som vi ser kommer fortsätta in i 2023 och där vi hela tiden arbetar för att erbjuda smartare laddningslösningar som gör det lätt att köra elbil.

Om vi blickar framåt till 2023 – finns det trender inom branschen som ni tror ska slå igenom på bred front?

När vi går in i 2023 ser marknaden fortsatt orolig ut med tanke på omvärldsläget – men klimatomställningen och elektrifieringen är här för att stanna. Tillverkare av såväl elbilar som laddstationer har många spännande nyheter på gång och vi på Eways fortsätter att utveckla vårt erbjudande för att leverera mot kundernas efterfrågan.

Bland annat ser vi ett enormt intresse för att elektrifiera tung transport, där vi har ett nära samarbete med våra kunder Bring och DHL för att ställa om branschen. På längre sikt ser vi också att nya tekniker såsom Vehicle to Grid (V2G) och Vehicle to Home (V2H) är på stark frammarsch. Teknikerna möjliggör att bilens batteri kan användas i kombination med bland annat solceller för att lagra energi, bidra till sänkta elpriser och ett mer hållbart energisystem.

Framöver ser vi ett mer flexibelt energisystem med nya batteritekniker, fler elbilsmodeller i alla prisklasser, såväl snyggare som smartare laddstationer och en elektrifiering av hela transportsektorn som fortsätter i ökad takt. Vi ser fram emot att vara en del av omställningen och driva samhället mot en fossilfri framtid!

Vi hjälper dig att skaffa laddbox

Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Med laddboxarna från CTEK och Chargeamps så kan du med Ellevios app schemalägga din laddning smart, det vill säga när elpriserna är som billigast.

Läs mer och se våra erbjudanden

Ellevio Energy Solutions AB

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?