"De flesta laddplatser kommer inte finnas på gatan"

Elbil och laddning

Björn Öster, Head of Public Charging på Vattenfall Incharge.

Stockholm har satt ett mål på 50 000 publika laddplatser till 2030. Jämfört med att det idag finns drygt 15 000 - i hela Sverige - förstår man vilken utmaning det är. Hur ska elen fördelas? Var kommer laddplatserna att placeras bäst? Och finns det verkligen tillräckligt med utrymme inne i städerna?

Stockholm har ambitiösa klimatplaner, där målet är att staden ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040. En bärande del av detta är ett regionalt projekt för att minska utsläppen från bilar och lastbilar genom att växla fossila bränslen till elektrifierade transporter. Ellevio, flera biltillverkare, Stockholms stad och laddoperatörerna har inlett ett samarbete för att undanröja hindren och förverkliga målet om ett fossilfritt Stockholm där laddfordon är norm.

I vår artikelserie möter vi laddoperatörer, som ger sin syn på några av de frågor och utmaningar som finns kopplat till den stora infrastruktursatsning utbyggnaden innebär. Den här gången har vi vänt oss till Björn Öster, Head of Public Charging på Vattenfall Incharge.

Björn, kommer utrymmet i gatumiljön vara en utmaning när vi nu bygger publika laddplatser?

– De flesta laddplatserna kommer troligtvis finnas i stadens parkeringshus och inte på gatan, säger Björn Öster.

– Men givetvis kommer laddstolparna ploppa upp som svampar även på gatan, om än inte på varenda parkeringsplats. Snabbladdare, det vill säga över 50 kW, tar både mycket plats och mycket effekt från nätet, så de kommer vi inte se så många av i innerstaden.

Vilken typ av laddning passar i en stadsmiljö då?

– Jag tror att majoriteten, säg 60–70 procent, av laddstolparna kommer att finnas i parkeringshus, Bilarna laddas under natten och 3,7 kW-laddning blir vanligast där. I gatumiljö kommer så kallad destinationsladdning på 22 kW med lastbalansering att dominera. Snabbladdarna däremot skulle kunna samlas där Ellevio kan dra fram den effekt som behövs. Kanske som en hub där flera operatörer samverkar. 

Har man elbil och bor i flerfamiljshus har nog många märkt att det blivit svårare att hitta en ledig parkeringsplats med laddning. Hur löser man det innan utbyggnaden är klar?

– Ja, det kan vara ett problem ibland. Står man på en laddplats utan att ladda eller längre än tre timmar dagtid så ska man bli bötfälld. Här gäller ökat fokus och mer kunskap från stadens sida. Det är viktigt att parkeringsbolagen är aktiva och att man har en aktiv kommunikation och uppföljning med Stockholms stad.

Hur ser du på framtidens betalningslösningar?

– Vi vill givetvis göra det så enkelt som möjligt för den som ska ladda. Vi har inlett ett samarbete med Easypark och då kan du betala laddning och parkering i ett. De är också globala vilket gjorde det intressant för oss då kunderna kan använda samma betalningslösning i Sverige som när man tar bilen ut i Europa. Detta underlättar för alla snarare än att jobba med massor med lokala parkeringsappar i varje kommun.

Avslutningsvis, hur ser det ut just nu med framfarten av Stockholms laddinfrastruktur?

– Tillståndsprocesserna tar ganska lång tid, så de skulle behöva snabbas på. Det ligger dock inte hos oss som operatör. Ellevio arbetar säkert med det på olika sätt. Som i många andra branscher är det på grund av omvärldsläget just nu långa leveranstider på laddstationer. Men det är lösbart med framförhållning, avslutar Björn Öster.

Ett antal av de utmaningar som finns för att öka takten på utrullningen av laddinfrastrukturen stavas som sagt samarbete. Albin Kjellberg, senior affärsprojektledare inom laddinfrastruktur på Ellevio, är en av de drivande inom det arbetet.

– Som Björn nämner jobbar Stockholm Stad och Ellevio i ett tätt samarbete där vi tillsammans ser över processer för att få till publika laddplatser. Ett exempel på tids och kostnadssänkande åtgärd är att Stockholm Stad har aviserat att de ser över den Tekniska handboken som reglerar hur vi får jobba i stadens mark. Får vi tillsammans till en förändring blir det både billigare och går snabbare att etablera laddplatser, berättar Albin.

Albin incharge.png

– Vi jobbar även på att koordinera laddprojekt med andra projekt i Staden, då uppnår vi en resurssnål etablering samtidigt som vi slipper spärra av gatumiljön en extra gång. Återigen är det viktigt med samarbete då vi ska möta de högt ställda hållbarhetsmålen för Stockholm. Att montera laddare är enkelt och går snabbt men processen för att få fram rätt kapacitet kan däremot ta tid. Därför rekommenderar vi att man beställer en kapacitetsutredning med god framförhållning.

– Målet är ju att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030, avslutar Albin Kjellberg.

Vi hjälper dig att skaffa laddbox

Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Med laddboxarna från CTEK och Chargeamps så kan du med Ellevios app schemalägga din laddning smart, det vill säga när elpriserna är som billigast.

Läs mer och se våra erbjudanden

Ellevio Energy Solutions AB

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?