2027 blir elbilar billigare att tillverka än fossildrivna

Elbil och laddning

I tider där elektrifiering av samhället står högt upp på agendan skrivs fordonshistoria snabbt. Nya produktionsmetoder och batterier gör tillverkningen av elbilar allt billigare samtidigt som bilindustrin fasar ut sina bensin- och dieselbilar.

I mars i år tillverkade Volvo Cars sin sista dieselbil, inte för en privatperson utan som ett planerat framtida museiföremål. I ett pressmeddelande berättade företaget att produktionen av hybridbilar kommer att fortsätta fram till 2030. Därefter är det bara elektriska drivlinor som gäller. 

Flera andra bilmärken har också satt i gång utfasningsprocessen. Majoriteten av dem räknar med att vara helelektriska någon gång mellan 2027 och 2035.  

- Att övergången skiljer sig tillverkare emellan beror på flera faktorer, bland annat på olika bedömningar av marknaden samt att man kommit olika långt i omställningen till elbilar, förklarar Fredrik Gustafsson, ansvarig för Smart Laddinfra på Ellevio 

Elbilsproduktion billigare 

Att elbilar är dyra i produktion har länge varit en sanning men nu börjar den luckras upp. En färsk studie från teknikbolaget Gartner menar att redan om tre år kommer produktionskostnaden för elbilar att vara billigare än den för diesel- och bensinbilar.  

Nya tillverkningsmetoder och lägre batteripriser är två anledningar. Tekniken som nämns i sammanhanget kallas för gigacasting/megacasting  och innebär förenklat att biltillverkningen använder sig av stora partier som gjuts ihop till karossen i stället för en mängd mindre plåtdetaljer som måste sättas ihop.  

Enligt Gartners forskare kan gigacasting minska kostnaden för bilkarosser med minst 20 procent.  

Fredrik Gustavsson, Ansvarig för smart laddinfra på Ellevio
Fredrik Gustavsson, ansvarig för Smart Laddinfra på Ellevio.

– Elbilsbatterier har redan sjunkit i pris och enligt flera prognoser kommer de att sjunka ännu mer de kommande åren. Vi ser också nya typer av batterier med mycket högre energitäthet, vilket ger ökad räckvidd och lägre vikt. Det innebär att det bara är en tidsfråga innan elbilarna även kommer vara billigare att producera. När det väl händer kommer det snabbt bli 100 procent elbilar bland nybilsförsäljningen, säger Fredrik Gustafsson 

Ökad elfordonsflotta

Billigare eldrivna fordon kommer att leda till större andel elfordon som säljs och resultera i en ökad elfordonsflotta. Det innebär att laddinfrastrukturen behöver byggas ut.

– För Ellevio innebär det att vi både arbetar för att korta ledtider och att bygga så kostnadseffektivt som möjligt. Det betyder också att vi behöver förstärka elnätet på många platser samt hitta nya sätt att använda befintlig elinfrastruktur så effektivt som möjligt, förklarar Fredrik Gustafsson.

Han menar att i dagsläget, när elbilar fortfarande är dyrare än fossilbilar, kan politiska beslut få väldigt stor påverkan på kundernas preferenser.  

– Regeringen har tagit bort klimatbonusen och höjt elskatten, samtidigt som man gjort det billigare att äga en dieselbil, genom lägre dieselskatt och sänkt reduktionsplikt. Det påverkar hur snabbt omställningen kommer att ske.  

Kräver mindre service 

Fredrik Gustafsson poängterar att när man jämför kostnaden för en elbil mot en fossilbil så är det viktigt att inte bara titta på inköpspriset.  

– En elbil är generellt sett fortfarande dyrare än en fossilbil i inköp, men den kräver mindre service och har lägre ”bränslekostnad”, särskilt om man laddar merparten hemma, så TCO (Total Cost of Ownership) kan redan i dagsläget vara lägre för en den. Elbilen bidrar ju också till en bättre miljö och är dessutom roligare att köra, avslutar Fredrik Gustafsson. 

Källor: Sustainable Innovation, Gartner, Automotive News, Allt om elbil, Vi Bilägare

Sidan uppdaterad 5 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?