Så får du avbrottsersättning

Har du råkat ut för ett strömavbrott? Strömavbrott kan bero på oförutsedda händelser såväl som planerade underhållsarbeten. Här hittar du information om avbrottsersättning och ersättningsbelopp.

Om du har haft ett sammanhängande strömavbrott i mer än 12 timmar betalar vi automatiskt ut en avbrottsersättning till dig. Det är en lagstadgad kompensation som alla elnätsföretag betalar ut till sina elanvändare. Syftet är att täcka eventuella skador och kostnader som uppstår till följd av strömavbrottet. Hur mycket ersättning du får beror på avbrottets längd och din årliga nätkostnad. I tabellen nedan kan du se hur ersättningen räknas ut. 

Vuxen och barn sitter i mörkret och gör läxor tillsammans i skenet av ficklampa
Om du har haft ett sammanhängande strömavbrott i mer än 12 timmar betalar vi automatiskt ut avbrottsersättning till dig.

Ersättningsbelopp

Maximal ersättning är alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang, och som lägst 2 % av ett prisbasbelopp. Strömavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst 2 timmar i sträck.

Avbrottsperiod Ersättning av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp i kr
12 – 24 tim 12,5 % 1 200
24 – 48 tim 37,5 % 2 400
48 – 72 tim 62,5 % 3 600
72 – 96 tim 87,5 % 4 800
96 – 120 tim 112,5 % 6 000
120 – 144 tim 137,5 % 7 200
144 – 168 tim 162,5 % 8 400
168 – 192 tim 187,5 % 9 600
192 – 216 tim 212,5 % 10 800
216 – 240 tim 237,5 % 12 000
240 – 264 tim 262,5 % 13 200
264 – 288 tim 287,5 % 14 400
Över 288 tim 300,0 % 15 600
Avbrottsperiod Ersättning av beräknad årlig kostnad Minimibelopp i kr
12 – 24 tim 12,50% 1 100
24 – 48 tim 37,50% 2 200
48 – 72 tim 62,50% 3 300
72 – 96 tim 87,50% 4 400
96 – 120 tim 112,50% 5 500
120 – 144 tim 137,50% 6 600
144 – 168 tim 162,50% 7 700
168 – 192 tim 187,50% 8 800
192 – 216 tim 212,50% 9 900
216 – 240 tim 237,50% 11 000
240 – 264 tim 262,50% 11 100
264 – 288 tim 287,50% 13 200
Över 288 tim 300,00% 14 300
Avbrottsperiod Ersättning av beräknad årlig kostnad Minimibelopp i kr
12 – 24 tim  12,50% 1 000
24 – 48 tim  37,50% 2 000
48 – 72 tim  62,50% 3 000
72 – 96 tim  87,50% 4 000
96 – 120 tim  112,50% 5 000
120 – 144 tim  137,50% 6 000
144 – 168 tim  162,50% 7 000
168 – 192 tim  187,50% 8 000
192 – 216 tim  212,50% 9 000
216 – 240 tim 237,50% 10 000
240 – 264 tim 262,50% 11 000
264 – 288 tim 287,50% 12 000
Över 288 tim  300,00% 13 000

Utbetalning av ersättning

Utbetalningen sker automatiskt inom tre till sex månader och är alltså inget som behöver anmälas till oss. Ersättningen utbetalas genom kreditering på en kommande faktura. Vid högre ersättning än fakturans belopp betalas kvarvarande belopp ut. Om du som kund är utflyttad och slutdebiterad betalas avbrottsersättningen ut på en separat faktura.

Vi är även skyldiga att betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte skulle betalas ut i rätt tid. Om du mot förmodan inte har fått din avbrottsersättning måste du göra anspråk på detta inom 2 år från det att avbrottet upphörde.

Skadestånd och avbrottsersättning

Avbrottsersättningen påverkar inte din möjlighet att få skadestånd för eventuella skador i samband med ett strömavbrott. Om samma strömavbrott bedöms ge dig rätt till både avbrottsersättning och skadestånd ska avbrottsersättningen räknas av från skadeståndet enligt ellagen. Om du först får skadestånd kommer detta att beaktas vid utbetalning av avbrottsersättning. På motsvarande sätt, om du först får avbrottsersättning, kommer detta att beaktas vid utbetalning av skadestånd. Din rätt till skadestånd regleras enligt ellagen.

Läs mer om skadestånd för privatpersoner

Läs mer om skadestånd för företag

Då gäller inte avbrottserättning

Det finns undantag då du som elanvändare inte har rätt till ersättning trots längre strömavbrott.

  1. Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse
  2. Om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet
  3. Om felet beror på ett hinder utanför elnätsägarens kontroll, det vill säga om nätägaren kan visa att avbrottet var av exceptionell karaktär och att det därför inte var möjligt att förutse och undvika strömavbrottet
  4. Om avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer

Frågor?

Har du frågor kring avbrottsersättning, exempelvis om utebliven ersättning, kan du använda vårt kontaktformulär.

Du är också välkommen att ringa vår kundservice på 0771-53 53 00

Vanliga frågor och svar

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 20 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer