Nya elanläggningar

Det finns flera saker att tänka på när en ny fastighet ska byggas. Här får ni veta mer om hur det går till så att ni kan ge era kunder, exempelvis lägenhetsinnehavare, en bra start.

Att tänka på

 • Anlita ett behörigt elinstallationsföretag för att kunna ansluta till elnätet.
 • Installatören anmäler ärenden till oss via vår installatörswebb.
  • I samband med anmälan av den nya anläggningen behöver installatören ange era fakturauppgifter. Se till att installatören har korrekta fakturauppgifter samt märkning för fakturan.
 • Vid byggnation i nya områden är inte alltid gatuadressen klar när installatören anmäler ärendet till oss. Se till att vi har rätt adress innan ni eller exempelvis lägenhetsinnehavare flyttar in.

ellevio_lagenhet_kvall_840x420.png

Tillfällig anslutning – byggström

Om det finns behov av tillfällig el under byggnationen anmäls en tillfällig anslutning.

Tänk på att:

 • Vid en tillfällig anslutning skickas fakturan om byggström (förbrukning och fasta avgifter) till beställande kund.
 • När anslutningen blir spänningssatt brukar byggströmmen avslutas. Det måste dock anmälas till oss.

Ny anslutning

En nyanslutning innebär att vi kopplar in och spänningsätter vår inkommande elkabel (serviskabel) till fastigheten.

Tänk på att:

 • i ett nyanslutningsärende skickas fakturan för anslutningsavgiften till beställande kund. Beställande kund blir även första kund på fastighetsmätaren. Vill ni ändra kund på fastighetsmätaren går det att göra först efter att anslutningen spänningssatts och fastighetsmätaren är aktiv.

Ny anläggning

Vid installation av mätplatser till lägenheternas elanläggning behöver elinstallatören beställa Ny anläggning för uppsättning av mätare till elanläggningarna (lägenheter). Det är viktigt att elinstallatören förser Ellevio med rätt koppling mellan:

 • rätt lägenhetsnummer
 • märkning av mätartavla
 • säkringsstorlek per anläggning

Tänk på att:

 • Vid ett nyanläggningsärende anges en och samma beställande kund. Det är också den kund som kommer att bli första konsumerande kund och därför får fakturan för elanvändningen.
  • Beställande kund behöver inte vara samma kund som står på fastighetsmätaren.
 • När inkommande elkabel (serviskabeln) i ärendet är spänningssatt så kan arbetet med uppsättning av lägenhetsmätare på anläggningarna börja.
 • Se till att ert elinstallationsföretag gör en grundlig tillhörighetskontroll före inflyttning av lägenhetsinnehavare så att ni känner er trygga med att rätt mätare går till rätt lägenhet.
 • Du som fastighetsägare äger och ansvarar för elsystemet inom fastigheten och att det är utfört enligt Ellevios tekniska anvisningar. Det enda Ellevio äger inne i fastigheten är elmätaren.
 • När mätarna är uppsatta och elinstallatörens arbete är godkänt så kan elanläggningen aktiveras.
 • Efter att elanläggningen är aktiverad kan en ny kund flytta in och stå som konsumerande kund.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?