Kapacitetsutredning och prisindikation för laddanslutning

Kapacitetsutredningen ger svar på om er önskade elnätskapacitet kan realiseras och ni får ett indikativt pris för anslutning hela vägen.

Beställ här!

Priset är indikativt och först efter att ni har gjort en föranmälan kan vi ge er en bindande offert på anslutningen.

Anslutning

Anläggnings-ID
Anläggnings–ID är ett 18 siffror långt unikt ID som finns på elmätaren och börjar med 735999. Du hittar det på fakturan eller på elmätaren.

Vill du ange koordinater eller adress för laddplatser?

Laddplatser

Laddplatser inomhus/utomhus?

Ange antal laddplatser inomhus per effekt:

Ange antal laddplatser utomhus per effekt:

Fakturamottagare

Kontaktperson

Text uppdaterad: 23 mars 2022

Hjälpte den här sidan dig?