Anslutning av solcellsparker och vindkraft

Antalet vindkraftverk och solcellsparker ökar varje år – tillsammans gör vi utvecklingen av förnybara energikällor möjlig. Vill ni också ansluta till Ellevios elnät? Här berättar vi hur det går till.

solcell_vindkraft_840x420.png

Så här ansluter ni

Vi ansluter både solcellsparker och vindkraft, så här fungerar processen i de allra flesta fall:

  1. Läs igenom dokumentet Anslutningsprocess för att se vilken blankett ni ska använda
  2. Fyll i och skicka in blankett A, B, C, eller D
  3. Anslutningsprocessen i gång

Från 1 november 2023 tecknas ett Nätutredningsavtal vid insänd B-blankett – ”Ansökan om elnätsanslutning” 
I samband med att B-formulär ”Ansökan om elnätsanslutning” sänds till Ellevio tecknas ett Nätutredningsavtal med en tillhörande kostnad om 100 000 SEK samt 1200 SEK/MW, dock max 400 000 SEK. Till B-formuläret krävs avsiktsförklaring alternativt intentionsavtal med markägare bifogat till ansökan.

Priser och ersättningar

När anläggningen är ansluten till vårt elnät krävs två abonnemang hos oss:

  1. Ett för inmatning av produktion
  2. Ett för förbrukning

Ni har också rätt till så kallad produktionsersättning för nätnytta från Ellevio som ni får per automatik när ni sätter i gång.

För att kunna sälja er el vidare krävs ett avtal med ett elhandelsbolag som köper er elproduktion. Som kommersiell producent har ni också möjlighet att få elcertifikat.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?