Ersättning vid egen elproduktion

Vid egen elproduktion minskar du både ditt elinköp och behov av el från elnätet. Här kan du läsa mer om vilken typ av ersättning du har rätt till när du producerar egen el.

pengar3_840x420.png

Ersättning för nätnytta

Den el du inte kan använda, ditt överskott, matas in på elnätet till våra kunder i din närhet. Det gör att kostnader för förluster och eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar - vi får en så kallad nätnytta. Från Ellevio får du ersättning för den nätnytta du bidrar med.

Ersättning för såld överskottsel

Ellevio som elnätsbolag köper inte el från egen elproduktion. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag som du vill sälja din överskottsel till. Om du inte väljer något elhandelsföretag, samt har en säkringsstorlek på max 100 A med förnybar energikälla (sol, vind och vatten), så kommer elhandelsföretaget som du köper el av att ta emot din överskottsel. Det måste de göra enligt lag, vilket kallas mottagningsplikt.

Kontakta elhandelsföretaget för att säkerhetsställa att ditt avtal innehåller ersättning för överskottsel.

För förnybara produktionsanläggningar över 100A, eller alla produktionsanläggningar som enbart består av batterilager, behöver du kontakta ett elhandelsföretag för att ha möjligheten att sälja eventuell överskottsproduktion.

Skattereduktion, huvudsäkring max 100 A

Är du mikroproducent med en säkring på max 100 A, har du möjlighet till skattereduktion med 60 öre/kWh för den el du matar in på elnätet.

Ellevio lämnar årligen en kontrolluppgift till Skatteverket där det framgår hur mycket el du har tagit emot och matat in till elnätet. Kontrolluppgiften är underlaget för din skattereduktion.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för att öka andelen förnybar energi i Sverige. Som egen producent av förnybar el kan du ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. Du kan ansöka om ett certifikat per 1 000 kWh och sedan sälja elen på den öppna marknaden.

Företag som producerar icke-förnybar energi måste fylla upp en viss kvot av energin med elcertifikat som de köper. Svenska Kraftnät administrerar handeln mot en avgift.

Typ av ersättning Ersättning1
Nätnytta cirka 3-5
Såld el 30-150
Skattereduktion2 60
Elcertifikat 15-20

1 Öre/kWh
2 Endast möjlig för huvudsäkring på max 100 A

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?