Så här läser du fakturan

Behöver du hjälp att tolka elnätsfakturan? Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut alla begrepp för att du enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Dina totala elkostnader delas alltid upp på två delar, elnät- och elhandelskostnader. Förenklat är detta dina abonnemangskostnader respektive dina förbrukningskostnader. Till Ellevio betalar du bara dina elnätskostnader då du bor i Ellevios elnätsområde. För dina elhandelskostnader är du fri att välja vilket elhandelsbolag du vill.

 • Elpriser diagram
 • Fördelningen av elnät-, elhandel- och statliga avgifter ser ut såhär. Den orange tårtbiten (elnät) och den mörkgrå (energiskatt och moms) är det du betalar till Ellevio.
  För din elhandel är du fri att välja vilken leverantör du vill. Tänk på att moms även tillkommer för din elhandel.

De flesta av Ellevios kunder får sin faktura varje månad och du faktureras alltid i efterskott för dina elnätskostnader.

Vill du hitta kopior på fakturor, se din elförbrukning eller se om faktuan är betald? Logga in på Mina sidor eller Ellevios app om du är privatkund eller Mina sidor för företag.

Fakturaförklaring privatkund

fakturaförklaring sida 1

 1. Kundnummer och fakturadatum
  Här hittar du ditt kundnummer samt vilket datum fakturan skapades. Ha gärna kundnumret till hands när du kontaktar oss så vi kan hjälpa dig snabbare.
 2. Din fakturaadress
  Här visas angiven fakturaadress (som privatperson kan du ändra din fakturaadress via Mina Sidor).
 3. Betalningsinformation
  Här sammanställer vi hur mycket som ska betalas och när fakturan senast ska vara betald. Du kan se vilket OCR-nummer och vilket bankgironummer du ska använda vid betalning. Här visas även en text om din faktura kommer dras via autogiro.
 4. Inbetalningskort
  Här hittar du samtliga uppgifter du behöver för att kunna betala fakturan, både i Sverige och om du befinner dig utomlands. I vissa fall visas inget inbetalningskort. Exempel då det inte visas är företagsfakturor eller fakturor som ska dras via autogiro för att undvika dubbelbetalningar.
 5. QR-kod för enklare betalning
  Är du privatkund visas i vissa fall en QR-kod på inbetalningskortet som du kan skanna med din mobilkamera. Du hänvisas direkt till din internetbank för enklare betalning och beloppet dras från ditt konto på förfallodagen.
 6. Betalningsmottagare
  Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ) med bankgiro 5552–2635.

fakturaförklaring sida 2

 1. Elanvändning
  I diagrammet kan du se hur mycket el i kilowattimmar (kWh) du använt upp till 24 månader tillbaka i tiden. Har du stått på anläggningen kortare än 24 månader visas bara perioden du varit kund. Under diagrammet kan du se din förväntade årsförbrukning av el.

  Vill du ha utförligare statistik över din förbrukning, logga in på Mina Sidor eller i Ellevios app som privatkund, Energikonto som företagskund.
 2. Fast- och rörlig elnätskostnad
  Dina elnätskostnader delas i de flesta fall upp i en fast och en rörlig del.

  Fast elnätskostnad -
  en fast avgift som du betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Avgiften är baserad på abonnemang och säkringsstorlek. Vilket abonnemang och säkring du har ser du längre ner på fakturan under Anläggningsinformation.

  Rörlig elnätskostnad - en transportkostnad för elen och är baserad på hur mycket el du använt under fakturans period.

  För dina elnätskostnader kan du inte teckna några fasta eller rörliga avtal som du gör hos ditt elhandelsbolag.  Detta är en kostnad som endast påverkas av ditt abonnemang, huvudsäkring och förbrukning. För dina elhandelskostnader är du fri att välja vilken leverantör du vill.
 3. Energiskatt
  Du betalar skatt på den el du använder, så kallad energiskatt. Energiskatten betalas till oss på Ellevio och är baserad på hur många kilowattimmar du använder. Vi betalar sedan energiskatten vidare till Skatteverket.
 4. Mätarställning
  I varje bostad eller verksamhet finns en elmätare som automatiskt läser av elförbrukningen. Beroende på hur ofta vi läser av din elmätare visas de avläsningar som fakturan grundar sig på. Läser vi av din mätare månadsvis så visas avläsningarna här. Oftare än så kan du se alla mätarställningar på Mina Sidor (privatkund) och Energikonto (företagskund). Mätarställningen visas inte på fakturan om du är dygnsavräknad.

  Denna förbrukning ligger till grund för din rörliga elnätskostnad samt din energiskatt. Det är även vår uppgift att skicka informationen om din förbrukning vidare till ditt valda elhandelsbolag.
 5. Anläggningsinformation
  Här visas all information gällande din anläggning.

  Anläggningsadress är adressen till var din anläggning och/eller elmätaren finns.

  Abonnemang/Fas x säkring -
  här ser du ditt abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring du har. Detta ligger till grund för din fasta elnätskostnad.

  Elmätarnummer
  är ett identifieringsnummer för din elmätare som registrerar hur mycket el du använder. Informationen från din elmätare ligger till grund för din rörliga elnätskostnad samt energiskatt.

  Mätmetod 
  visar hur ofta vi mäter hur mycket el du använt. Vi mäter antingen på månads- eller kvartsbasis (4 gånger per timme).

  Anläggnings-id
  är en unik sifferkombination för just din anläggning.

  Områdes-id
  visar var i Sverige din anläggning finns.

  Elområde
  visar var din anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket du betalar i fasta elnätskostnader är till viss del beroende av elnätets kapacitet mellan de olika områdena.

  Tänk på att flera av dessa uppgifter behövs om du vill byta leverantör av dina elhandelskostnader.
 6. Fakturaförklaring
  På din faktura hittar du en kort förklaring av din faktura och beskrivning över din totala elkostnad.
 7. Mer information
  Här har vi samlat information om Mina Sidor, hur du enklast får svar på de vanligaste frågorna och hur du kan komma i kontakt med vår kundservice.

Om du producerar egen el (tex via solceller) kommer du att få en faktura både dina elnätskostnader för den elen du konsumerat och ersättning för eventuell överskottsel. Det betyder att vi betalar för den el som du har producerat men inte själv använt och som matats in på elnätet.

Tänk på att den största ersättningen bör du få från ditt elhandelsföretag som köper din överskottsel.

Sida 1 av fakturan

Här hittar du en sammanställning för dina elnätskostnader samt hur mycket ersättning du får för din egenproducerade el som skickas ut i elnätet. 

Elproduktion fakturaförklaring

Din ersättning är märkt med Produktion.

Belopp att betala är alltid avdraget för egenproducerad el och visar slutsumman att betala.

Sida 2 av fakturan

Du får en specifikation för din egenproducerade el och en för dina elnätskostnader vilket betyder att fakturan oftast är på 3 sidor. Specifikationen för elnätskostnader skiljer sig inte mot om du har egenproducerad el eller inte (därmed visas inget exempel på elnätskostnader nedan).

Här visar vi din eventuella överproduktion, det vill säga hur mycket el du har matat ut i elnätet som dina solceller har producerat. Det kallas för nätnytta och du får ersättning från Ellevio för den överskottsel du bidrar med.

Ellevio mäter inte hela din produktion utan endast hur mycket el du matar ut på elnätet.

Egen produktion fakturaförklaring

Fakturaförklaring företag

Fakturaförklaring sida 1

 1. Kundnummer och fakturadatum
  Här hittar ni ert kundnummer samt vilket datum fakturan skapades. Ha gärna kundnumret till hands när ni kontaktar oss så vi kan hjälpa er snabbare.
 2. Din fakturaadress
  Här visas av er angiven fakturaadress.
 3. Fakturareferens
  Har ni angett en specifik fakturareferens visas den här.
 4. Betalningsinformation
  Här sammanställer vi hur mycket som ska betalas, när fakturan senast ska vara betald och fakturans OCR-nummer. Här visas även om er faktura kommer dras via autogiro. Ni ser även momsgrundande belopp och momsbelopp.
 5. Betalningsmottagare
  Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ) med bankgiro 5552–2635. Här visas även IBAN SE 43 5000 0000 0574 6104 2629 och SWIFT-adress ESSESESS.

fakturaförklaring sida 2

 1. Elanvändning
  I diagrammet kan ni se hur mycket el i kilowattimmar (kWh) ni använt upp till 24 månader tillbaka i tiden. Har ni stått på anläggningen kortare tid än 24 månader visas bara perioden ni varit kund. Under diagrammet kan ni se den förväntade årsförbrukningen av el.
  Vill ni ha utförligare statistik över förbrukningen, logga in på Mina sidor.
 2. Fast- och rörlig elnätskostnad
  Era elnätskostnader delas i de flesta fall upp i en fast och en rörlig del.

  Fast elnätskostnad -
  en fast avgift som ni betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Avgiften är baserad på abonnemang och säkringsstorlek. Vilket abonnemang och säkring ni har ser ni längre ner på fakturan under Anläggningsinformation.
  De kunder som har effektabonnemang betalar även en effektdel beroende på hur stor kapacitet av elnätet ni utnyttjar (kWh/h).

  Rörlig elnätskostnad - en transportkostnad för elen som är baserad på hur mycket el ni använt under fakturaperioden.

  För era elnätskostnader kan ni inte teckna några fasta eller rörliga avtal som ni gör hos ert elhandelsbolag. Detta är en kostnad som endast påverkas av ert abonnemang, huvudsäkring och förbrukning. För era elhandelskostnader är ni fria att välja vilken leverantör ni vill.
 3. Energiskatt
  Ni betalar skatt på den el ni  använder, så kallad energiskatt. Energiskatten betalas till oss på Ellevio och är baserad på hur många kilowattimmar ni använder. Vi betalar sedan energiskatten vidare till Skatteverket.
 4. Mätarställning
  I varje bostad eller verksamhet finns en elmätare som automatiskt läser av elförbrukningen. Beroende på hur ofta vi läser av er elmätare visas de avläsningar som fakturan grundar sig på. Läser vi av er mätare månadsvis så visas avläsningarna här. Oftare än så kan du se alla mätarställningar på Mina sidor. Mätarställningen visas inte på fakturan om ni har  dygnsavräkning.

  Denna förbrukning ligger till grund för er rörliga elnätskostnad samt er energiskatt. Det är vår uppgift att skicka informationen om er förbrukning vidare till ert valda elhandelsbolag.
 5. Anläggningsinformation
  Här visas all information gällande er anläggning.

  Anläggningsadress - adressen där er anläggning och/eller elmätaren finns.

  Abonnemang/Fas x säkring -
  här ser ni ert abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring ni har. Detta ligger till grund för er fasta elnätskostnad.

  Elmätarnummer - 
  ett identifieringsnummer för er elmätare som registrerar hur mycket el ni använder. Informationen från elmätaren ligger till grund för er rörliga elnätskostnad samt energiskatt.

  Mätmetod -
  visar hur ofta vi mäter hur mycket el ni använt. Vi mäter antingen på månads- eller kvartsbasis (4 gånger per timme).

  Anläggnings-id
  är en unik sifferkombination för just er anläggning.

  Områdes-id
  visar var i Sverige er anläggning finns.

  Elområde -
  visar var er anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket ni betalar i fasta elnätskostnader är till viss del beroende av elnätets kapacitet mellan de olika områdena.

  Tänk på att flera av dessa uppgifter behövs om ni vill byta leverantör av era elhandelskostnader.
 6. Fakturaförklaring
  På er faktura hittar ni en kort förklaring av fakturan och beskrivning över er totala elkostnad.
 7. Mer information
  Här har vi samlat information om Mina sidor, hur ni enklast får svar på de vanligaste frågorna och hur ni kan komma i kontakt med vår kundservice.

Här kan ni se exempel på hur det ser ut om ni har flera anläggningar på samma faktura, så kallad samlingsfaktura. Det finns inga begränsningar i hur många anläggningar ni kan ha på samma faktura.

Observera att om ni har elektroniska fakturor i formatet PEPPOL eller SVE-faktura så fungerar det inte att ha samlingsfaktura utan varje anläggning faktureras då separat.

Sida 1

Fakturaförklaring samfaktura

 1. Kundnummer och fakturadatum
  Här hittar ni ert kundnummer samt vilket datum fakturan skapades. Ha gärna kundnumret till hands när ni kontaktar oss så vi kan hjälpa er snabbare.
 2. Din fakturaadress
  Här visas av er angiven fakturaadress.
 3. Sammanställning av anläggningar
  Har ni en samlingsfaktura med flera anläggningar på samma faktura visas en sammanställning med anläggningsadress, anläggnings-id, fakturaperiod och belopp. Finns det fler anläggningar än vad som ryms på första sidan fortsätter sammanställningen på kommande sidor.

Sida 2 - specifikation

Varje anläggning som finns på samlingsfakturan har en egen sida med egen specifikation över förbrukning, kostnader samt teknisk information. Finns det till exempel fem anläggningar på fakturan så finns det fem specifikationer, en för varje anläggning.

Fakturaförklaring samfaktura sida 2

Anläggningsinformation. För att enkelt hålla reda på vilken anläggning på samlingsfakturan specifikationen avser, är anläggningsadressen utskriven på varje del av specifikationen.

Effektabonnemang har alla företagskunder som har huvudsäkring över 63 A. Abonnemanget består av en fast elnätsavgift, en rörlig elnätsavgift samt en effektavgift som redovisas på fakturan antingen i kronor per kWh, per månad eller per år.

Grundprincipen för effektabonnemang är densamma oavsett typ av abonnemang och huvudsäkring. Er högsta effekttopp under en period multipliceras med en kostnad och faktureras månadsvis på er faktura.

Nedan följer en förklaring på de vanligaste effektabonnemangen. Bilderna visar specifikationen på baksidan av er faktura.

Månadseffektavgift (lågspänning)

Som kund betalar ni för den högsta timmedelseffekten (kWh/h) under månaden och faktureras för denna nästkommande månad i kronor per kilowatt.

Exempel: Den högsta effekttoppen från föregående månad är 9,8 kW och kostnaden per kW är 93 kr. Månadseffektavgiften räknas 9,8 x 93 = 915,49 kr/månad.

Årseffektavgift (högspänning)

Som kund betalar ni för den högsta timmedelseffekten under de senaste 12 månaderna. Årseffekten multipliceras med årskostnad och delas sedan med 12 för att få ut månadskostnaden. Kostnaden debiteras i kronor per kilowatt. 

Exempel: Den högsta årseffekten är 480 kW och kostnaden per kW är 335 kr. Årseffektavgiften räknas (480 x 335)/12 = 13 400 kr/månad.

Höglasteffektavgift (låg/högspänning)

Som kund betalar ni för den högsta timmedeleffekten (kWh/h) under höglasttid (vardagar november-mars kl. 06-22 förutom vissa helgdagar) under höglastmånaden.

Exempel: Den högsta effekten på en timme under december månad är 201 kW och kostnaden per kW är 78 kr. Höglasteffektavgiften räknas 201 x 78 = 15 674,88 kr/månad.

Om ni har en produktionsanläggning där ni producerar el och matar ut på elnätet får ni vanligtvis en separat faktura för ersättningen.

Tänk på att den största ersättningen bör du få från det elhandelsföretag som köper elen.

Sida 2 av fakturan

Här visas antal producerade kWh som ni matat ut på elnätet samt ersättningen som utgår i öre/kWh.

Vanliga frågor och svar

 • Både privatkunder och företagskunder loggar enklast in på Mina sidor för att se om fakturan är betald. Privatkunder kan även logga in i vår app för att se fakturastatus.

  Tänk på att det tar ett par dagar efter att betalningen är gjord innan vi kan se inkomna betalningar och statusen för fakturan ändras.

 • Både privat- och företagskunder loggar enklast in på Mina sidor för att se alla fakturor, fakturan finns som PDF-fil och kan skrivas ut om det behövs.

  Har du inte tillgång till Mina sidor ber vi dig kontakta vår kundservice via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig.

 • Som privatkund är det enklast att teckna autogiro genom din internetbank. Ange Ellevio AB som mottagare, alternativt bankgiro 5552-2635. När du är inloggad på din bank kan det stå att du ska ange betalarnummer, det är ditt kundnummer hos oss på Ellevio. Det hittar du på din faktura eller på Mina sidor.

  Du kan även registrera dig för autogiro på sidan Fakturor Mina sidor. Tänk på att det måste vara samma person som står på elnätsavtalet som är ägare till bankkontot för att registreringen via Mina sidor ska fungera.

  Om du inte har tillgång till internetbank, eller om någon annan än den som står på avtalet ska stå för autogirot, behöver du skriva ut en blankett som fylls i och postas in till oss, blanketten hittar du här.

  Företagskunder behöver ansöka om autogiro genom att fylla i en autogiroansökan och skicka in till oss för registrering.

 • För att du ska få el i din bostad behöver du ha två stycken olika avtal, ett för elnät och ett för elhandel, Fakturan du får från oss på Ellevio gäller ditt elnätsavtal och består av en fast och en rörlig avgift. Fakturan inkluderar även energiskatt som vi betalar vidare till Skatteverket. Fakturan du får från din elhandlare, som du väljer själv, gäller för den el du förbrukar i din bostad.

  Här kan du läsa mer om skillnaden mellan elnät och elhandel.

 • Bankgiro: 5552-2635

  Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ)

  Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

  IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629

  SWIFT / BIC: ESSESESS

  Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.

Mina sidor för privatkunder

På Mina sidor kan du följa din elanvändning, se dina fakturor och mycket mera.

Mina sidor för företag

Som företagskund kan ni logga in på Mina sidor och se information om er elanvändning, era elanläggningar, fakturor och mycket mer.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer