Ellevios entreprenörsdag 2023

Tack alla ni som deltog i Ellevios entreprenörsdag 2023. Vi är så glada att så många kom och deltog med stort engagemang. Från utvärderingen tar vi bland annat med oss att ni uppskattar samverkan och dialog – och att vi har en spännande och utmanande framtid framför oss.

Vinnare av Safety Award 2023 blev One Nordic som representerades av hållbarhetschef Hanan Dahlkvist.
Vinnare av Safety Award 2023 blev One Nordic som representerades av hållbarhetschef Hanan Dahlkvist.

Grupparbete om säkra förutsättningar

Kulturarbete, samsyn och bra planering viktigt för att skapa säkra arbetsplatser

Hur kan vi tillsammans arbeta för säkra förutsättningar i fält? Det var ämnet för årets gruppdiskussion. Många betonade hur viktigt det är med en tillåtande kultur, kontinuerligt och uthålligt säkerhetsarbete, samsyn, fokus på riskhantering, bra planering av arbetet och realistiska tidplaner. 

Trots novembermörker och sen eftermiddag var energinivån hög under gruppdiskussionerna vid Ellevios Entreprenörsdag. Det här är uppenbarligen en fråga som engagerar oavsett företag och yrkesroll. Och vi kan bara instämma. Som vår vd Johan Lindehag brukar säga: ”arbetet med att skapa säkra arbetsplatser i fält pågår varje dag – och det tar aldrig slut.”

-  Vi fick med oss 21 fullmatade arbetsblad hem från Piperska muren och dessa kommer jag och vår arbetsmiljöspecialist Mia Iggström hämta inspiration ifrån i vårt arbete framöver, säger Karolina Viksten, Ellevios hållbarhetschef.

Även om svaren var många och spridda så fanns det några saker som kom igen på många av arbetsbladen. Det handlar bland annat om att säkerhetsarbetet ska finnas med i planeringsstadiet, att alla berörda ska involveras och att samma budskap ska förmedlas från både beställare och entreprenör.

- Återkommande repetition och utbildning var också en kommentar som många lämnade. Att har uppdaterad ESA-utbildning och att följa ESA är en oerhört viktig grund i allt vårt arbete. Jag vill också verkligen uppmana alla att göra våra uppdaterade digitala säkerhetsutbildning. Alla har tillgång till den via vår kunskapsportal. (Ellevios kunskapsportal (onlineacademy.se)), säger Karolina Viksten.

Många grupper diskuterade också kultur- och beteendefrågor. Exempelvis att det ska kännas tryggt att säga till om det är något som verkar fel eller riskfyllt och man ska våga fråga om saker som man egentligen känner att man borde kunna.

Att Ellevio som beställare uppmärksammar goda beteenden efterfrågades också, liksom att vi som beställare har tydliga rollbeskrivningar och konsekventa dokument och instruktioner.

- Vi på Ellevio vill vara ett föredöme och strävar efter ständiga förbättringar, ömsesidigt lärande och att misstag inte ska upprepas, så all input är verkligen välkommen, säger Mia Iggström, Ellevios arbetsmiljöspecialist.

- Vi har just nu särskilt fokus på hur vi kan förbättra oss, bland annat genom ett internt säkerhetsprogram som vi kallar just ”Säkra förutsättningar”. Programmet innebär bland annat att vi tydliggör roller, ansvar och kompetensbehov samt förbättrar stödjande dokument, processer, rutiner och mätetal. Jag tar med mig input från gruppdiskussionerna när jag planerar kommande aktiviteter inom programmet, fortsätter Mia Iggström.

Fler exempel på vanliga kommentarer från gruppdiskussionerna:

 • Viktigt med rätt arbetsmetoder, verktyg och maskiner
 • Bra om Ellevios personal kunde praktisera i fält för ökad förståelse
 • Lättanvända rapporteringsverktyg underlättar
 • Tydlighet när det gäller ansvar – exempelvis måste övergången mellan BAS-P och BAS-U vara noggrann
 • Realistiska tidplaner och platser för logistik och bodar
 • Ellevio skulle kunna rapportera ”lessons learned” från olyckor och tillbud till alla entreprenörer så att vi lär oss av varandra
Entreprenörsdagen 2023
Drygt 130 personer deltog vid Ellevios Entreprenörsdag 2023 som gick av stapeln på Piperska muren på Kungsholmen i Stockholm.

Ladda ner presentationerna

Om du vill titta på presentationerna igen så kan du ladda ner dem här.

Läs gärna vår summering av dagen på LinkedIn  

Tack alla ni som bidrog till nästa års event genom att delta i vår utvärdering via Menti. Som helhet gav ni Entreprenörsdagen 2023 betyg 4,7 av 5. Väldigt roligt med så högt betyg, tycker vi!

Nedan är en kortfattad sammanfattning av er input.

”Vad tar du med dig från dagen?”

 • ”Framtiden är nu”
 • ”Tillsammans är vi starka”
 • ”Vi behöver prata om hur vi ska attrahera personal från andra branscher”
 • ”Förtroende för att investeringarna kommer nu”
 • ”Bra driv i frågor kring säkra arbetsplatser”
 • ”Trevligt att träffa kollegor i branschen”

"Förbättringsförslag inför nästa år?"

 • ”Gärna fler kundexempel”
 • ”Fortsätt ha mycket samverkan”
 • ”Ännu mer dialog och möjlighet att ställa frågor vore bra”
 • ”Större text på bilderna, tack!”

Tack alla som bidrog!

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?