Så vet du om din elanläggning är förväxlad

Bor du i lägenhet och misstänker att du inte bara betalar för din egen elförbrukning? Här förklarar vi hur du enkelt kan göra en egenkontroll tillsammans med fastighetsägare eller styrelsen för din bostadsrättsförening.

flerbostadshus
Om du upplever att du förbrukar mer el än vad du tycker är rimligt kan det vara så att elanläggningar har blivit förväxlade.

Om elanläggningar är förväxlade kan det bero på flera olika saker, och det måste utredas eftersom ansvaret för att åtgärda det hela skiljer sig åt.

Orsaker till förväxlade anläggningar

 • felkopplingar i byggnaden
 • felmärkt på både mätartavla och anläggnings-id
 • nedtagna kåpor till elcentraler (proppskåp) vid ombyggnation som vid uppsättning hamnar fel
 • fel lägenhetsinformation vid inflyttning

Det förekommer också att det upptäcks vid kontroll att allt var i sin ordning, men att du fortfarande upplever att din förbrukning är hög.

Kontrollera din elanläggning

För att kontrollera om förväxling har skett gällande din elanläggning måste du verifiera dina uppgifter samt göra en egenkontroll av anläggningen tillsammans med fastighetsägaren. Ta fram din senaste faktura från Ellevio för att jämföra med uppgifterna på plats.

Följ nedanstående steg eller läs direkt i våra checklistor:

 1. Jämför fakturans uppgifter gentemot elmätartavlas uppgifter gällande anläggnings-id och mätarnummer.
 2. Kontrollera om elmätartavlans beteckning på fakturan stämmer med elcentralens (proppskåpets) beteckning.
 3. Kontrollera att lägenhetsnumret på fakturan stämmer med fastighetens lägenhetsförteckning.
 4. Gör egenkontroll tillsammans med fastighetsägaren.
 5. Kontakta fastighetsägare eller elnätsföretag för åtgärd beroende på resultat på ovan steg. 

Se våra checklistor och välj utifrån om mätartavlans uppgifter gällande anläggnings-ID och mätarnummer stämmer med fakturans uppgifter eller inte:

  1. Ja, anläggnings-ID och mätarnummer stämmer
  2. Nej, anläggnings-ID och mätarnummer stämmer inte

Tips

 • Saknas beteckning på mätartavla och/eller elcentral samt om lägenhetsnummer saknas kontakta fastighetsägaren.
 • Mätartavlan och elmätaren hittar du vanligtvis i ett elrum eller i en nisch, men det förekommer att dessa sitter i lägenheterna.
 • Sitter mätaren i lägenheten kan du utgå från att det är rätt mätare, däremot kan en lägenhetsförväxling fortfarande ha gjorts.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer