Nu satsar vi på elnätet i Bollnäs centrum!

Under vintern 2022/2023 startar ombyggnationen av elnätet i Bollnäs centrum. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför extra mycket på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu görs i Sverige. Projektet i Bollnäs centrum är en del av den här satsningen.

Vad gör vi?

Ombyggnationen innefattar två delar:

  1. Ombyggnad av två regionnätstationer: Station Broddlägret och station Sävsberg.
  2. Förläggning av elkabel, ca 3 kilometer längs grönmarkerad sträcka. Huvudsakligen längs gång- och cykelväg. Se karta.

 

Klicka på bilden för att förstora

Under projektets gång kommer vi att uppdatera kartan kontinuerligt och markera vilka sträckningar som är aktuella för tillfället.

Varför bygger vi om?

Anledningen till att vi bygger om elnätet är för att förstärka och öka kapaciteten i elnäten för att säkra elförsörjningen och minska risken för strömavbrott. Elnät behöver moderniseras och förstärkas inför de ökande effektbehoven som följer när vi ska minska och till slut ersätta användningen av fossila bränslen.

Arbetet sker i olika etapper där den första etappen startar vintern 2022/2023. Detta innebär att vi kommer att utföra grävningsarbete bitvis och inte hela sträckan samtidigt. Vi räknar med att vara klara med allt arbete under vintern 2023.

 

Hur påverkas du?

Våra arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, verkar eller vistas i området, främst följande:

  • Trafikstörningar i form av omdirigeringar av gång- och cykeltrafik.
  • Begränsad framkomst på gång- och cykelvägen mellan Bollevägen (Björktjära) och strax söder om Sjukhusvägen.
  • Vid gator och vägar med mycket trafik så förläggs kabeln under vägarna för att inte behöva stänga av vägen. Vissa småvägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder.
  • Under arbetets gång kommer planerade strömavbrott att förekomma. Dessa aviseras i god tid via brev till de som påverkas.
  • Buller från maskiner kommer att förekomma.

Har du frågor?

Vår entreprenör Craftor är i gång med förberedelser i området och vi kommer att kontakta de markägare som påverkas direkt. 

Har du ytterligare frågor kring projektet så är du välkommen att mejla bollnas@ellevio.se.

Text uppdaterad: 6 december 2022

Hjälpte den här sidan dig?