Förstärkt elnät mellan Munkfors och Kil

Vi förstärker en av de stora regionnätsledningarna i Värmland, sträckan mellan Munkfors och Kil. Vi har bytt ut den tidigare luftledningen mot ny och på vissa sträckor, som genom Deje och i Munkfors, har vi grävt ner kabel i marken.

Startdatum

Februari 2022

Beräknas klart

Våren 2024

Vad gör vi?

Ellevio har bytt ut cirka 4,5 mil av en stor luftledning inom regionnätet. Den största delen har bytts ut till ny luftburen ledning med högre kapacitet. Genom Deje och Munkfors har vi istället lagt ner markkabel och då också kunnat ta ner 35 stycken stålstolpar där. Kraftledningens kapacitet har nu ökat med 80%.

Hur påverkas du?

På 50-talet revs en tidigare ledning på samma sträckning. De 300 betongfundament som då lämnades kvar i skogsmark har Ellevio nu passat på att ta bort tillsammans med tillhörande armering och järnskrot.

Ett stabilare elsystem

Kraftledningen har nu kapacitet att ta emot mer el vilket innebär att vindkraftparken Stöllsätersberget nu kan leverera hela sin installerade eleffekt på 50 MW in till elnätet. Den nya ledningen bidrar också till ett stabilare elsytem i Värmland.

Projektet ingår i en större förstärkning av regionnätet i Värmland vilket beräknas pågå fram till 2025.

Framtidens elnät i Värmland

  • Det akuta behovet att snabbt minska växthusgasutsläppen driver en omfattande elektrifiering av industrin och transportsektorn i hela Sverige.
  • Prognoser visar att elanvändningen i Värmland kommer öka kraftigt fram till 2045. Elproduktionen inom länet ökar också, men inte tillräckligt för att möta efterfrågan.
  • Utvecklingen kommer kräva stora satsningar i elnätet i länet på stamnätet och regionnätet för att förstärka kapaciteten.
  • I Värmlands län finns en bra mix av vattenkraft, kraftvärme med en ökande andel landbaserad vindkraft och solkraft till 2045.

Ellevios elnätsrapport 2023 kan du läsa mer om prognoserna och hur de ser ut på regional nivå.

Vilka entreprenörer arbetar åt Ellevio i detta projekt?

Ellevio har handlat upp Linjemontage som huvudentreprenör för kabelnedläggningen. Och för luftledningsentreprenaden är Dalekovod huvudentreprenör.

HAR DU FRÅGOR?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till våra projektledare.

Tommy Nyhlen, tommy.nyhlen@partners.ellevio.se

Jan-Olov Pallin jan-olov.pallin@ellevio.se