Elnätsavgift – vad betalar jag för?

Hur funkar elnätsavgiften? Varför finns den? Vad är energiskatt? Frågor vi svarar på här.

Så funkar din elnätsavgift

Avgiften som du betalar för elnätet består av:

 • en fast avgift som du betalar i kronor per månad som baseras på vilken storlek huvudsäkringen har
 • en rörlig avgift i öre per kWh som baseras på hur mycket el du använder

Elnätsavgiften täcker våra kostnader för underhåll, drift och förnyelse av elnäten. Kostnaden fördelas på de kunder som bor och använder el i området.

""

Dina totala kostnader för el består av tre delar

 1. 45 % består av energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter. Myndighetsavgifter är elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.
 2. 30% är kostnaden för själva elen och den betalas till elhandelsbolaget.
 3. 25% är elnätsavgift.

Vill du få en överblick över din elnätsavgift kan du logga in på Mina sidor.

Räkna på din elnätskostnad här!

Våra priser och abonnemang.

Energiskatt tas ut på all elanvändning och betalas till oss på Ellevio.

Energiskatt 2022

Riksdagen har beslutat att höja energiskatten på el för 2022 till 45 öre/kWh inkl. moms (36 öre/kWh exkl. moms) från tidigare 44,5 öre/kWh inkl. moms (35,6 öre/kWh exkl. moms). För kunder som har rätt till reducerad skatt gäller 33 öre/kWh inkl. moms (26,4 öre/kWh exkl. moms).

Lägre energiskatt i vissa delar av Sverige

Privatkunder i vissa kommuner i norra Sverige har rätt till avdrag och betalar en lägre energiskatt. Avdraget är 12 öre/kWh inkl. moms (9,60 öre/kWh exkl. moms). Som privatkund behöver du inte göra någonting, du får avdraget på energiskatten direkt på din faktura. I Ellevios elnät gäller det kommunerna:

 • Ljusdal
 • Malung-Sälen
 • Mora
 • Orsa
 • Torsby
 • Älvdalen

Vanliga frågor och svar

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta elnätsavgiften, som beräknas i kronor, är lika stor varje månad men varierar beroende på vilket abonnemang du har hos oss. Den baseras på hur mycket el du kan använda samtidigt, det vill säga din säkringsstorlek samt ska täcka kostnader för bland annat underhåll och utbyggnad av elnätet.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga avgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt.

Nej det har vi inte. 

Den fasta avgiften behöver du betala oavsett om du använder någon el eller inte eftersom du fortfarande är ansluten till vårt elnät och kan nyttja elen när du vill.

Text uppdaterad: 6 juli 2021

Hjälpte den här sidan dig?