Har jag rätt säkring?

Dina huvudsäkringar har flera funktioner. Huvudsäkringarna sitter ofta i anslutning till elmätaren och ska både skydda din elanläggning och visa hur mycket el du kan använda samtidigt. 

Huvudsäkringarnas funktion är att:

  • skydda din elanläggning om det blir något fel. Blir det till exempel kortslutning ska proppen gå, annars finns det en risk för brand eller person- och egendomsskada.
  • visa hur mycket ström (ampere=A) som du kan använda samtidigt. Det kan också påverka ditt fasta elpris, eftersom abonnemangspriset blir högre ju större säkring du har.

Hur ser jag vilken storlek mina säkringar har?

Vilken storlek din huvudsäkring har ser du enklast genom att skruva ur proppen och se vilken färg det är på bottenplattan. Det finns olika färger på säkringarna som innebär olika säkringsstorlekar och elnätsabonnemang.

För att se färgen behöver du skruva ur proppen:

Illustration av vilken färg på säkring som är vilken storlek. Röd=10A. Grå=16A. Blå=20A. Gul=25A. Svart=35A. Vit=50A. Orange med texten au=63A.

Säkring

Årlig förbrukning

Max effektuttag

16A

10-20 000 kWh

11 kW

20A

20 000-25 000 kWh

14 kW

25A

25 000-30 000 kWh

17 kW

35A

30 000-40 000 kWh

24 kW

50A

40 000-55 000 kWh

35 kW

63A

55 000-70 000 kWh

44 kW

För att du ska kunna få så mycket el som du behöver ska vi på Ellevio se till att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet. Ju mer el som ska överföras, desto kraftigare ledningar, transformatorer och ställverk behövs.

Eftersom det finns olika behov av el betalar du för den mängd du använder. Använder du mycket el betalar du också mer. Storleken på säkringarna avgör hur mycket du betalar i fast elnätsavgift.

Om du har en större säkring än du behöver kan det finnas pengar att spara. Genom att byta bottenplattan till en mindre säkringstorlek blir din fasta kostnad lägre.

Så här gör du för att byta till en mindre säkring:

  1. Testa att byta dina mätarsäkringar till en storlek mindre. Prova under en längre tid och vid de tillfällen du använder som mest el samtidigt. Om inte proppen går kan du byta till den mindre säkringsstorleken.
  2. Ta kontakt med ettn behörigt elinstallationsföretag som byter din bottenplatta. Det vill säga den del som begränsar säkringsstorleken och är avgörande för din fasta elnätsavgift. Se bild ovan.
  3. Elinstallatören som gjort säkringsändringen ska anmäla det till oss.
  4. När du har ändrat säkringsstorlek kan du behöva ändra ditt abonnemang, se våra abonnemangsalternativ

Vanliga frågor och svar

Om din säkring går kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring, storleken på säkringen avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Det kan även bero på en felbelastning mellan faserna.

Vi rekommenderar dig att kontakta en behörig elinstallatör som får gå igenom din anläggning.

Mätartavla-id är en beteckning på proppskåpet, till exempel B2, som berättar vilken elmätare den är kopplad till. Märkningen finns i anknytning till elmätaren. 

I din bostad eller din lokal är du själv ansvarig för att elen är korrekt installerad och inte utgör en risk för att olyckor eller skador uppstår.

Bor eller verkar du i en bostadsrätt eller hyresrätt är det antingen du eller din fastighetsägare som är ansvarig.

Läs mer om vilket ansvar du som privatperson har.

Läs mer om vilket ansvar du som företagskund har.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 26 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?