Elmätaren – så fungerar den

Tack vare elmätaren vet du hur mycket el du använder. Med den nya elmätaren blir det enklare för dig att få koll på din elanvändning och göra klimatsmarta val. Här kan du läsa om hur våra elmätare fungerar.

Alla bostäder har en elmätare. Varje natt sänder den en signal till våra system och på så sätt vet vi att mätaren är igång. Elmätaren läses av automatiskt och du får sedan en faktura som är baserad på din elanvändning. Skulle vi tappa kontakten med mätaren undersöker och åtgärdar vi felet.

ny_elmatare_840x420.png
Den nya elmätaren som installeras hos våra kunder.

Fram till och med 2023 installerar vi nya smarta elmätare hos våra kunder. De nya elmätarna blir en viktig pusselbit när vi nu bygger framtidens smarta elnät. Mätarna ger oss mer information om hur elnätet mår och vilka behov som finns. Vi kommer snabbare kunna åtgärda strömavbrott och det kommer bli enklare att komma igång och producera sin egen el.

Med vår nya elmätare kan du få bättre koll på hur mycket el du använder och göra aktiva val som minskar både din elförbrukning och klimatpåverkan. Här berättar vi om mätarens olika funktioner.

Elmätarens display – så tolkar du den

Displayen på elmätaren växlar mellan olika vyer. Vyerna i displayen kan variera beroende på vilken typ av elmätare du har och om du har produktion. En förklaring av de olika koderna du ser i elmätaren hittar du här. För förklaring av de olika symbolerna, se din specifika elmätare under avsnittet "Exempel på våra olika mätare", här nedanför. De tre vanligaste koderna är:

  • Mätarställning ett (1.8.1) – här ser du hur mycket el du använder. De flesta elmätare registrerar bara på en mätarställning, men det beror på vilket abonnemang du har valt.
  • Mätarställning två (1.8.2) – om din elmätare registrerar hur många kWh du använder under specifika tider på dygnet, så kallad ”tidsabonnemang”, ser du också din förbrukning på en andra mätarställning.
  • Totalmätarställningen (1.8.0) – här registreras din totala elanvändning, vilket är summan av de två ovan. Ifall du inte har förbrukning på mätarställning två kommer totalmätarställningen vara samma som mätarställning ett.

På nyare mätare (och vissa gamla) finns det en knapp på mätaren som kan användas för att bläddra mellan de olika vyerna. Se nedan vad som gäller för den elmätare du har.

Om du inte ser några siffror i displayen kan du anmäla det via vårt kontaktformulär (välj övrigt) så hjälper vi dig.

Aktivera kundgränssnitt

Med den nya smarta elmätaren kan du aktivera tjänsten ”lokalt kundgränssnitt” på Mina sidor och du har då möjlighet att följa din elanvändning i realtid, om du kopplar på egen utrustning till kundgränssnittet. Funktionen gör att du får bättre koll på hur mycket el du använder hemma och kan enklare upptäcka ”energitjuvar”. Du får också större möjlighet att bli mer aktiv som kund. Till exempel kan du via den nya mätaren koppla in smart hem-styrning. För information om vad som gäller för andra mätartyper se avsnittet ”Exempel på våra olika mätare”.

Stänga av strömmen

Den nya elmätaren har en huvudströmbrytare som du kan aktivera när du vill stänga av strömmen till din elanläggning. Den får dock inte användas för att bryta strömmen vid elarbete. Funktionen kan vara användbar om du till exempel har ett fritidshus och vill vara säker på att elen är avstängd.

Denna smarta brytare låter också elmätaren vara spänningssatt utan att elanvändning registreras på din anläggning. Mätaren har fortfarande kontakt med våra system och vi kan undvika onödiga besök och du faktureras ingen elanvändning under tiden elen är avstängd.

Enklare att koppla in solpaneler

Med den nya elmätaren blir det mycket enklare att koppla in solpaneler till elnätet och börja sälja förnybar el som du själv inte använder. Tack vare att vi kan aktivera mätningen på distans behöver vi inte skicka ut en tekniker för att byta mätaren. Det enda du behöver göra när solcellsinstallationen är klar är att be din solcellsinstallatör skicka in en färdiganmälan. När elhandelsavtalet är klart kan du enkelt bli din egen solcellsproducent.

Tänk på att om du är intresserad av din totala elproduktion (brutto) måste du installera en egen elmätare för produktion. Om du bara har en mätare mäter den nettot, dvs din elproduktion måste överstiga din konsumtion för att mätaren ska registrera den.

Koppla på elen via fjärrstyrning

Om du flyttar in i en bostad som inte har el kan vi snabbt och enkelt hjälpa dig att slå på den igen. Tack vare att vi kan återinkoppla elen på distans behöver vi inte skicka ut en tekniker för att göra jobbet. Ska du flytta och säga upp ditt gamla elnätsavtal kan du ta hjälp av vår Flyttanmälan.

Information om avbrott

Den nya elmätaren har inbyggda funktioner som hjälper oss att upptäcka strömavbrott. Det gör att vi snabbare kan informera dig om pågående avbrott och sätta in åtgärder med större träffsäkerhet än tidigare. Här kan du läsa mer om hur du enkelt anmäler dig för avisering om strömavbrott via sms eller e-post.

Observera att den nya elmätaren inte stöder att du kopplar utrustning till elmätarens laststyrning, till exempel varmvattenberedaren. Vill du ha fortsatt laststyrning behöver du köpa ett så kallat kopplingsur, för att kunna styra din utrustning.

Testade och certifierade

Våra elmätare är certifierade och kontrollerade enligt Swedacs föreskrifter och är därmed godkända för att mäta el i Sverige.Vi ingår i ”Det nationella stickprovet” som bedrivs inom ramen för Energiföretagen Sverige.

Mätprovning

Om du misstänker att elmätaren mäter fel har du rätt att få den provad. Visar det sig att det är något fel på mätaren står vi för kostnaden. Läs mer om vilka krav som ställs på elmätare och mätning, samt allmänna råd hos Swedac. Har du frågor kring mätarprovning, kontakta vår kundtjänst på 0771-53 53 00  .

Telekommunikation

Elmätaren kan kommunicera via mobilsändare, men avger mycket lite strålning till omgivningen. Är mottagningen dålig installerar vi en förstärkningsantenn för att det ska bli bättre mottagning. Monteringen är kostnadsfri och tar ungefär en timme.

Typ av mätare

Information

Mätare 1

Tillverkare Sagemcom, finns i hela landet. Kan mäta både elanvändning och eventuellt överskott av egen elproduktion (mikroproduktion). Utrustad med RJ12 port för det lokala kundgränssnittet. Kundgränssnittet aktiveras via Mina sidor. Enfasmätaren heter S211 och trefasmätaren T211, de är i övrigt lika. Utrustad med brytare så att du som kund kan stänga av strömmen.

Mätare 2

Tillverkare Kaifa (modell MA304H4E), finns i hela landet. Kan mäta både elanvändning och eventuellt överskott av egen elproduktion (mikroproduktion). Utrustad med RJ12 port för det lokala kundgränssnittet. Kontakta kundtjänst på 0771-53 53 00 för att aktivera kundgränssnittet. Utrustad med brytare så att du som kund kan stänga av strömmen.

Mätare 3

Tillverkare Kaifa, finns i Vallentuna, kan mäta både elanvändning och eventuellt överskott av egen elproduktion (mikroproduktion). Utrustad med RJ45 port för det lokala kundgränssnittet. Kundgränssnittet är öppet som standard och behöver inte aktiveras. Utrustad med brytare så att du som kund kan stänga av strömmen.

Mätare 4

Tillverkare Landis & Gyr, kan mäta både elanvändning och eventuellt överskott av egen elproduktion (mikroproduktion). Utrustad med brytare så att du som kund kan stänga av strömmen.

Mätare 5

Tillverkare EDMI, kan mäta både elanvändning och eventuellt överskott av egen elproduktion (mikroproduktion).

Mätare 6

Tillverkare Landis & Gyr, finns oftast i villor.

Mätare 7

Tillverkare Itron, finns oftast i mätarrum eller i lägenheter.

Mätare 8

Tillverkare Landis & Gyr, finns oftast i villor eller stugor där mobiltäckningen inte är så bra.

Mätare 9

Tillverkare Landis & Gyr, finns oftast i lägenheter.

Mätare 10

Tillverkare Landis & Gyr, finns oftast i lägenheter där mobiltäckningen inte är så bra.

Text uppdaterad: 6 juli 2021

Hjälpte den här sidan dig?