Så gör du om elen försvinner

Har du drabbats av strömavbrott? Vi på Ellevio jobbar alltid för att elen ska fungera, men om något inträffar hjälper vi dig. Ta hjälp av vår guide för att se om du själv kan lösa felet.

Ibland försvinner elen hemma. En vanlig orsak till strömavbrott är att elnätet blivit skadat av väder, tekniska fel eller ett grävarbete. Men avbrottet kan också bero på att en säkring gått sönder i din bostad eller att jordfelsbrytaren slagit ifrån. Det här kan du göra själv om elen slutar fungera.

varmeljus1_840x420.png

1. Kontrollera hemma hos dig

 • Kolla om strömavbrottet bara är hemma hos dig.
  Lyser det i trapphuset eller inne hos grannen kan det vara ett elfel i din bostad.
 • Kontrollera din elcentral (ibland även kallat proppskåp). Denna kan sitta på olika ställen i bostaden, vanligast är hallen, källaren eller garaget.
 • Ta reda på vilken typ av elcentral du har:
  • Automatsäkringscentral, har knappar, så kallade vippsäkringar som "faller ner" om systemet blir överbelastat. Här hittar du också jordfelsbrytaren. Säkringen går inte sönder utan den slår bara ifrån.
  • Äldre proppskåp, med så kallade "proppsäkringar" eller skruvsäkringar är vanligast i äldre bostäder. Vid strömavbrott går säkringen sönder och måste bytas.
 • Kontrollera dina säkringar och jordfelsbrytaren.
  • Om du delvis är utan el kan felet bero på att en säkring har gått.
  • Är du helt utan el kan du testa att återställa jordfelsbrytaren.
 • Bor du i hus kan du kontrollera huvudsäkringen.
  • Om felet kvarstår och strömavbrottet bara är hemma hos dig ska du kontakta en elektriker.
 • Bor du i lägenhet och fortfarande saknar el - kontakta din hyresvärd, fastighetsförvaltare eller ordförande i bostadsrättsföreningen.

Automatsäkringscentral


Säkringarna är till för att skydda dig. Om elsystemet är överbelastat går inte säkringen sönder, den slår bara ifrån.

 • Hitta och åtgärda orsaken till strömavbrottet.
 • Återställ säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som har fallit ned.
 • När du har återställt säkringen kan du slå på apparaterna en och en.
 • Har du fortfarande ingen el – kontakta en elektriker.

I de flesta centraler finns också en jordfelsbrytare, som är till för att skydda din elanläggning. Om någonting är fel i din elanläggning stängs strömmen av. Om jordfelsbrytaren slår ifrån och gör så att din bostad blir strömlös:

 • Gör den apparat som du nyligen kopplat in strömlös.
 • Tryck upp knappen till jordfelsbrytaren som fallit ned.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån igen behöver du göra en felsökning:

 • Slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren.
 • Slå på säkring för säkring, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån. Där har du felet.

Äldre proppskåp


Ett proppskåp innehåller säkringar (proppar) som skyddar ditt elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen går. Du behöver då byta propp.

 • Hitta och åtgärda orsaken till strömavbrottet.
 • Hitta vilken säkring som har gått sönder. Du ser vilken som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat.
 • Byt ut den trasiga mot en ny. Tänk på att välja rätt styrka. Säkringen ska ha samma färg som bottenplattan inne i skåpet. Grön=6A (Ampere), röd=10A, grå=16A
 • Slå på apparaterna en och en efter att du har bytt säkring.

2. Kolla ditt närområde

 • Om det bara är du eller ett fåtal grannar som har strömavbrott, ring oss på 020-44 11 00 och gör en felanmälan så hjälper vi dig.
 • Är hela kvarteret utan el kan du titta på vår avbrottskarta. När ett större område är strömlöst känner vi ofta till störningen och reparerar felet.
 • Vill du få information om avbrott direkt i mobilen kan du anmäla att få avbrottsinformation via sms eller e-post. Det är helt gratis.

Råd om elen är borta en längre tid

I vårt moderna samhälle är vi helt beroende av el för att vardagen ska fungera. Här får du tips vad du kan göra hemma om du drabbats av ett längre strömavbrott.

 • Undvik att öppna kyl och frys. Frysen håller kylan 12 timmar om dörren är stängd.
 • Stäng dörren till rum som du inte använder. Flytta gärna in i ett rum för att hushålla med värmen.
 • Tänd stearin- och värmeljus. Det är en bra värmekälla, men se upp med brandfaran.
 • Fyll badkaret och hinkar med vatten. Om det är ett omfattande strömavbrott kan vattnet så småningom ta slut.
 • Stäng av tvätt- och diskmaskin och alla element. Om de är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk för att elnätet kan bli överbelastat.
 • Lyssna på radion. Vi lämnar information löpande till lokala radiostationer vid större störningar.

 • Ficklampa och batterier
 • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen
 • Reservsäkringar (om du har proppskåp)
 • Stearinljus och tändstickor
 • Batteridriven radio eller bilradio
 • Torra matvaror och konserver
 • Ved (om det finns öppen spis i hemmet)
 • Sovsäckar och filtar

Fler tips hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du kan få ersättning vid längre strömavbrott

 • Om något i ditt hem har gått sönder på grund av ett strömavbrott kan du ha rätt till ersättning. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag eller direkt till oss.
 • Har du haft ett sammanhängande strömavbrott över 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Ersättningen betalas ut automatiskt på din faktura. Har du frågor kring din avbrottsersättning, kontakta vår kundservice på 0771-53 53 00.

Har du strömavbrott?

På vår karta kan du se om du har strömavbrott samt orsaken och när det beräknas vara åtgärdat. Du kan även enkelt felsöka och anmäla avbrott här.

Vår strömavbrottskarta

Vanliga frågor och svar

Ett strömavbrott kan bero på en rad olika orsaker, till exempel fel på en elkabel eller en väderrelaterad orsak. På den här sidan hittar du mer detaljerad information kring de vanligaste orsakerna till ett avbrott.

Om du inte redan anmält dig till att få information om både planerade och oplanerade strömavbrott så hittar du på denna sida information om hur du enkelt anmäler dig för att få information via sms eller mejl.

När ett strömavbrott inträffar är ofta en av de första frågorna man undrar över "hur lång tid kommer det att ta innan strömmen är tillbaka?" Tyvärr kan vi inte lämna en prognos omedelbart i samband med att strömavbrottet inträffat. Det är först när vi har lokaliserat felet och när vi vet vilka insatser som behövs som vi kan göra en uppskattning av hur lång tid det kommer ta innan våra kunder får tillbaka strömmen. Det sker antingen genom att vi kopplar om elen efter att vi har hittat felet, så att kunderna får ström från annat håll, eller att vi kan laga eller byta ut det som gått sönder.

När våra tekniker kommit till platsen och under tiden vi letar efter felet kan det vara så att strömmen kommer och går hos våra kunder.

Du kan kontrollera om strömavbrottet redan är felanmält, det gör du via vår avbrottskarta.

Om strömavbrottet inte redan är anmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på den blå knappen "Anmäl strömavbrott" under "Syns inte ditt avbrott i kartan?" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 020-44 11 00, de har öppet dygnet runt.

Text uppdaterad: 4 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?