Så arbetar vi för att hjälpa dig vid strömavbrott

Ibland händer det att våra kunder blir utan ström. Vad beror det på, och hur arbetar vi på Ellevio för att ditt och andra hushåll ska få tillbaka elen? Det förklarar vi här.

Ellevio förser närmare en miljon hushåll och företag i Sverige med el. Om det inträffar fel i våra elnät kan det ha flera orsaker. Till exempel kan våra elledningar blivit skadade av ett grävarbete eller ett träd som fallit på elledningen. Avbrottet kan också bero på ett tekniskt fel.

Vi informerar om strömavbrott

Om det uppstår en störning i våra elnät försöker vi alltid informera kunderna som påverkas så snart vi kan. Det gör vi via:

  • avbrottsinformation till kunder via sms eller mejl
  • automatiserad avbrottsinformation till lokal och regional media
  • via vår avbrottskarta
  • Om det är omfattande strömavbrott använder vi oss även av våra sociala kanaler

I extrema fall, om det är mycket omfattande strömavbrott har vi ibland inte möjlighet att ge individuell information, då hänvisar vi till den generella informationen som finns.

Har du strömavbrott?

På avbrottskartan kan du se information om planerade och oplanerade avbrott inom Ellevios elnätsområden. Här kan du även enkelt felsöka och anmäla avbrott.

Hjälp oss att hitta felet

Ibland kan det finnas fel på både högspännings- och lågspänningsnivån på samma ledning. Detta är svårt att upptäcka. Eftersom det är högspänningsledningar som förser lågspänningsnätet med el (det elnätet som ligger närmast ditt hem) måste vi laga felet på högspänningsnätet först innan det går att åtgärda lågspänningsfel.

För att upptäcka felen behöver vi ofta hjälp från dig som kund. Ett sätt är att vi meddelar dig via sms att vi åtgärdat högspänningsfelen och att alla kunder borde ha fått tillbaka strömmen. Vi ber då de kunder som eventuellt fortfarande är utan ström att ringa till oss och meddela detta.

För en kund som bor i ett elnät som är nedgrävt kan det vara svårt att förstå att man kan vara berörd av strömavbrott. Det kan vara så att elen påverkas av en luftledning en bit ifrån villaområdet.

Att upptäcka, hitta och få igång strömmen fungerar i stora drag så här:

  1. Det stora jobbet är ofta att hitta felet och orsaken. Först fokuserar vi på att koppla om och dela upp elnätet så att så få kunder som möjligt ska bli berörda av strömavbrottet. Vi får då samtidigt kännedom om på vilken sträcka felet finns.
  2. Därefter måste vi genomsöka hela sträckan för att hitta själva felet.
  3. Först därefter påbörjas själva reparationsarbetet. Ibland handlar det om att ta bort enstaka träd och i värsta fall har ledningar eller stolpar skadats.

Vanliga frågor och svar

Om du har ett pågående strömavbrott kan du kontrollera om det redan är felanmält, det ser du på vår avbrottskarta.

Om strömavbrottet inte redan är anmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på den blå knappen "Anmäl strömavbrott" under "Syns inte ditt avbrott i kartan?" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 020-44 11 00, de har öppet dygnet runt. För att göra en felanmälan via webben krävs tillgång till BankID.

Om du vill få sms eller e-postmeddelande vid pågående strömavbrott kan du anmäla dig till vår strömavbrottsinformation.
Läs gärna även våra råd vid strömavbrott.

Du kan anmäla dig genom att skicka ett sms med "Start (kundnummer) (anläggnings-id) till 71400, till exempel "Start 1234567 735999111222333444".

Du kan också logga in på Mina sidor eller Energikonto och fylla i anmälan där.

Om du vill få strömavbrottsinformation på flera anläggningar gör du en registrering på varje anläggnings-id.

När vi har registrerat ett fel på elnätet i vårt driftsystem, eller när vi har fått in en felanmälan, skickas ett sms till dig.

Du bestämmer själv vilka telefonnummer som du vill lägga upp som prenumeranter på dina/era anläggningar. Det finns inte några begränsningar gällande hur många som kan få information om strömavbrott för samma anläggning.

Du kan anmäla dig till strömavbrottsinformation via e-post genom att fylla i anmälan på Mina sidor eller Energikonto, du kan även skicka ett mejl till stromavbrott@ellevio.se och ange kundnummer och anläggnings-id samt den e-postadress du vill ha strömavbrottsinformationen skickad till.

Text uppdaterad: 19 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?