Vad är kvartsvärden och vad innebär det för dig?

I samband med regeringens nya mätförordning som gäller från den 1 november 2023 mäter vi elanvändning på ett nytt sätt. Vissa kunder påverkas, medan andra till en början inte berörs. Här berättar vi mer om kvartsvärden och vad det innebär för dig. Du hittar även svar på vanliga frågor längre ner på sidan.

staplar över elanvändning

Bakgrunden till förändringen

Det ansluts just nu mycket förnybar produktion till elnätet i form av bland annat solcellsanläggningar och vindkraft, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Effekten av omställningen till en förnybar, men också mer väderberoende elproduktion, är att det kan bidra till obalans i elnätet. För att hantera de obalanser som uppstår samarbetar energisektorn i både Norden och Europa. Införandet av kvartsvärden är ett medel för att ge bättre förutsättningar att hantera variationer i elnätet.

Vem påverkas av kvartsvärden?

Förändringen berör dig som tidigare fått timvärden skickade till din elhandlare. Vi kommer nu i stället skicka din elanvändning per kvart. Du kommer även att kunna se kvartsvärden på Mina sidor och i Ellevios app.

Om du idag får månadsvärden skickade till din elhandlare så berörs du inte av kvartsvärden i dagsläget. Däremot har du möjlighet att från den 1 november 2023 begära kvartsmätning om du vill. Då ändras även din avräkningsmetod, vilket innebär att din elhandlare får ta del av dina kvartsvärden dygnsvis.

Hur påverkar kvartsvärden dig?

Även om vi från den 1 november 2023 mäter din el varje kvart kommer det i nuläget inte påverka din prissättning, däremot kan du redan nu få bättre insikt i din elanvändning. På sikt kommer handeln på spotprismarknaden för el att baseras på 15 minuter i stället för 60 minuter. Det innebär att det troligtvis redan från år 2025 kommer bli möjligt att sälja och köpa el hos din elhandlare baserat på kvartsmätning. Det är något som förhoppningsvis leder till att det dyker upp nya spännande produkter på elmarknaden.

Frågor och svar

Om Ellevio idag skickar timvärden till ditt elhandelsföretag kommer du från och med 1 november 2023 att kunna se kvartsvärden när du loggar in på Mina sidor, Energikonto eller i appen. Det ser du genom att det står Kvartsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning när du loggar in på Mina sidor eller Energikonto. Om du tittar på fakturan står det Kvartsmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation. Ellevio kommer då också skicka kvartsvärden till din elhandlare.

Om det inte står Kvartsmätt på raden Mätmetod och du efter 1 november önskar se din elanvändning på kvartsnivå behöver du kontakta vår kundservice så vi kan hjälpa dig vidare. Du når oss enklast via telefon 0771-53 53 00.

Nej, ditt abonnemang hos Ellevio kommer inte att förändras i samband med kvartsmätning.

Det kan vi på Ellevio inte svara på, vi ber dig kontakta ditt elhandelsföretag för att få information gällande om ditt avtal med dem påverkas av kvartsmätningen.

Hos oss på Ellevio finns det två stycken olika avräkningsmetoder.

Månadsavräkning innebär att Ellevio skickar mätvärden en gång per månad till ditt elhandelsföretag. Du kan se om du är månadsavräknad genom att logga in på Mina sidor eller Energikonto, det står då Månadsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning. Du kan också se det genom att titta på den senaste fakturan, där står det Månadsmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation. Du kan ändå se din elanvändning per timme när du loggar in på Mina sidor, Energikonto eller i appen.

Dygnsavräkning innebär att Ellevio skickar mätvärden per timme en gång per dag till ditt elhandelsföretag. Du kan se om du är dygnsavräknad genom att logga in på Mina sidor eller Energikonto, det står då Kvartsmätt på raden Mätmetod under fliken Elanläggning. Du kan också se det genom att titta på den senaste fakturan, där står det Kvartsmätt på raden Mätmetod under Anläggningsinformation.

Från och med 1 november 2023 kommer mätmetoden att ändras till Kvartsmätt för dygnsavräknade anläggningar.

Dina mätvärden kommer att synas på Mina sidor/Energikonto/i appen cirka 1-2 dagar efter avläsning. Om du vill följa din elanvändning i realtid behöver du aktivera det lokala gränssnittet i din elmätare. Läs mer om det lokala gränssnittet och hur du aktiverar det här.

Mer information 

Mer information om kvartsvärden hittar du på Svenska Kraftnäts hemsida

Har du frågor?
Du hittar svar på vanliga frågor här ovanför. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-53 53 00 så hjälper vi dig. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 6 oktober 2023

Hjälpte den här sidan dig?