Elmätarbytet - vad betyder det för mig?

Under perioden 2020 - 2023 byter vi på Ellevio elmätare hos alla våra kunder. För att elmätarbytet ska gå så smidigt som möjligt finns det vissa saker du behöver ha koll på.

elmatarbyte_valpar_840x420.png

Så här går elmätarbytet till

Några veckor innan det är dags för elmätarbytet kommer du att bli kontaktad av oss. Du får då mer information om när vi planerar att genomföra just ditt elmätarbyte. För att det ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Där kan du också anmäla sms-påminnelse vid strömavbrott.

I samband med mätarbytet stänger vi av elen en kort stund. Räkna med att det blir ett strömavbrott på cirka 15-30 minuter. Avbrottet kan påverka funktioner som portkod, hiss, tvättstuga och internetuppkoppling. Det är därför viktigt att alla i hushållet får informationen.

Mätarbytet utförs av vår samarbetspartner ONE Nordic som kontaktar dig i god tid med all praktisk information. Teknikerna som utför arbetet i din bostad:

  • ska alltid kunna visa Ellevio-legitimation
  • kör bilar märkta med Ellevio- och ONE Nordic logga. 

När byter Ellevio min elmätare?

På vår karta kan du se när vi kommer till dig, om vi håller på i ditt område eller redan är klara. Du hittar också lite tips och goda råd.

Vår karta för elmätarbytet

Viktigt att tänka på:

  • Då mätarbytet innebär ett kortare avbrott kan det vara bra att koppla ifrån känslig elektronik, så som nätadaptrar till datorer.
  • En person över 18 år måste vara på plats (om mätaren finns inne i bostaden) och visa teknikerna var elmätaren sitter.
  • Mätarskåpet måste vara lättåtkomligt.
  • När mätarbytet är utfört kan det vara bra att du kontrollerar att din jordfelsbrytare fungerar som den ska.
  • Har du egen utrustning kopplad till mätarens laststyrning, kommer den funktionen försvinna i och med mätarbytet.

Att byta ut nästan en miljon elmätare på kort tid är ett omfattande arbete. För att alla ska känna till och förstå vad mätarbytet innebär arbetar vi tillsammans med berörda fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, organisationer och andra relevanta aktörer i samhället.

Kontaktad eller frågor?

Har du blivit kontaktad av oss angående mätarbytet och har frågor kring arbetet eller strömavbrottet? Då kan du ringa oss på 020-636 000 eller skicka e-post, så hjälper vi dig.

Din nya elmätare

Den nya elmätaren har olika smarta och tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning.'

Ny-elmätare-Ellevio.jpeg

1-fas

(Produktblad)

Elmätare-1fas.png3-fas

(Produktblad)

elmätare-fas3.png

Vanliga frågor och svar

Nej, det gör vi aldrig. Får du ett samtal där personen pratar om mätarbyte och ber dig logga in med BankID, så avsluta samtalet. Detta är ett bedrägeriförsök.

Under perioden 2021-2023 kommer Ellevio att byta elmätare hos alla våra kunder. Vi på Ellevio ber aldrig våra kunder att uppge sitt BankID, i något sammanhang, via telefon. Samma regler gäller självklart även för våra partners ONE Nordic och OneCo, som utför elmätarbyten på uppdrag av Ellevio. Betrakta alltid ditt BankID som den identitetshandling som det är.

Känner du dig osäker, be att få ringa upp Ellevio själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen arbetar på Ellevio, eller hos våra partners ONE Nordic eller OneCo. Du hittar kontaktuppgifterna nedan:

Ellevio: 0771-53 53 00

ONE Nordic: 020-636 000

OneCo: 0771-25 03 05 

Den nya elmätaren du får vid mätarbytet kommer ha en rad olika smarta, tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning.

Kundgränssnitt - Den nya mätaren har ett så kallat kundgränssnitt som vi hoppas kunna möjliggöra en ökad förståelse och kontroll över din elanvändning i högre grad än tidigare. Exempel på lösningar vi tror kommer på bred front är realtidsinformation om energianvändningen i hemmet, samt olika applikationer för styrning i hemmets utrustning såsom lastbalansering. Om du är intresserad av att koppla in din utrustning på kundgränssnittet, tänk på att kontrollera med din leverantör att produkten är kompatibel med vår elmätare. Läs mer under avsnittet Lokalt gränssnitt om hur du aktiverar tjänsten och alla detaljer om vilken data du kan se.

Strömbrytare - Den nya elmätaren har en strömbrytare som du som kund kan använda om du vill göra din anläggning spänningslös. Ett exempel på när du kan använda detta är om du har ett fritidshus där du vill vara säker på att strömmen är bruten. Denna brytare låter elmätaren vara spänningssatt utan att någon förbrukning registreras på din anläggning. Brytaren aktiveras med hjälp av kundknappen, se produktbladet för mer information.

Enklare inkoppling av solpaneler - Den nya elmätaren gör det enkelt för dig som framtida solelsproducent att koppla in dina solpaneler till elnätet. Vi behöver inte längre skicka ut en tekniker till din anläggning, aktivering av produktionsmätningen sker på distans. Det förutsätter att din solcellsinstallatör har informerat oss om förändringen och har skickat in en färdiganmälan. Läs mer om allt detta här

Fjärrstyrd till- & frånkoppling - Om du flyttar in i en bostad som inte har el går det snabbt att få igång den igen. Vi kan återinkoppla elen på distans vilket innebär att vi inte behöver skicka ut en tekniker till anläggningen för att slå på elen. Du kan enkelt registrera din flytt via vår tjänst Flytthjälpen

Avbrottsinformation och elkvalitetsinformation - De nya elmätarna har bättre funktionalitet för att informera oss på Ellevio, som nätägare, om elkvaliteten och även om pågående strömavbrott hos dig som kund. Vi kommer därför ha bättre förutsättningar att informera dig om pågående avbrott, samt att vi kommer kunna sätta in åtgärder med större precision än tidigare. Anmäl dig för avisering om strömavbrott via sms eller e-post

Vi ber dig notera att om du idag har utrustning kopplad till elmätarens laststyrning, till exempel varmvattenberedaren, så kommer den inte längre kunna användas då den tekniken inte stöds av den nya elmätaren. Läs mer om detta här

På vår hemsida hittar du produktblad för de två olika mätarna som kommer installeras, information gällande

1-fas mätare och information gällande 3-fas mätare

Som ett steg i det regeringsbeslut som fattats gällande ny standard på elmätare, som träder i kraft 2025, har vi på Ellevio startat ett projekt där vi kommer byta ut en stor andel av våra kunders elmätare till nya smarta elmätare med ny funktionalitet. Beslutet syftade till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elanvändning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen.

Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Ellevios del handlar det om ungefär en miljon smarta elmätare som ska installeras mellan 2020 och 2023.

Du kan läsa mer om detta på Energimarknadens hemsida, för mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2029:5) Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet:

Text uppdaterad: 20 januari 2022

Hjälpte den här sidan dig?