Elmätarbytet - vad betyder det för mig?

Under perioden 2020 - 2023 har vi på Ellevio bytt elmätare hos alla våra kunder. Arbetet innebär att vi har utfört den hittills största utrullningen av smarta mätare i Sverige med 820 000 utbytta elmätare.

Ny elmätare

Den nya elmätaren har olika smarta och tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning.

1-fas

(Produktblad)

Elmätare-1fas.png3-fas

(Produktblad)

elmätare-fas3.png

Ladda ner vår app och få bättre koll redan idag!

Gör som 150 000 andra kunder och använd vår app för att få bättre koll på din elanvändning och se ditt klimatavtryck genom ett antal smarta funktioner.

Skärmklipp från Ellevioappen

  • Få en översikt och planera din elanvändning efter när priset är som lägst eller när elen är som klimatsmartast
  • Förstå vad i hemmet som använder mest el
  • Se din klimatpåverkan
  • Se dina elnätsfakturor
  • Få en god överblick över dina elnätsavtal
  • Se hur mycket el din solproduktion skickar ut i elnätet
  • Har du en elbil kan du ladda den när det är som billigast eller har lägst klimatpåverkan
  • Koppla upp och schemalägg dina fjärrstyrda enheter som belysning, uppvärmning och andra apparater

Ladda ner appen och få bättre koll redan idag!

Vanliga frågor och svar

Den nya elmätaren har en rad olika smarta, tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning.

Kundgränssnitt - Den nya mätaren har ett så kallat kundgränssnitt som vi hoppas kunna möjliggöra en ökad förståelse och kontroll över din elanvändning i högre grad än tidigare. Exempel på lösningar vi tror kommer på bred front är realtidsinformation om energianvändningen i hemmet, samt olika applikationer för styrning i hemmets utrustning såsom lastbalansering. I Ellevios laddboxerbjudande för elbilar kommer en lösning för lastbalansering för den smarta elmätaren att erbjudas under hösten 2020. Om du är intresserad av att koppla in din utrustning på kundgränssnittet, tänk på att kontrollera med din leverantör att produkten är kompatibel med vår elmätare. Läs mer under avsnittet Lokalt gränssnitt om hur du aktiverar tjänsten och alla detaljer om vilken data du kan se.

Strömbrytare - Den nya elmätaren har en strömbrytare som du som kund kan använda om du vill göra din anläggning spänningslös. Ett exempel på när du kan använda detta är om du har ett fritidshus där du vill vara säker på att strömmen är bruten. Denna brytare låter elmätaren vara spänningssatt utan att någon förbrukning registreras på din anläggning. Brytaren aktiveras med hjälp av kundknappen, se produktbladet för mer information.

Enklare inkoppling av solpaneler - Den nya elmätaren gör det enkelt för dig som framtida solelsproducent att koppla in dina solpaneler till elnätet. Vi behöver inte längre skicka ut en tekniker till din anläggning, aktivering av produktionsmätningen sker på distans. Det förutsätter att din solcellsinstallatör har informerat oss om förändringen och har skickat in en färdiganmälan. Läs mer om allt detta här

Fjärrstyrd till- & frånkoppling - Om du flyttar in i en bostad som inte har el går det snabbt att få igång den igen. Vi kan återinkoppla elen på distans vilket innebär att vi inte behöver skicka ut en tekniker till anläggningen för att slå på elen. Du kan enkelt registrera din flytt via vår tjänst Flytthjälpen

Avbrottsinformation och elkvalitetsinformation - De nya elmätarna har bättre funktionalitet för att informera oss på Ellevio, som nätägare, om elkvaliteten och även om pågående strömavbrott hos dig som kund. Vi kommer därför ha bättre förutsättningar att informera dig om pågående avbrott, samt att vi kommer kunna sätta in åtgärder med större precision än tidigare. Anmäl dig för avisering om strömavbrott via sms eller e-post

Vi ber dig notera att om du idag har utrustning kopplad till elmätarens laststyrning, till exempel varmvattenberedaren, så kommer den inte längre kunna användas då den tekniken inte stöds av den nya elmätaren. Läs mer om detta här

På vår hemsida hittar du produktblad för de två olika mätarna som kommer installeras, information gällande

1-fas mätare och information gällande 3-fas mätareSom ett steg i det regeringsbeslut som fattats gällande ny standard på elmätare, som träder i kraft 2025, har vi på Ellevio startat ett projekt där vi kommer byta ut en stor andel av våra kunders elmätare till nya smarta elmätare med ny funktionalitet. Beslutet syftade till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elanvändning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen.

Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Ellevios del handlar det om ungefär en miljon smarta elmätare som ska installeras mellan 2020 och 2023.

Du kan läsa mer om detta på Energimarknadens hemsida, för mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5) Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet:

Det finns en avfallshierarki som anger i vilken ordning avfall bör behandlas för att uppnå de svenska miljömålen. Vi på Ellevio följer den. Eftersom vi inte kan återanvända den gamla elmätaren - det kan finnas lagrad information i den - väljer vi istället att återvinna materialet i mätaren. 


Vi samarbetar med Stena Recycling som har en ny anläggning i Halmstad för återvinning av elektronikavfall. Där kommer elmätarna att köras i en kvarn, därefter sorteras metaller och plaster ut för att återvinnas som råmaterial till nya produkter. 


Går materialet inte att återvinna är nästa steg energiåtervinning. Först när inget alternativ återstår är det aktuellt med deponi. Stena Recycling återvinner generellt 75 procent av materialet i elektronikavfallet, 19 procent går till energiåtervinning och endast sex procent läggs på deponi. Även emballage och annat material, som kabelstumpar, kommer att materialåtervinnas. 


Transporterna är en stor källa för klimatpåverkan. Vi minimerar dem genom att samla de gamla elmätarna i stora containrar inför transporten till återvinningsanläggningen. Tack vare detta får vi med oss väldigt många mätare på en och samma gång. 

Har du inte bytt elmätare än?

Några elmätare har fortfarande inte kunnat bytas ut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om elmätare som ännu inte har bytts ut.

När bytte Ellevio min elmätare?

På vår karta kan du se när vi bytte din elmätare. Du hittar också lite tips och goda råd.

Text uppdaterad: 25 september 2023

Hjälpte den här sidan dig?