Elmätarbytet - vad betyder det för mig?

Under perioden 2020 - 2023 byter vi på Ellevio elmätare hos alla våra kunder. För att elmätarbytet ska gå så smidigt som möjligt finns det vissa saker du behöver ha koll på.

elmatarbyte_valpar_840x420.png

Så här går elmätarbytet till

Några veckor innan det är dags för elmätarbytet kommer du att bli kontaktad av oss. Du får då mer information om när vi planerar att genomföra just ditt elmätarbyte. För att det ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Där kan du också anmäla sms-påminnelse vid strömavbrott.

I samband med mätarbytet stänger vi av elen en kort stund. Räkna med att det blir ett strömavbrott på cirka 15-30 minuter. Avbrottet kan påverka funktioner som portkod, hiss, tvättstuga och internetuppkoppling. Det är därför viktigt att alla i hushållet får informationen.

Mätarbytet utförs av vår samarbetspartner ONE Nordic som kontaktar dig i god tid med all praktisk information. Teknikerna som utför arbetet i din bostad:

 • ska alltid kunna visa Ellevio-legitimation
 • kör bilar märkta med Ellevio- och ONE Nordic logga. 

När byter Ellevio min elmätare?

På vår karta kan du se när vi kommer till dig, om vi håller på i ditt område eller redan är klara. Du hittar också lite tips och goda råd.

Viktigt att tänka på:

 • Då mätarbytet innebär ett kortare avbrott kan det vara bra att koppla ifrån känslig elektronik, så som nätadaptrar till datorer.
 • En person över 18 år måste vara på plats (om mätaren finns inne i bostaden) och visa teknikerna var elmätaren sitter.
 • Mätarskåpet måste vara lättåtkomligt.
 • När mätarbytet är utfört kan det vara bra att du kontrollerar att din jordfelsbrytare fungerar som den ska. Om du har värmepump, kontrollera även att denna är i drift efter bytet.
 • Har du egen utrustning kopplad till mätarens laststyrning, kommer den funktionen försvinna i och med mätarbytet.

Att byta ut nästan en miljon elmätare på kort tid är ett omfattande arbete. För att alla ska känna till och förstå vad mätarbytet innebär arbetar vi tillsammans med berörda fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, organisationer och andra relevanta aktörer i samhället.

Kontaktad eller frågor?

Har du blivit kontaktad av oss angående mätarbytet och har frågor kring arbetet eller strömavbrottet? Då kan du ringa oss på 020-636 000 eller skicka e-post, så hjälper vi dig.

Din nya elmätare

Den nya elmätaren har olika smarta och tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning.'

Ny-elmätare-Ellevio.jpeg

1-fas

(Produktblad)

Elmätare-1fas.png3-fas

(Produktblad)

elmätare-fas3.png

Vanliga frågor och svar

Den nya elmätaren du får vid mätarbytet kommer ha en rad olika smarta, tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning. 


Kundgränssnitt - Den nya mätaren har ett så kallat kundgränssnitt som vi hoppas kunna möjliggöra en ökad förståelse och kontroll över din elanvändning i högre grad än tidigare. Exempel på lösningar vi tror kommer på bred front är realtidsinformation om energianvändningen i hemmet, samt olika applikationer för styrning i hemmets utrustning såsom lastbalansering. I Ellevios laddboxerbjudande för elbilar kommer en lösning för lastbalansering för den smarta elmätaren att erbjudas under hösten 2020. Om du är intresserad av att koppla in din utrustning på kundgränssnittet, tänk på att kontrollera med din leverantör att produkten är kompatibel med vår elmätare. Läs mer under avsnittet Lokalt gränssnitt om hur du aktiverar tjänsten och alla detaljer om vilken data du kan se. 


Strömbrytare - Den nya elmätaren har en strömbrytare som du som kund kan använda om du vill göra din anläggning spänningslös. Ett exempel på när du kan använda detta är om du har ett fritidshus där du vill vara säker på att strömmen är bruten. Denna brytare låter elmätaren vara spänningssatt utan att någon förbrukning registreras på din anläggning. Brytaren aktiveras med hjälp av kundknappen, se produktbladet för mer information. 


Enklare inkoppling av solpaneler - Den nya elmätaren gör det enkelt för dig som framtida solelsproducent att koppla in dina solpaneler till elnätet. Vi behöver inte längre skicka ut en tekniker till din anläggning, aktivering av produktionsmätningen sker på distans. Det förutsätter att din solcellsinstallatör har informerat oss om förändringen och har skickat in en färdiganmälan. Läs mer om allt detta här


Fjärrstyrd till- & frånkoppling - Om du flyttar in i en bostad som inte har el går det snabbt att få igång den igen. Vi kan återinkoppla elen på distans vilket innebär att vi inte behöver skicka ut en tekniker till anläggningen för att slå på elen. Du kan enkelt registrera din flytt via vår tjänst Flytthjälpen


Avbrottsinformation och elkvalitetsinformation - De nya elmätarna har bättre funktionalitet för att informera oss på Ellevio, som nätägare, om elkvaliteten och även om pågående strömavbrott hos dig som kund. Vi kommer därför ha bättre förutsättningar att informera dig om pågående avbrott, samt att vi kommer kunna sätta in åtgärder med större precision än tidigare. Anmäl dig för avisering om strömavbrott via sms eller e-post


Vi ber dig notera att om du idag har utrustning kopplad till elmätarens laststyrning, till exempel varmvattenberedaren, så kommer den inte längre kunna användas då den tekniken inte stöds av den nya elmätaren. Läs mer om detta här


På vår hemsida hittar du produktblad för de två olika mätarna som kommer installeras, information gällande 

1-fas mätare och information gällande 3-fas mätare När det är dags för elmätarbytet kan vi komma att behöva din hjälp. Nedan ser du vad du behöver göra för att mätarbytet ska gå så smidigt som möjligt beroende på om vi kommer åt din elmätare själva eller inte. 


Om din mätare sitter inomhus behöver vi tillgång till din bostad. 

 • Först behöver du bekräfta din bokade tid som vi har skickat till dig, om tiden inte passar måste du boka om den. 
 • En person som är 18 år måste vara på plats för att visa oss var elmätaren sitter 
 • Platsen behöver vara i elsäkert skick i enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732)


Om din mätare sitter så att den är tillgänglig för oss, till exempel utomhus i ett mätarskåp, i källaren eller i trappuppgången, behöver vi ändå din hjälp. Vi kommer meddela dig i vilken tidsperiod vi utför bytet eftersom vi kopplar bort strömmen en kort stund. 

 • Se till att platsen där elmätarbytet ska ske är tillgänglig, plocka bort föremål som blockerar. 
 • Se till att eventuella husdjur inte är i vägen för våra tekniker. 
 • För att läsa om vad du är ansvarig för i elnätet, besök vår sida Ansvarsområde i elnätet


Att tänka på: 

För att vår personal ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt är det viktigt att du som fastighetsägare/villaägare säkerställer att vägen fram till fastigheten/entrén/elmätaren är säker. 

Det innebär till exempel att det måste vara halkbekämpat (skottat/sandat/saltat), risk för snöras och fallande istappar är åtgärdat, att det finns en skylt som varnar för nystädat trapphus och att mattor till entrén är torra. 


Om det finns risk för till exempel halka kan anläggningen betraktas som farlig, montören kommer lämna återbud gällande elmätarbytet och boka in en ny tid när det är åtgärdat. 


Bra för dig att komma ihåg:


Bra för dig att veta är att vi äger elmätaren till din anläggning. Vi behöver alltid ha tillgång till elmätaren eftersom den är en del av vårt elnät. 

Som ett steg i det regeringsbeslut som fattats gällande ny standard på elmätare, som träder i kraft 2025, har vi på Ellevio startat ett projekt där vi kommer byta ut en stor andel av våra kunders elmätare till nya smarta elmätare med ny funktionalitet. Beslutet syftade till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elanvändning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. 


Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Ellevios del handlar det om ungefär en miljon smarta elmätare som ska installeras mellan 2020 och 2023. 


Du kan läsa mer om detta på Energimarknadens hemsida, för mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2029:5) Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 


Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet: 

Text uppdaterad: 29 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?