Har du frågor eller funderingar kring avbrottsersättning?

Vi betalar avbrottsersättning till dig om du har haft ett sammanhängande strömavbrott över 12 timmar.

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den betalas ut automatiskt på din faktura normalt inom tre till sex månader.

Ställ din fråga här!

Om du har frågor kring avbrottsersättning, som till exempel om du tycker att du borde ha fått ersättning men inte fått det.

Information om strömavbrottet

Hantering av personuppgifter (*)

Text uppdaterad: 27 december 2021

Hjälpte den här sidan dig?