Vad betyder mikroproducent?

Uppdaterad:

Ellagen beskriver mikroproducenten som en privatkund eller ett företag med en anläggning på max 43,5 kW och som har ett uttag på max 63A. Ellevio tillåter att du kan vara mikroproducent även om du har en högre produktionssäkring (max 25A) än mätarsäkring vid maximalt 17 kW ansluten effekt.  Skatteverket definierar på samma sätt men att du kan ha en huvudsäkring upp till max 100A. 

Vid produktionseffekt högre än 17 kW kvarstår kravet att produktionssäkringen får vara max lika med mätarsäkringen om man vill gå under villkoren för Mikroproducent. Det innebär att om man installerar en produktionssäkring som är större än 25A och inte säkrar upp sin mätarsäkring kommer villkoren för abonnemanget att ändras. 

Observera att installation med högre produktionssäkring än mätarsäkring kan innebära byte av mätarskåp som är förenligt med kostnader för elektriker, mätarskåp och Ellevios utförande att ändra inkommande kabel samt kostnad för ökad kapacitet.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?